TOP

Päť dôvodov, prečo pornografia rozkladá manželstvo

Je jedno, či si muž alebo žena. A nezáleží ani na tom, či si pozeráš „šteklivé“ raz do týždňa alebo viackrát. Od prvého okamihu (pretože si musíš priznať, že ťa k tomu znovu ťahá) totiž prehrávaš svoje manželstvo, hoci v ňom ani nemusíš práve byť. A nielen to.

Ježiš nám jasne povedal, že pravda nás oslobodí – ak sme ochotní ju prijať a zmeniť svoje vlastné nepravdivé správanie. Platí to aj o pornografii, ktorá je lžou o sexe a vzťahoch a plodí ďalšie klamstvá a klamlivé návyky správania sa. Kedy? Keď…

 

… iba berieš

Zrelá láska si vyžaduje – aj v sexuálnej oblasti – dva vyrovnané, slobodné protipóly. Muž a žena majú nádherný a plný vzťah, ak obaja hľadia v prvom rade na to, ako urobiť šťastným toho druhého. Začína to drobnosťami cez slová ocenenia, vzájomného prijatia, pochopenia, odpustenia, vypočutia, cez reálnu pomoc v živote, vo výchove, v práci či v náročných nárazových situáciách. Hoci je to náročné a vyžaduje si to veľa času aj trpezlivosti, toto vzájomné pripravovanie sa pre dobrovoľné darovanie jedného druhému v intímnom objatí je tým najlepším afrodiziakom. Spoločné darovanie sa je potom slávnosťou, na ktorú sa tak rýchlo nezabúda.

Pornografia však na nič, čo buduje vzájomné darovanie sa, nemyslí. Jediným jej cieľom je vyvolať extrémnu sexuálnu túžbu a naplniť ju s tým, že to všetko ty môžeš a máš „právo“ si to vziať aj doma. Všetci sme predsa dostali sexuálny pud, je to také príjemné, tak prečo by som si mal odriekať? Pornografia neráta so slovíčkom „ty“. Učí každého, kto jej prepadne, stávať sa neznesiteľným, požadovačným egoistom, pre ktorého sú druhí neznámym pojmom a jeho priania sú rozkazom a povinnosťou naplniť si ich – a to aj vtedy, ak už žije v manželstve či v rodine.

 

… prestávaš byť sám sebou

Chcieť spoločné darovanie sa nie je v manželstve len otázkou tela – to by sme nemohli žiť lásku a nebol by potrebný trvalý záväzok a vernosť. Do manželstva nevstupujeme len zo sexuálneho dôvodu, ale preto, lebo ten druhý nás očaril ako človek s určitými hodnotami, názormi, zrelosťou a snami. Je samozrejmé, že vzájomný dobrý vzťah má pomáhať každému z manželov rásť a dozrievať ako osobnosť vo všetkých smeroch.

Lenže pornografia tento rozmer škrtá a neuznáva – jediným dôvodom „rastu“ je rast počtu sexuálneho uspokojenia, kde nejaké charakterové vlastnosti či typické črty a zrelosť muža či ženy vôbec nehrajú rolu. A tak sa často stáva z muža, ktorý má byť rytierom a ochrancom, len požadovačná kôpka s jedinou myšlienkou. Rovnako to platí aj o strate ženskosti: pri pornografii nie je potrebná nežnosť či cit pre krásu. Takýto človek stráca svoje „ja“ a už vôbec nie je tým, koho jeho manželský partner poznal na začiatku. Je potom prirodzené, že vďaka deštrukcii osobnosti od neho uteká, ba dokonca je mu odporný. Pornografia pomáha len k jednému: aby si ako človek zakrpatel a stal sa obmedzeným vo videní očí aj srdca, zožerie to dobré a ušľachtilé vo vnútri.

 

 

… znižuješ druhého na úroveň veci

Manželská sexualita je úžasná v tom, že ten druhý sa dobrovoľne daruje mne celý taký, aký je. Je jasné, že počas manželského spojenia nemilujeme len telo, ktoré držíme v náručí – ale ak má byť manželský akt skutočným požehnaním, potrebujeme dávať lásku všetkým zložkám osobnosti svojho manželského partnera!

Ak však do vzťahu manželov vstúpi pornografia, zrazu sa prijímanie celistvosti osobnosti toho druhého a darovanie lásky pre neho naruší. Všetko, čo totiž vidieť na obrazovke, je len nahé telo, žiadne rozhovory, pomoc, prijímanie sa v bežných okolnostiach života tam nevidno. A hlavne: všetky dámy či muži v prvom rade neskutočne ochotne, ľahko, bezprostredne a supervýkonne poskytujú sexuálnu radosť. Toto porovnávanie sa veľmi skoro prenesie aj do požadovačnosti až zhadzovania svojho manželského partnera bez ohľadu na jeho prežívanie. Je pre neho už len objektom, vecou na poslúženie a uspokojenie na úrovni vypitej kávy či teplých ponožiek. Niečím, čím si uspokojuje svoje potreby.

 

… strácaš sebakontrolu

Ktosi múdry povedal: „Všetko môžeš, no nie všetko ti osoží.“ Rovnako ako je problém s nadmerným jedením, pitím alkoholu, hraním na automatoch či užívaním drog, nový mor tejto civilizácie je závislosť od sexu. Celý problém je v nedostatočnej schopnosti sebakontroly a sebaovládania: po spadnutí do siete porna nie je zrazu dôvod nemať sexuálne naplnenie takto a tak často, pretože „ja chcem a musím to mať“. Táto nová forma tzv. slobody, nerešpektujúca slobodu iných (a prejavujúca sa v mnohých aspektoch spoločenského života) mení človeka na zviera konajúce na základe pudov. Už nie je potrebný rozum, slobodná vôľa, zrelosť osobnosti či ohľaduplnosť. Veľmi skoro sa tento nový model správania bez rešpektu prenesie nielen do požadovačnosti v sexualite, ale aj do bežných vecí života a komunikácie.

 

 

… nerešpektuješ hranice

Všetko má svoj poriadok a zmysel – aj sexualita manželov. Akékoľvek prekročenie pravidiel prináša (okrem zákonných trestov) aj ťažké, často dlhotrvajúce dôsledky. Čím viac sa nerešpekovanie pravidiel týka vnútra človeka, tým sú rany hlbšie a ťažšie sa hoja – najhoršie sa hojí práve skrat v oblasti sexuality. Prekročenie jej hraníc sa v súčasnosti neberie ako vážna vec – ale má nedozierne následky tak na človeku závislom od porna a sexu, ako aj na jeho okolí. Ak Boh jasne povedal, ako má dobrá manželská sexualita vyzerať, čo robiť a čo nie (a učenie Cirkvi to dôsledne pripomína), má to svoje opodstatnenie. Navyše, ak ktokoľvek prekročí hranice v tejto citlivej oblasti, už neexistuje veľa prekážok (keďže prekročí úctu k človeku, nerešpektuje slobodu druhého, sebecky požaduje a pritom aj ponižuje), aby prekročil aj iné… často je to v oblasti podávania pravdy, úcty voči životu či zabezpečeniu rodiny.

Takže: riskuješ ďalej, alebo prestaneš hrať túto divokú hru?

 

Komentáre