TOP

POHĽAD DOPREDU: Čo môžeme očakávať v roku 2019? (4/4)

Nový rok je, dá sa povedať, čistý papier, na ktorý sa deň po dni budú zapisovať udalosti a je (aj) na nás, akými skutkami ho zaplníme. Isteže, máme aj očakávania a tiež nás neminú udalosti, ku ktorým bude nevyhnutné zaujať postoj. Čo nás teda čaká v roku 2019? Ako naň hľadia osobnosti zo spoločenskej, cirkevnej či politickej sféry? Opýtali sme sa za vás.

Elena Burešová

(mediálna poradkyňa europoslanca Branislava Škripeka)

Trojkráľové tajomstvo dokáže zmeniť spoločnosť

 

Počas prvých týždňov v novom roku sa mnohí pýtajú: „Aký bude rok 2019?“ Pohľad do budúcnosti je málokedy bez obáv alebo katastrofických scenárov. Ľudské projekcie nikdy nedosiahnu na to Dobro, čo Boh zamýšľa so svetom. Rôzne strachy paralyzujú a zabraňujú jednému – prežívať prítomnosť naplno vo vďačnosti Bohu. Toto považujem za podstatu života – vďačnosť v prítomnosti. Nie je to však nejaký pasívny, statický postoj. Ide o odhodlanie pracovať tu a teraz na tom, aby budúcnosť bola lepšia. Dynamika bytia dokáže pretvoriť mnohé spoločnosti. Je však potrebné jedno – začať u seba samého. Lebo lepšiu krajinu nespravíme hundraním s poukazovaním na zlo, čo sa tu stalo.

V prvých dňoch každého roka si pripomíname sviatok Zjavenia Pána. Naši ortodoxní bratia pomenovali tento sviatok trošku výstižnejšie – Bohozjavením. Traja králi sa vydali na cestu za jednou obyčajnou hviezdou. Nebol to nejaký výnimočný zázrak, kde by sa zatriasla zem. Porozumeli však tomuto znameniu časov, zanechali pohodlie domova, aby našli veľkého kráľa. Predstavovali si, že sa určite narodil v nejakom paláci. Preto najprv prišli do Herodesovho honosného príbytku. Možno ešte tesne pred vstupom do Betlehema pohľadom vyzerali nejaký veľký dom, ktorý by bol hoden narodenia kráľa. Našli však maštaľ, dieťa v chudobe a bezbrannosti. Takto sa Boh zjavil. A čo spravili traja králi? Vykašlali sa na svoju predstavu. S pokorou sa mu poklonili a dali mu dary. A to ich zmenilo. Preto sa uberali domov už inou cestou. Neboli to len obavy o život Dieťaťa, ale symbol zmeny života, výberu inej cesty.

Aká bude teda naša spoločnosť v novom roku? To závisí od každého jedného z nás. Ako sa dokážeme vyrovnať s výzvou na stratu vlastného pohodlia a predstáv o svete. Či sa dokážeme pokorne klaňať nášmu Bohu a dať mu dary. A na záver pôjde o výber inej cesty, takej, po ktorej ešte nik nešiel pred nami. A to chce kus odvahy.

Tento rok už nebude stačiť si len zapnúť internet a cez komentáre sa vyjadrovať k aktuálnym spoločenským otázkam akoby s návodom na riešenie všetkého. To už nebude stačiť aj preto, lebo nás čaká viacero volieb. Máme jedinečnú možnosť vybrať si politikov, ktorí nás budú zastupovať v Prezidentskom paláci a v Európskom parlamente. A tu si môžeme vybrať nielen kandidátov ale aj to, či budeme nasledovať príklad múdrosti trojkráľového tajomstva. Ísť voliť je dnes určitou stratou pohodlia. Vzdanie sa povrchnej predstavy o dokonale vyzerajúcich kandidátoch, ktorých charakter je v úplnom rozpore s ich bezchybne naštylizovaným výzorom. Preniesť do centra každodenného života kultúru klaňania sa Bohu a prinášania mu darov. A nezabudnúť na dobrý výber cesty – tej novej, neschodenej.

Priatelia, požehnaný nový rok!

 

Komentáre