Kto bol Jesse a čo je Jesseho strom?

Kto bol Jesse a čo je Jesseho strom?
Obdobie Adventu sa čoraz častejšie nesie v mnohých rodinách v duchu aktivity Jesseho strom. Kto bol však Jesse a o akom strome to vlastne hovoríme? A v čom táto aktivita spočíva?
OTEC KRÁĽA DÁVIDA…

… sa volal Jesse alebo aj Izai. Bol synom Obeda a Rút, čiže ďalšieho významného páru v dejinách spásy a v rodokmeni Ježiša Krista. Jesse mal osem synov. Boh poslal proroka Samuela k Izaimu, aby pomazal jedného z jeho synov za kráľa. Izai – Jesse mu predstavil siedmich starších synov, no Pán si nevyvolil ani jedného z nich. Až na výslovné želanie proroka dáva Izai zavolať aj najmladšieho, ktorý pásol ovce, pekne hral na citare a vedel spievať a tancovať. Tušíte správne, išlo o Dávida, ktorý sa po pomazaní vrátil k bežným činnostiam a jeho čas nastal, až keď bolo treba poraziť obra Goliáša, a po Šaulovi sa stáva kráľom Izraela.

Jesseho strom či výhonok (ratolesť) z kmeňa Jesseho sa spomína v Izaiášovi v jedenástej kapitole: „Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne.“ (Iz 11, 1) Toto označenie sa stalo typickou biblickou metaforou rodokmeňa Ježiša Krista, pretože Emanuel-Mesiáš je označovaný ako výhonok z kmeňa. Zaujímavosťou je, že na začiatku Matúšovho evanjelia je rozpísaný celý rodostrom – od Abraháma až po Ježiša Krista. Výsostné postavenie v ňom majú muži, no nájdeme v ňom aj päť významných žien. Tamaru, z ktorej mal Júda dvoch synov; Rachab, neviestku z Jericha, vďaka ktorej sa zachránila dvojica izraelských vyzvedačov a ktorá porodila syna Salmonovi; Rút, manželku Obeda a prababičku kráľa Dávida; Betsabe, matku Šalamúna; a nakoniec Máriu, Jozefovu manželku a Ježišovu matku.

 

NETRADIČNÝ ADVENTNÝ KALENDÁR

Jesseho strom je aktivita, ktorá môže nahradiť či doplniť bežný adventný kalendár. Počas predvianočného obdobia jednotlivec alebo rodina každý deň číta úryvky zo Svätého písma, ktoré odkazujú priamo na Ježišov rodokmeň. Obrázky so symbolmi jednotlivých príbehov, ktoré sa deň za dňom vešajú na papierový alebo skutočný stromček, si môžete vyrobiť spolu s deťmi, kúpiť v kníhkupectve alebo sa spojiť s inými rodinami a obohatiť vyrábanie adventných vencov o vyrábanie symbolov Jesseho stromu. Ako na stromčeku pribúdajú symboly, skrze príbehy zo Svätého písma odhaľujete cestu od stvorenia sveta až po narodenie Ježiša Krista – ratolesti, ktorá vypučala z Jesseho stromu.

Manuál k Jesseho stromu aj s vytlačenými symbolmi a súradnicami si môžete kúpiť tu:

https://www.martinus.sk/?uItem=822499

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00