TOP

Pôstne zamyslenie (19. deň): Spravodlivosť

„Spravodlivosť znamená dať každému to, čo mu patrí“

Neraz dnes máme v ústach trpkú chuť, keď vidíme rastúcu nespravodlivosť v našom okolí. Často by sme chceli vziať spravodlivosť do vlastných rúk a nastoliť ju podľa vlastných predstáv. Je dôležité osvojovať si čnosť spravodlivosti, ale tiež nezabúdať, že plnú spravodlivosť dosiahneme až v nebeskom kráľovstve, kde všetko rozsúdi Ten, koho mlyny melú pomaly, ale isto. „Čím viac si osvojíme čnosť spravodlivosti, tým viac mu budeme podobní a náš život sa naplní pravou duchovnou radosťou.“

 Komentáre