TOP

V júni prebehnú na Slovensku a v Česku duchovné obnovy s obľúbeným kňazom a misionárom Božieho milosrdenstva P. Jamesom Manjackalom

Nadačný fond Credo organizuje v mesiaci jún dve významné duchovné obnovy, ktoré povedie známy charizmatický kňaz z Indie P. James Manjackal. Prvá duchovná obnova sa uskutoční v dňoch 17. – 19. júna 2022 v Športe Aréne v Hlohovci na Slovensku a schválil ju Mons. Jána Orosch, trnavský arcibiskup. Druhá duchovná obnova určená pre manželské páry prebehne 22. – 24. 6. 2022 v Clarion Congress hoteli v Olomouci. Viac informácií na www.otecjames.sk.

P. James Manjackal už mnoho rokov vedie duchovné cvičenia po celej Európe. Oslovuje ľudí svojim osobitým spôsobom. Dôraz kladie na Eucharistiu, čítanie Božieho Slova a na prežívanie kresťanstva v úzkej spolupráci s Duchom Svätým. Jeho duchovné obnovy sú veľmi obľúbené a ľudia sa na tieto obnovy radi vracajú. „Po duchovných cvičeniach s otcom Jamesom máme vždy mnoho svedectiev o obrátení sa k Pánovi, uzdravení vzťahov v rodinách aj o rôznych fyzických uzdraveniach,“ uvádza riaditeľ nadačného fondu Credo Ing. Libor Kučera s tým, že na duchovných akciách s otcom Jamesom sa pravidelne zúčastňuje niekoľko tisíc ľudí. „Sme preto radi, že sa po niekoľkých rokoch tento výnimočný kňaz opäť vracia na Slovensko a dokonca aj do Česka. Účasť odporúčam všetkým, ktorí chcú upevniť svoj vzťah s Bohom a nechať viac pôsobiť vo svojom živote Ducha Svätého,“ pokračuje Kučera.

 

 

Duchovná obnova v Hlohovci je trojdňová a koná sa v miestnej Sporta Aréne. Súčasťou každého dňa bude svätá omša, adorácia, chvály, príhovory otca Jamesa a modlitby za uzdravenie. Bude tiež možnosť sviatosti zmierenia aj súkromnej adorácie v pripravenej adoračnej kaplnke.
V predchádzajúcich rokoch viedol otec James na Slovensku duchovné obnovy napríklad v Košiciach, Brezne alebo Bratislave.

Po duchovnej obnove na Slovensku sa otec James presunie do Českej republiky, kde bude mať stretnutie pre manželov a snúbencov. Na tejto obnove je zaistené stráženie detí, aby si mohli manželia program dobre užiť. Na obe akcie je možné sa prihlásiť na internetovej stránke www.otecjames.sk

 

 

Bývalý univerzitný profesor P. James Manjackal hlása evanjelium takou formou, ktorá účastníkov povzbudzuje k intenzívnemu prežívaniu viery. Je členom rádu Kongregácie misionárov sv. Františka Saleského (M.S.F.S.). Vykonal mnoho evanjelizačných ciest po viac ako 86 krajinách celého sveta. Mimoriadna je jeho evanjelizačná služba v Perzskom zálive pri konverzii moslimov ku kresťanstvu. V roku milosrdenstva bol menovaný Misionárom milosrdenstva.

 

 

Usporiadateľom duchovných obnov je Nadačný fond CREDO, ktorého činnosť stojí na troch základných pilieroch: rodina a manželstvo, evanjelizácia a charita. Cez misijné projekty, podporu hendikepovaných či organizáciu rôznych seminárov sa snažia šíriť a upevňovať kresťanské hodnoty v celej spoločnosti. Viac informácií na www.credonf.cz.

 

Marek Novák
CREDO CZ – nadačný fond

 

 

Komentáre

Žije v krásnej dedine pri Trenčíne a je študentom Fakulty informačných technológií VUT v Brne. Veľmi rád cestuje po svete a spoznáva nové miesta. Medzi jeho záľuby patrí technika, čítanie kníh a beh.