TOP

Recenzia_Kurz chvála a uctievanie

Viete, kedy vznikla chvála? Je pre každého veriaceho? Všetky základné a najmä praktické informácie o chvále a uctievaní nájdete v tejto malej brožúrke.

Kolektív autorov Belejová, Svitková, Beňo, Šutarová, Jamborová a Pelecháčová pripravil ďalšiu publikáciu v edícii príručiek. Spoločenstvo pri Dóme svätého Martina vydalo napríklad aj Kurz základov kresťanstva, Kurz služobník alebo Biblický seminár o spravovaní peňazí. Tentoraz sa autori zamerali na chvály.

Malá brožúrka, ktorá sa dá veľmi rýchlo prečítať, ponúka akúsi prechádzku históriou chvál, ich významom, formami. Objasňuje základné pojmy a vysvetľuje, ako sa dá slúžiť chválou. Jej súčasťou sú tiež praktické domáce úlohy, ktoré čitateľ nájde v závere jednotlivých kapitol. Tieto úlohy majú uviesť teóriu do praxe a vy si tak môžete vyskúšať napríklad vymyslieť chválovú pieseň alebo naučiť sa počúvať Boží hlas.

Voči chvále majú niektorí ľudia rôzne výhrady (ide v nej iba o emócie, je to len divadlo, nie je pre každého…). Vedeli ste však, že chvála nie je iba „podujatie a dvíhanie rúk“, ale mala by byť vyjadrením nášho postoja voči Bohu? O chvále hovorí napríklad aj Katechizmus Katolíckej cirkvi, že má byť reakciou na Božie pozvanie a samotný čas chvály je formou modlitby, ktorá ospevuje Boha za to, aký je (porov. KKC, § 2639). „Tak ako Boha poznáš, tak ho budeš aj chváliť.“ (s. 11)

Prináša čas vo chvále človeku nejaké ovocie? Je rozdiel medzi tým, keď Boha chválim v tichu a samote, a medzi modlitbou chvál s kapelou a spoločenstvom ľudí? Prečo sa raz hovorí o chvále, inokedy o uctievaní, a navyše máme aj kategóriu vďaky? Nie je to všetko o tom istom? Na tieto aj mnohé iné otázky ponúka odpovede táto praktická brožúrka. Určená je najmä začiatočníkom vo chvále, tým, ktorí majú voči chvále námietky, a tiež tým, ktorým možno chýba odvaha, aby vstúpili do chvály a uctievania.

 

UKÁŽKA

V čase Nového zákona máme všetci jedného Ducha, ktorý nás vedie. Už nie je nejaké špeciálne levitské kňazstvo, oddelené pre chválenie Boha. Teraz sme všetci kráľovské kňazstvo (1 Pt 2, 9) – teda všetci sme oddelení pre to, slúžiť Mu – chváliť Ho. Potrebujeme si uvedomiť, že už to nie je o jednom človeku či skupine ľudí, ale je to o nás všetkých a o tom, či sa necháme viesť Božím Duchom. Chválový tím vpredu sa môže rozhodnúť chváliť Boha, ale pokiaľ sa ostatný ľud nepridá, nikto ho nasilu ťahať nebude.

Úlohou vedúcich chvál a chválového tímu teda NIE JE nejako vypôsobiť v ľuďoch dobré pocity z hudby a chvál, dokonca ani vypôsobiť v ľuďoch chválu. Jediný, kto si môže pritiahnuť svoju Nevestu a „prilákať – zviesť ju“, je Duch Svätý. To nie je o dokonalom prevedení piesní ani o dokonalom spôsobe vedenia, pretože dokonalí nie sme. Len Duch Boží do nás vie vložiť chválu. Jediné, čo môžeme a máme vo vedení chvál robiť, je chváliť a uctievať Pána, slúžiť Mu tak, ako to robili Leviti.

(Kurz chvála a uctievanie, 2019, s. 32)

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tu. 

 

KOLEKTÍV AUTOROV. Kurz chvála a uctievanie. Christian Project Support, 2019. 40 s.Komentáre