TOP

Prvý krok pokánia k Pochodu za život

Uskutočnil sa v posledný júnový deň v Partizánskom.

Už sme písali o tom, že v rámci prípravy na septembrový Pochod za život sa uskutočnia takzvané kajúce tryzny. Je to práve preto, lebo, ako vysvetľujú organizátori pochodu, kultúra života sa môže rozvíjať len cez autentické obrátenie jednotlivcov, komunít a musíme začať kráčať na Pochod za život cestou pokánia.

Prvý krok urobili v Partizánskom – kajúcou tryznou za nenarodené deti. Táto pobožnosť na mestskom cintoríne Šípok mala charakter verejného odprosenia za hriechy voči nenarodeným deťom. Zúčastnili sa jej svetské i cirkevné autority. Spoločne odprosovali Pána za hriechy – svoje i svojich predkov. Aktívne sa do nej zapojil dekan Vladimír Farkaš, kazateľka evanjelickej cirkvi metodistickej Štefánia Sklenárová, primátor mesta Jozef Božik. Na záver dostali prítomní požehnanie od troch cirkví, ktoré pôsobia na území mesta.

„Pokánie je najlepším začiatkom pre to, aby sa mohla zmeniť situácia nenarodených a postoj verejnosti k nim. Iste je dôležité osobné pokánie, ale nemenej dôležité je tiež urobiť ho verejne,“ povedal hlavný zodpovedný za prípravu pochodu, Marek Michalčík.

Partizánske urobilo prvý krok kajúcnosti a veríme, že sa k nemu postupne pridajú aj ďalšie mestá na Slovensku, aby sme tak pripravili dobrú pôdu pre Pochod za život, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2019 v Bratislave.Komentáre