TOP

Aké sú kresťanské symboly Veľkej noci?

Katechizmus. Hrubá kniha. Skôr nás odrádza, ako volá k čítaniu, a preto ju nechávame často niekde hlboko v knižnici. Je čas oprášiť ju a pozrieť sa na krásne pravdy, s ktorými nás chce (nielen) oboznámiť, ale dať aj dôvod za nimi ísť. Aby nám nielen dobre bolo, ale aby sme aj sväto žili.

Autor: Mária Kohutiarová, Zuzana Vandáková

Prečo sa začína veľkonočná vigília na Bielu sobotu obradom svetla mimo kostola, obsahuje toľko veľa čítaní, je taká dlhá (aj sprievod)?

Po západe slnka začíname na Bielu sobotu sláviť obrady veľkonočnej vigílie. Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním Pána (Ex 12, 42), preto sa ľudia s horiacimi sviecami, podľa napomenutia evanjelia (Lk 12, 35), majú podobať ľuďom, ktorí očakávajú návrat svojho Pána. Začína sa obradom svetla mimo kostola, kňaz požehná paškál a zapáli ho od veľkonočného ohňa – má byť taký, aby naozaj rozptýlil tmu a osvetlil noc. V sprievode vchádza do tmavého kostola, ktorý sa rozžiari Pánovým svetlom: Kristus, svetlo sveta!“ Znie nám veľkonočný chválospev Exultet a nasleduje druhá časť, liturgia slova.

Čítaní je oveľa viac ako zvyčajne – určených je deväť (sedem zo Starého a dve z Nového zákona), ale z pastoračných dôvodov možno niektoré čítania zo Starého zákona vynechať (potrebné sú aspoň tri). Množstvo čítaní a žalmov však nie je bezúčelné. Odkrývajú nám postupne celé dejiny spásy: od stvorenia sveta cez obetovanie Izáka Abrahámom, vyslobodenie Izraelitov z egyptského otroctva až po novozákonného Baránka, Ježiša Krista. Slávenie pokračuje bohoslužbou krstu, bohoslužbou Eucharistie a je zavŕšené procesiou na oslavu vzkrieseného Pána cez kostol, okolo kostola či na námestí, podľa miestnych zvykov.

TIP: Aj keď na to možno v zhone už teraz zabúdame, náš život veľmi ovplyvňujú symboly, znaky, ktoré hovoria viac, ako si myslíme, a ostávajú hlboko v srdci. Ani neviete, ako automaticky sa zariadite podľa dopravnej značky, trafíte na správne WC alebo vás poteší usmiaty smajl v esemeske. Rovnakú reč symbolov používa Cirkev dlhé stáročia, a to s umením majstra – pokiaľ im rozumieme. Obrad vigílie Veľkej noci je toho najsilnejším svedectvom. Náš život bez Krista sa podobá tmavej noci, ba až hrobu, v ktorom často pochovávame svoje sny a odhodlanie zápasiť, nevzdať sa.

Vzkriesený Kristus v nás znovu zapaľuje svetlo, dáva nádej do bežných dní – pretože on je svetlo sveta, on je ten, ktorý premáha všetko napriek logike a zvykom, a nekončí na tomto svete, ba ponúka viac – večnosť. Táto nádej, ktorú naplno prežívame počas vigílie pri zapaľovaní paškálu, pri čítaní o oslobodení a láske Boha, pri nádhernom chválospeve, nás učí, ako sa máme zachovať v každej náročnej situácii aj bežného dňa: Zavolať do tmy situácie svetlo – Krista… kráčať s ním… pripomínať si jeho starostlivosť a lásku… a spievať mu dopredu chválospev, lebo on nás nikdy nenechá v štichu!

 

Čo znamená veľkonočná oktáva? Prečo celý týždeň počúvame to isté?

Veľkonočnú oktávu začíname Veľkonočnou nedeľou – nedeľou zmŕtvychvstalého Pána. Táto nedeľa je centrom, vrcholom celého liturgického roka, najdôležitejšou nedeľou roka. Preto si ju pripomíname nielen v jeden deň, ale v celej oktáve. Veľkonočná oktáva je výnimočný a najdôležitejší týždeň celého liturgického roka. Každý z týchto ôsmich dní je z liturgického hľadiska nedeľou – slávnostným dňom vzkrieseného Krista.

Číslo osem je zároveň symbolom nového počiatku. Počas tohto týždňa počúvame v evanjeliu o rôznych stretnutiach so Zmŕtvychvstalým. Celý týždeň nám znie rovnaký evanjeliový verš: Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.“

TIP: Tradícia Cirkvi hovorí, že bez vzkriesenia je márna naša nádej. Ľudská skúsenosť zas vraví, že my ľudia sme neuveriteľne zábudliví na dobro, na povzbudenie, na darovanie nádeje… a to aj v bežnom živote. Ak teda

Pokračovanie článku je dostupné iba pre predplatiteľov

Existujeme takmer výhradne vďaka predplatiteľom. Objednajte si naše predplatné a o už niekoľko sekúnd môžete čítať všetky naše články. Ďakujeme, že nám pomáhate tvoriť hodnotný obsah.


Objednať predplatné Už mám účet, prihlásiť


Komentáre