TOP

Parlament vyjadril podporu prenasledovaným kresťanom

Teší nás, že parlament v utorok takmer jednohlasne schválil uznesenie o pomoci prenasledovaným náboženským komunitám. Tejto téme sa až doteraz na Slovensku nevenovalo veľa pozornosti, hoci ide o vážny celosvetový problém.

Sme radi, že ACN Slovensko mohlo byť prítomné pri tvorbe tohto uznesenia.

Aj dnes sa bežne stretávame s nevedomosťou ľudí o tom, že kresťania sú v skutočnosti najviac prenasledovanou náboženskou komunitou na svete.

Vyplýva to z analýzy, ktorú vypracovala pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi v 196 krajinách na konci roku 2018.

 

Spomedzi hlavných zistení vyberáme:

  • Každý siedmy kresťan žije v krajine, kde je ohrozené základné ľudské právo na slobodu myslenia, pod ktoré spadá aj sloboda vierovyznania
  • Až 70% nábožensky motivovaných útokov je páchaných na kresťanoch
  • Po celom svete ide až o 300 miliónov ľudí, ktorí žijú v krajine, kde pre svoju vieru zažívajú problémy – od ťažšieho kariérneho postupu cez ostrakizovanie až po ohrozenie zdravia či života

 

Z tejto analýzy ďalej vyplýva, že situácia sa zhoršila až v 18 krajinách, ktoré boli už predtým označené za rizikové. Extrémne sa podmienky pre veriacich ľudí bez ohľadu na vierovyznanie za posledné dva roky zhoršili napríklad v Číne a Indii.

Na zoznam sa po prvýkrát dostali aj Kirgizsko a Rusko, v ktorých podľa zistení ACN dochádza ku systematickej diskriminácii náboženských komunít.

 

Naša podpora tomuto uzneseniu nie je podporou pre konkrétnu politickú stranu. Snažíme sa najmä o to, aby sa tematika náboženskej slobody dostala do povedomia širokej verejnosti.

Schválenie uznesenia je podľa nás len prvým krokom. Je dôležité, aby sme na Slovensku vykročili správnym smerom a aby sa Slovensko pridalo ku krajinám slobodného sveta, pre ktorých je ochrana základných ľudských práv ako je sloboda myslenia a vierovyznania skutočnou prioritou.

Miroslav Dzurech

Riaditeľ ACN SlovenskoKomentáre