TOP

Modlíme sa za prezidentské voľby!

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, oroduj za nás!

Ako veriaci si uvedomujeme, že mnoho vecí nie je čisto v našich rukách. Inak to nie je ani v prípade prezidentských volieb, ktoré nás čakajú 16. marca 2019. Už teraz sa vedú vášnivé debaty o vhodnosti kandidátov a ich morálnom profile, mnohí dokonca uvažujú, či voliť, alebo nie, a (povedzme si pravdu) účasť na prezidentských voľbách v našej krajine tiež nie je veľmi vysoká.

Ako katolíci sme si síce vedomí povinnosti voliť, ale tiež posilniť akúkoľvek aktivitu modlitbou, aby sme ju vykonali s Božím požehnaním a čo najlepšie. V prvom rade musíme skúmať vlastné svedomie ohľadom voľby kandidátov a rozhodnúť sa nie podľa „mainstreamu“, ale s vedomím, že výberom kandidáta automaticky podporujeme aj hodnoty, ktoré zastáva, a stávame sa do istej miery účastnými na prípadných hriechoch, ktoré z jeho nemorálneho postoja vyplynú (ak sme si boli tohto postoja pred voľbou vedomí). Voľby nie sú banálna vec! Preto sa naša redakcia rozhodla vytvoriť reťaz modlitby, ktorou zvolávame Božie požehnanie a Božiu moc na nás – voličov, i na všetkých kandidátov, aby sa snažili viesť kampaň férovo a aby budúci prezident (nech to bude ktokoľvek) zastával svoj post čo najviac podľa Božej vôle.

Preto vyzývame vás, našich drahých čitateľov, pripojiť sa k modlitbe desiatku posvätného ruženca na tento úmysel.  Zatiaľ ako redakcia tvoríme spolu dva ružence a budeme veľmi radi, keď sa tento počet znásobí čo najviac.

 

Úmysly jednotlivých desiatkov sú nasledovné:
  1. desiatok: Modlíme sa za odhodlanie ľudí prísť k voľbám za prezidenta, aby im tieto voľby prišli dôležité. (modlí sa 50 ľudí)
  2. desiatok: Modlíme sa za voľbu prezidenta podľa skutočných hodnôt, ktoré sú dôležité pre kresťana. Nech je naša voľba pokojná a slobodná bez tlaku z prieskumov a kalkulácií. (modlí sa 111 ľudí)
  3. desiatok: Modlíme sa za odvahu svedčiť už pred voľbami o tom, prečo a koho budeme voliť, v komunikácii naživo aj na sociálnych sieťach, s pokojom a dobrými argumentmi. (modlí sa 44 ľudí)
  4. desiatok: Modlíme sa za médiá a prieskumné agentúry, za štýl prezidentskej kampane, aby v nej bola pravda, úcta, rešpekt a skutočná ochota slúžiť. (modlí sa 41 ľudí)
  5. desiatok: Modlíme sa za dary Ducha Svätého pre nášho budúceho prezidenta (nech sa ním stane ktokoľvek) i pre celú našu krajinu, pre všetkých ľudí v nej, jej lídrov a za dobré spravovanie štátu. (modlí sa 129 ľudí)

 

 

Komentáre