TOP

Juraj Zlocha: Majme odvahu vrátiť dôstojnosť Láske

Božie cesty sú nevyspytateľné a Božie zámery často nepochopiteľné. Narodenie človeka s ťažkým a trvalým telesným postihnutím je z ľudskej perspektívy vždy veľkým otáznikom. Ale k svätosti aj to je stále málo, tá vyžaduje viac. A tak bez ohľadu na okolnosti, Boh dáva človeku príležitosť stále väčších a ťažších skúšok, aby sa dobrovoľne zbavil svojej svetskej záťaže a osvojil si Božie vlastnosti. Víťazná Božia prozreteľnosť už dvetisíc rokov kladie ľudom tú istú otázku – Veríš, že aj v tvojom živote môžem vykonať zázrak? (Porov. Mt 9, 28)

Juraj Zlocha sa nemusel narodiť, ale Boh to zariadil tak, aby aj on splnil svoju pozemskú misiu. Vie, aké je od narodenia žiť s ťažkým a trvalým telesným postihnutím, zažívať panický strach z ľudí a v 18 rokoch stratiť otca. Vie, aké je byť nepochopený, odsunutý na „vedľajšiu koľaj“. Ale zároveň vie, aké je to byť dieťaťom Božím, ktoré chráni starostlivá ruka Boha Otca a hladí milujúca ruka Matky Márie.

 

Akým životným skúškam musíte čeliť, vzhľadom na vaše zdravotné postihnutie?

// Čítajte celý text //

 

Komentáre

Žije v krásnej dedine pri Trenčíne a je študentom Fakulty informačných technológií VUT v Brne. Veľmi rád cestuje po svete a spoznáva nové miesta. Medzi jeho záľuby patrí technika, čítanie kníh a beh.