TOP

Kris (34): Vďaka domácemu vzdelávaniu nežijeme v permanentnom strese

Vyštudovaná učiteľka Kristínka a zároveň mama štyroch detí sa rozhodla vzdelávať ich v domácom prostredí. Čo je „homeschooling“, aké sú jeho výhody a aké nároky kladie na rodiča? Svoju skúsenosť nám sprostredkúva v ďalšom z Milých rozhovorov.

Na začiatku nám, prosím, vysvetli, čo vlastne „homeschooling“ je.

Je to forma individuálneho vzdelávania podľa paragrafu 24 Školského zákona. Vzdelávajú sa takto deti v domácom prostredí alebo malokapacitných komunitných školách, pričom ide o vzdelávanie na prvom stupni ZŠ. Dieťa učí priamo rodič, ktorý musí mať dohliadajúceho pedagóga s príslušným vzdelaním, alebo učiteľ. Takto vzdelávané dieťa chodí dvakrát v roku do riadnej školy na preskúšanie.

 

Je táto forma vzdelávania vhodná pre všetky deti?

Nie, „homeschooling“ – domáce vzdelávanie – nie je vhodný pre všetky deti, a už vôbec nie pre všetkých rodičov. Rodina musí byť nastavená na to, že ju čaká tvrdá práca. Rodič musí zvládnuť sprostredkovať dostatočné množstvo vedomostí a byť schopný motivovať svoje dieťa – inak to nedajú. A dieťa sa zase musí chcieť učiť. Systém nepustí a moje deti musia skrátka veci vedieť, inak by nezvládli skúšky. Tento tlak zorganizovať sa nezvládne každý.

Rovnako si treba uvedomiť, že ste so svojimi deťmi celý deň. Pre mňa konkrétne je to náročné a prekrásne zároveň. Nemám ponorku, naopak – užívam si to, pretože sa nemusíme naháňať. Mám možnosť dobre poznať svoje deti; a naozaj radi spolu trávime čas.

 

 

Chápu tvoje dôvody aj ľudia v tvojom okolí?

Domáce vzdelávanie sme vybrali ako najlepšiu cestu pre nášho prvorodeného syna. Videla som kamarátov a ich spokojnosť v domácom vzdelávaní po ťažkej skúsenosti ich dcéry v prvej triede klasickej školy. Páčil sa mi systém: keď si urobíme povinnosti, ktoré sa dajú zvládnuť celkom rýchlo pri individuálnom prístupe, pričom nemusím čakať na ďalšie deti z triedy, máme veľa času na to, čo dieťa naozaj zaujíma. Celé poobedia sú voľné na krúžky a normálny život. Väčšina našich známych akoby kvôli školopovinným deťom zmizla v septembri a vynorila sa znova až na konci júna.

Cudzí ľudia sú zväčša prekvapení, keď sa dozvedia, ako vzdelávam svoje deti. Potom začnú byť zvedaví. (úsmev) Často sa mi stane, že ma presviedčajú, že robím zle niečo, o čom nemajú žiadnu predstavu – ako keď sa doktorovi špecialistovi pri prvom stretnutí snažíte vysvetliť, že spôsob, akým lieči pacientov, nie je vhodný. (úsmev) Stretávam sa i s tým, že školy, a najmä učitelia, buď nevedia o možnosti vzdelávania v domácom prostredí, alebo, ak aj o ňom vedia, v živote sa s ním nestretli.

 

Aké dobré ovocie prinieslo tvoje rozhodnutie?

Rozhodla som sa kvôli prvorodenému Jurkovi. Táto forma štúdia zachovala jeho individuálne záujmy a zároveň nám to ponechalo veľa spoločného času. Nežijeme v permanentnom strese. Deti sa prirodzene učia, že dobrý manažment a tvrdá práca prinášajú dobré výsledky.

Žijeme tak, ako naozaj chceme, a to je v dnešnej dobe veľká milosť.Komentáre