TOP

Jozef – zodpovedný ochranca tehotnej Márie

Slovo Jozef je židovského pôvodu a znamená „Boh pridá“. A nášmu svätému Boh ozaj pridal: najkrajšiu manželku všetkých čias i Božie dieťa. Ale poďme pekne po poriadku: Jozef pochádzal z kráľovského – Dávidovho rodu a býval v Nazarete. Zaľúbil sa do nádhernej devy – Panny Márie. Ich vzťah bol krásny, čistý… Niekedy nás však zarazí obraz, na ktorom je Jozef znázornený ako starec. Ozaj bol taký? Nie! A máme argumenty. U prvých kresťanov nebolo pochýb, že Jozef bol v čase, kedy si bral Máriu za manželku, mladý muž. Svedčí o tom aj jeho najstaršie vyobrazenie z katakomb. Zmena pohľadu na Jozefov vek nastala v 4. storočí. Vtedy bludári začali pochybovať o panenstve Panny Márie a aby sa odstránilo podozrenie, tí druhí to prešvihli a z Jozefa urobili starca.

 

KTO SI, SVÄTÝ JOZEF?

Proti stareckému profilu Jozefa sa vynárajú rázne protiargumenty: Takého by si mladučká Panna Mária za manžela istotne nevybrala. Naopak, musel to byť veľmi zaujímavý a atraktívny muž, keď i takej vzácnej deve „padol do oka“. Znalci východných pomerov tvrdia, že ženy sa v tom čase vydávali okolo šestnástich rokov. Takže Panna Mária by mala šestnásť rokov a Jozef osemdesiat? Nie, nie. Jozef bol len o niečo starší, mal okolo dvadsať rokov.

V evanjeliách sa píše, že Jozef s Máriou a dieťaťom utekali do Egypta. Nuž a ako by tam starec Jozef utekal? Ako by zvládol viac ako tisíc kilometrov? O paličke? S „hrkotajúcimi“ kosťami? Asi o šesť rokov putovali späť a kilometrov neubudlo! Po návrate do vlasti sa Jozef stará o rodinu, pracuje ako tesár… To by starec nezvládol! Takže? Svätý Jozef bol mladý, múdry, inteligentný muž, plný sily! Ale ako sa hovorí, bludy umierajú pomaly! No našťastie, umierajú, takže dnes sa vraciame k pravej postave svätého Jozefa.

 

SVADBA V ČASE JOZEFA A MÁRIE

Svadba u Židov v časoch Jozefa a Márie mala viacero krokov. Ak sa mladí z veľkej lásky chceli zobrať, išiel ženích do rodiny vyvolenej, aby získal súhlas rodičov a dohodol podmienky svadby. V tom bola zahrnutá aj „odmena“ za výchovu jeho nastávajúcej. Niekedy sa to nesprávne nazýva, že si išiel kúpiť nevestu, že za ňu zaplatil ovcami či ťavami…

Ak sa všetko dohodlo, pristúpilo sa k liturgickému obradu, v ktorom bol vzájomný súhlas zaľúbených. Dnes by sme povedali, došlo „k manželskému sľubu potvrdeného prísahou…“. Ak muž zomrel, žena sa stala vdovou a mala nárok na dedičstvo po manželovi. Ak by mu bola neverná, čakal ju trest cudzoložnice – verejné ukameňovanie. Ženích po tomto prvom dejstve svadby išiel pripraviť bývanie, zariadiť dom… Niekedy to trvalo aj mesiace. Až potom voviedol manželku do domu a svadba sa oslávila hostinou.

 

 

„MIMORIADKY“ V RODINE SV. JOZEFA

Po prvej časti sobáša sa však stalo niečo mimoriadne. Panne Márii sa zjavil anjel a dal jej ponuku, že môže byť Matkou Božieho Syna. Samozrejme, ak bude súhlasiť. Mária súhlasila a keďže sa dozvedela, že aj jej príbuzná Alžbeta je v požehnanom stave, odcestovala k nej. No keď sa vrátila, bolo vidieť, že je v druhom stave. Pre Jozefa nastala bolestivá situácia. Vedel, že dieťa nie je od neho. Čo robiť?

Jozef nechcel, aby Mária a dieťa trpeli. Preto ju chcel prepustiť a dieťa prinavrátiť vlastnému otcovi. Po anjelovom vysvetlení, ako Mária počala, neváhal a stal sa ich ochrancom. Mária sa mohla o neho vždy oprieť. Jozef dával ich životu istotu. Bol to zodpovedný muž, akých nám dnes veľmi treba!

 

VYVOLENÝ NA VEĽKÉ VECI

Najväčší titul, aký má Panna Mária, je Bohorodička – Matka Božia. Ak si to človek naplno uvedomí, až sa mu hlava zatočí… Také vznešené je to! Panna Mária je vyvolená medzi ženami, svätý Jozef je vyvolený medzi mužmi. Boh mu zveril to najdrahšie: Ježiša a Máriu. Ba môžeme povedať, že Jozefa si vyvolil Ježiš, aby mu bol pozemským otcom.

Jozef bol aj najblaženejší muž na svete. Pochybujete? Posúďte sami: mal za manželku najkrajšiu a najdobrotivejšiu ženu na svete a vychovával Božieho Syna! Za to mu titul Ženích Bohorodičky právom patrí. No aj nás si Boh vyvolil na niečo veľké, čo máme na tejto zemi urobiť len my! Máme to zistiť a vykonať. Svätý Jozef je nám v tom vzorom!

Svätý Jozef, Ženích Božej rodičky, oroduj za nás!

 

Autor: Thlic. Ing. Jozef Luscoň, PhD., SDB, salezián, kňaz, rodák z Oravy. Pôsobí ako direktor komunity vo Veľkom Bieli. Vedie duchovné cvičenia a usporadúva prednášky o výchove mladých ľudí. Spolupracuje s rôznymi médiami a vo voľnom čase píše pre mladých knihy.

 

Komentáre

Žije v krásnej dedine pri Trenčíne a je študentom Fakulty informačných technológií VUT v Brne. Veľmi rád cestuje po svete a spoznáva nové miesta. Medzi jeho záľuby patrí technika, čítanie kníh a beh.