TOP

Potrebuješ povzbudiť? Boh má pre teba prisľúbenie

Neviem, či je to iba moje osobné prežívanie, ale zdá sa mi, že je na dennom poriadku, že hľadám povzbudenie. Občas si ho doslova i vypýtam od niekoho konkrétneho. Platí to aj o tebe? Aké máš riešenia a u koho hľadáš povzbudenie?

Prežívala som ťažké obdobie. Hľadala som odpoveď na otázku, s ktorou som si nevedela poradiť sama. Pýtala som sa – Boha aj ľudí. No akoby som ohluchla. Nevedela som sa pohnúť z miesta. Utiahla som sa do samoty a skúšala som, či budem takto lepšie počuť Pána. Chytila som do rúk Sväté písmo a otvorila ho náhodne, kde prišlo. Lenže nič! Možno sa už aj tebe stalo, že si otvoril text, ktorý bol akoby „mimo“, „od veci“. Čo robiť v takejto situácii?

Sväté písmo je plné prísľubov. A čo Boh povie, to splní. Zaručene. O prisľúbeniach by sa dalo napísať veľa, ale to môžem urobiť nabudúce. Teraz som pre vás pripravila niekoľko prisľúbení. Nemajte pocit, že nie sú pre vás. Toto je chvíľa, keď treba byť vzťahovačný. Zober si prisľúbenie. Je pre teba. A keďže niekedy sa nám naozaj stáva, že sa nám nedarí zachytiť Boží šepot a jeho jemné odpovede, vždy maj poruke nejaké prisľúbenie, ktoré ťa posunie vpred.

Keď o nás povedia niečo ľudia, vieme si to zobrať k srdcu. Ich vypovedané slová často ani nie sú tak myslené, no my im dáme váhu. Slovo má silu. Každý z nás v niečom mení alebo prispôsobuje správanie na základe toho, čo kto o nás povedal. „Vieš, musím ešte upiecť koláč. Zajtra má kolegyňa z práce meniny a všetci o mne hovoria, ako dobre vypekám.“ Alebo: „Zavolaj si na to niekoho iného. O mne otec vždy tvrdil, že som nemehlo.“

Skús si však predstaviť, ako sa ti môže zmeniť každá ťažká situácia, ak uveríš tomu, čo ti Boh sľúbil. To nie sú iba také vety. Veľa-preveľa sa môže zmeniť, ak uveríš Božím prisľúbeniam. Cez prisľúbenia dostávaš nádej. A stojí za nimi sila Najvyššieho! Tak poď s ním do toho!

 

 

Ak prežívaš samotu, necítiš dotyk Boha:

 • „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20).

 

Ak máš z niečoho strach a bojíš sa vykročiť:

 • „Neboj sa a neľakaj sa, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh. On ťa nenechá a neopustí“ (Dt 31, 6).

 

V chorobe tela či duše:

 • „Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu“ (Jak 5, 15).

 

Ak stále nevieš nájsť, kto si, a hľadáš uistenie, že tvoj život má zmysel:

 • „Od matkinho lona mám v tebe oporu, od života matky si mojím ochrancom. Som ako zázrak pre mnohých a ty mi mocne pomáhaš“ (Ž 71, 6-7).

 

Keď nevládzeš:

 • „Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú“ (Iz 40, 31).

 

Keď ťa premáha hriech:

 • „Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh“ (Ž 51, 9).

 

Keď sa bojíš budúcnosti:

 • „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny“ (1 Kor 2, 9-10).

 

Keď sa bojíš snívať alebo si myslíš, že na tvojich snoch nezáleží:

 • „Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi“ (Flp 4, 19).

 

Ak si nervózny a prežívaš nepokoj:

 • „Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi“ (Flp 4, 7).

 

Keď máš veľa starostí:

 • „Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará“ (1 Pt 5, 7).

 

Ak máš finančné problémy:

 • „Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života“ (Ž 23, 6).

 

 

Pán nám dal naozaj veľa prisľúbení. Ja som vybrala iba niekoľko. Jedno bonusové si môžeš aj vytlačiť, aby si ho mal stále na očiach. Ak ťa oslovilo iné, odporúčam napísať ho či vytlačiť a hlavne privinúť si ho na srdce a žiť podľa neho.

 

 

Komentáre