TOP

Nekonverzujme s manželmi iba o deťoch (2)

Autorka: Arlene Pellicane

Téma č. 7: Čo výnimočné môžem urobiť, aby si cítil/cítila viac lásky a rešpektu z mojej strany?

Toto je otázka, ktorú sa nechceme spýtať. Je omnoho jednoduchšie odpovedať na ňu než ju položiť! Nuž, najlepšie je začať tým, že chceme tomu druhému poslúžiť namiesto toho, aby on urobil niečo pre nás. Nie je prirodzené uvažovať takýmto spôsobom, ale toto je spôsob nášho Spasiteľa. V Liste Filipanom 2, 5 – 7 sa píše: „Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš. On, hoci mal božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu.“

Môže vás prekvapiť zistenie, že váš manžel sa cíti nerešpektovaný alebo nemilovaný. Ale ak otázku položíte takto, vytvorí to bezpečný priestor pre komunikovanie potrieb. Povzbuďte ku konkrétnym, uskutočniteľným odpovediam ako: „Naozaj túžim, aby si ma každý deň pobozkal,“ alebo: „Keď so mnou nesúhlasíš, prosím, počkaj s kritikou, kým deti neodídu z miestnosti.“

 

Téma č. 8: Čo je pre teba v práci najväčšou výzvou?

Je možné, že váš manželský partner zažíva v práci množstvo stresu. Možno má vedúceho, s ktorým sa zle vychádza, možno pracuje s toxickým kolegom, čelí finančným ťažkostiam alebo nekonečným úlohám. Spýtajte sa svojho partnera, čomu v práci musí čeliť, a spýtajte sa, za čo sa môžete modliť. Možno váš manželský partner ostáva doma s deťmi na rodičovskej dovolenke. Je to náročné prostredie, z ktorého sa nedá na konci dňa len tak odísť.

Buďte k sebe navzájom citliví, načúvajte bremenám toho druhého. Na druhej strane, ak vaša polovička potrebuje oddych od práce a nechce sa o nej s vami rozprávať, slobodne prejdite na inú, s prácou nesúvisiacu tému!

 

 

Téma č. 9: Keď budeme na dôchodku, kde by si rád žil?

Pre niektorých z nás je táto otázka aktuálnejšia než pre iných. Je zdravé rozprávať sa o tom, aký budeme viesť život, keď nám odrastú deti a odsťahujú sa. Ak ste sa už rozprávali o prázdnom hniezde, nebude to taký šok, keď sa deti skutočne osamostatnia.

Čo považujete za ideálne miesto pre život? Do akého veku by ste chceli pracovať? Ako si predstavujete svoj dôchodok? Ako si môžete šetriť na to, aby ste dokázali svoje predstavy uskutočniť? Možno už ste v dôchodkovom veku. Môžete sa rozprávať o tom, ako sa vaše predstavy zhodujú s realitou. Ste príliš zaneprázdnení, či práve naopak? Všetkým sa nám vodí lepšie, ak máme pred sebou cieľ a smer.

 

Téma č. 10: Prepínaš programy v televízii a zastavíš na filme, ktorý si už videl mnohokrát. Aký film to je?

Pravdepodobne viete, aké filmy váš manželský partner s obľubou pozerá (rovnako ako filmy, ktoré máte radi vy a váš partner ich veľmi neobľubuje). Ale je to zábavná otázka, v ktorej sa môžete o svojej polovičke dozvedieť trochu viac. Keď budete poznať jeho či jej najobľúbenejší film, môžete sa naučiť naspamäť niektoré z hlášok a použiť ich v bežných rozhovoroch, aby ste sa spolu mohli rozosmiať. Môžete svojho partnera povzbudiť, ak si jeho obľúbený film doma pozriete s misou pukancov.

 

Nuž, toto je desať tém na rozhovor na vašej najbližšej schôdzke. Existujú ich ešte stovky. Vymyslite si pár vlastných otázok pred spoločnou večerou alebo si pripomeňte niektorú z týchto. Majte záujem o svojho manželského partnera a nájdite spoločné záujmy okrem rodičovstva.

A ešte niečo – nezabudnite v čase schôdzky odložiť telefóny. Môžu vás vo vrecku upozorniť, že vaše deti počas vašej neprítomnosti potrebujú pomôcť. Inak by ste na schôdzke mali byť len vy dvaja… rozprávať sa a opäť snívať.Komentáre