TOP

Necelých tisíc mladých ľudí sa zúčastnilo tohtoročného 24. ročníka stretnutia ON JE ŽIVÝ

6.5.2019 / Trenčín – 1. veľkonočný víkend sa mladí z rôznych častí Slovenska zišli v Trenčíne. Prišla skupina mladých z Českej republiky aj zo zahraničia. Navštívili tak už 24. ročník stretnutia On je živý, ktoré sa po dlhej dobe presunulo z Nitry do Trenčína.

Aj tento rok mohli mladí ľudia zažiť živú cirkev, chvály, zaujímavé prednášky a tak isto aj kultúrny program. Návštevníci sa mohli tešiť napríklad na chválový koncert skupiny PIAR Music, na prednášku otca Martina Harčára, na lídra chválovej skupiny Lamačské chvály- Braňa Letka alebo na desiatky workshopov, ktoré obohatili stretnutie a umožnili tak vybrať si pestrý a atraktívny program. Stretnutie mladích On je živý organizovala kresťanská organizácia Komunita Emanuel na Slovensku, v Trenčíne, v dňoch od 26.-28.4 2019.

 

Hlavnou témou tohtoročného stretnutia bola myšlienka:

„Nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. /Rim 13,11/

 

Každý rok, vrátane tohto, sa stretnutie koná počas 3 dní /piatok, sobota, nedeľa/. Cieľom stretnutia je povzbudiť mladých ľudí vo viere, umožniť im prežiť Božie milosrdenstvo a zažiť spoločenstvo. Súčasťou programu sú prednášky hlavného hosťa, zaujímavé workshopy, chvály, sv. omša, adorácia, večer milosrdenstva s možnosťou sv. spovede a modlitby príhovoru. Tento rok sa stretnutia zúčastnilo viac než 800 registrovaných ľudí a niekoľko ďalších stoviek ľudí, ktorý sa zúčastnili iba časti programu bez registrácie.

Príprava a realizácia celého podujatia prebieha v prípravnom tíme Komunity Emanuel , v úzkej spolupráci s mestom Trenčín, sponzormi, dodávateľmi a hlavne s pomocou dobrovoľníkov. Tak isto ako v minulosti sa dobrovoľníkom podarilo zorganizovať podujatie bez väčších problémov a incidentov.

 

Podujatie ponúka koncert, tanečný workshop, večer milosrdenstva a mnoho ďalších vecí…

Podujatie má veľmi pestrý program. Veľkým bodom piatkového programu je chválový koncert PIAR Music, ktorú tvorí skupina mladých, dynamických ľudí. Najväčším lákadlom On je živý je však Večer milosrdenstva, ktorý sa koná vždy v sobotu večer. Jedná sa o moderovanú adoráciu sprevádzanú hudbou, Božím slovom a modlitbou v skupinkách. Tento rok bolo účastníkom počas sobotňajšieho poobedia ponúknutých 8 workshopov. Popri tanečných workshopoch si účastníci mohli vypočuť aj mladého kresťanského youtubera Martina Ondruša, či tému „ako hovoriť s Bohom“ od Miroslava Hafera. Každý deň bola takisto svätá omša. V sobotu bohoslužbu koncelebroval a kázal Mons. Jozef Halko.

 

Stretnutie je priestorom pre zažitie živej viery v Boha, povzbudením, stretnutím sa s ostatnými mladými ľuďmi a zdieľať s nimi kresťanské hodnoty.

Ďalšie informácie

Šimon Jurásek, člen organizačného tímuKomentáre