TOP

Manželia Kunštárovci: Sila modlitby je neskutočná!

Rodinka s troma malými dievčatami strávila minulý rok štyri mesiace na misii v Kazachstane. Porozprávali nám viac o svojej rodine, viere i misii. Manželia Janka (36) a Marek (37) Kunštárovci s dcérkami Marínkou (7), Maruškou (5) a Juliankou (3).

Janka hovorí, že prvých dvadsaťosem rokov svojho života Boha nepoznala. V tom čase bolo pre ňu nepredstaviteľné, že by mala veriť v Boha. Neskôr jej vďaka Marekovi, jej manželovi, ktorý bol veriaci, napadlo cestou do práce modliť sa za svoju chorú maminu, pretože všetko ostatné zlyhávalo, a tak si povedala, že za to predsa nič nedá. A práve vďaka týmto modlitbám mohla vidieť neuveriteľné zmeny vo svojom živote, ktoré sa len ťažko dajú opísať. „To treba zažiť. Sila modlitby je neskutočná!“ hovorí. Zlom v jej živote prišiel práve vtedy, keď ju Ježiš zázračne uzdravil z neduhu, ktorý ju trápil mnohé roky. Vtedy pocítila nielen to, že Boh je naozaj živý, ale hlavne, že je a vždy bol pri nej a chce jej pomôcť, len mu to musí dovoliť. „Akoby niekto práve rozsvietil,“ spomína na túto chvíľu. Ježiš je pre ňu v prvom rade vzorom v pokore a láske, poradcom pri rozhodovaní, keď si kladie otázku: „Čo by urobil Ježiš?“ A v neposlednom rade sa Ježiš stal jej dobrým priateľom.

Jej manžel Marek bol vedený k viere, ako chlapec miništroval, spieval v zbore, hral divadelné hry, chodil koledovať,  navštevoval kresťanské tábory najskôr ako účastník, potom ako animátor, a pripravoval mladých na birmovanie. Ale hovorí, že cesta k Bohu bola pre neho kľukatá, ale aj napriek mnohým odbočeniam ho Pán vždy priviedol na správnu cestu. Každý deň si vyprosujem Ducha rozlišovania, aby môj život mal ten správny smer – život večný,“ vyznáva a spomína, že vo svojom živote prvýkrát zakúsil, že Boh je naozaj živý, na kurze Filip, počas ktorého si uvedomil nekonečnú odpúšťajúcu Ježišovu lásku. Ježiš je jeho skutočným „kamošom“, ktorý stojí na rozvlnenej hladine „jazera“ jeho života s načiahnutou rukou a v láskavej tichosti čaká na jeho rozhodnutie, či vyjde z pohodlia svojej loďky vlastných predstáv a prijme jeho dobrodružné vedenie.

 

S BOŽOU POMOCOU SA VŠETKO DÁ

Janka pracuje vo svojom novom zamestnaní len pár týždňov, po rokoch na materskej dovolenke. Obaja v rovnakej spoločnosti – v automobilovom priemysle. Marek zastáva pozíciu vedúceho malého tímu a snaží sa ľudským individuálnym prístupom viesť a rozvíjať tých, ktorí sú mu zverení.

Viera má dôležité miesto nielen v ich práci, ale najmä v ich manželstve. Manželmi sú osem rokov a uvedomujú si, že keď nechajú konať Pána, tak sú aj tie najbežnejšie udalosti výsledkom Božej prozreteľnosti. Preto sa mu snažia odovzdávať každú oblasť svojho života, aj keď je to niekedy dosť ťažké. „Ale veľmi sa to oplatí,“ odporúčajú manželia.

Cesta k ich manželstvu bola dlhá a kľukatá. Marek chodil na modlitbové stretnutia mužov a tam sa naučil jednoduchú modlitbu za svoju budúcu manželku: „Prosím ťa, Pane, požehnaj mi krásnu ženu, ktorá bude milovať teba, mňa a bude láskavou matkou našich detí.“ A Pán ho vyslyšal.

Pokračovanie článku je dostupné iba pre predplatiteľov

Existujeme takmer výhradne vďaka predplatiteľom. Objednajte si naše predplatné a o už niekoľko sekúnd môžete čítať všetky naše články. Ďakujeme, že nám pomáhate tvoriť hodnotný obsah.


Objednať predplatné Už mám účet, prihlásiť


Komentáre