TOP

Nie sú rodičia dosť schopní?

Parlament má pred sebou návrh zákona, ktorý značne preverí a skomplikuje naše rodičovské rozhodovanie – a to povinnou školskou dochádzkou od piatich rokov.

Hoci mnohým to „netrhá žily“ a zákon im nepríde zlý, možno je to práve tým, že si neuvedomujú (alebo sú celkom neznalí) dôsledky, ktoré už teraz návrh zákona obsahuje.

Nemôžeme poprieť, že pri jeho príprave bol aj dobrý úmysel, a to začleniť a pripraviť deti zo sociálne slabších rodín a spoločenstiev na školskú dochádzku, čo je častý problém predovšetkým v rómskych osadách a komunitách. Deti tohto etnika majú ozaj sťažený štart a je fajn pripraviť ich na školskú dochádzku a prácu vopred.

Aj toto sa však dalo riešiť iným spôsobom a cestou, ako je postavený návrh zákona. Je nepredstaviteľné, aby kvôli minoritnej skupine obyvateľov alebo z akéhokoľvek iného dôvodu (o všetkých asi ani nevieme) nemali rodičia právo rozhodnúť, akú výchovu a kde svojmu dieťaťu doprajú. Teraz bude totiž mnoho bežných situácií oveľa komplikovanejších – a aj právne postihnuteľných.

 

 

V čase, keď silnejú hlasy za zlepšenie postavenia domáceho vzdelávania, a to aj v predprimárnej oblasti, je postavenie takéhoto zákona výsmechom tým rodičom, ktorí sa neobávajú, že by svoje deti viedli, vychovávali a vzdelávali zle. Každý normálny zdravý, zrelý dospelý človek v pozícii mamy či otca vie, čo dieťa potrebuje, a v dobe, keď je možné získavať množstvo informácií tak k edukácii, ako aj k výchove mimo oficiálneho školstva, je takýto obmedzujúci krok štátu zlý.

 

 

Štát proste rodičom teraz hovorí: Nie ste dosť schopní, aby ste pripravili svoje deti do školy. Lenže prvý, kto má právo na výchovu a výber vzdelania (a teda aj času a miesta!) dieťaťa, je jedine rodič – nie štát!

Pokračovanie článku je dostupné iba pre predplatiteľov

Existujeme takmer výhradne vďaka predplatiteľom. Objednajte si naše predplatné a o už niekoľko sekúnd môžete čítať všetky naše články. Ďakujeme, že nám pomáhate tvoriť hodnotný obsah.


Objednať predplatné Už mám účet, prihlásiť


Komentáre