TOP

Recenzia_Randy Clark a Mary Healyová: Duchovné dary

Túžite po duchovných daroch? Nie? Tak táto kniha vo vás takúto túžbu rozhodne vzbudí.

Inšpirujúca kniha o duchovných daroch, Duchu Svätom a plnom prežívaní nášho života v Kristovi vyšla z dielne nezvyčajnej dvojice autorov – katolíčky Mary Healyovej a protestanta Randyho Clarka. Sami v knihe píšu: „To, čo nás spája, je nekonečne väčšie než to, čo nás rozdeľuje, keďže nás spája Boh Otec, Syn a Duch Svätý.“

Autori bez servítky, prehľadne, jasne aj pútavo vysvetľujú množstvo skutočností, otáznikov i problematík ohľadne duchovných darov. Tvrdia, že práve ony sú „súčasťou Božej odpovede na duchovnú temnotu dnešnej doby“. Neboja sa pýtať, kto dostáva duchovné dary, ale aj to, prečo ich tak veľa ľudí nemá.

V jednej časti sa dotýkajú aj mylných pohľadov na dary zo strany katolíkov i protestantov – Mary odpovedá na otázky z pohľadu katolíckej náuky a Randy z protestantského pohľadu. Kladú si napríklad tieto otázky: Majú byť dary čímsi ojedinelým? Je duchovne nebezpečné vyhľadávať dary? Môžu mať kresťania dary aj dnes? Boli dary iba legendami? Koľko darov môže mať jeden človek?

Vysvetľujú a objasňujú tiež krst v Duchu Svätom, podrobne rozoberajú samotné duchovné dary (alebo tiež dary Ducha Svätého) a mnoho ďalšieho. Na záver prinášajú dvanásť kľúčov, ktoré nám môžu pomôcť aktivovať duchovné dary a aj rásť v ich používaní.

Autori neraz zdôrazňujú, že dary nie sú len akousi ozdobou nášho duchovného života či života niekoľkých výnimočných ľudí, ale sú nástrojmi od Boha, pretože Cirkvi umožňujú splniť jej poslanie.

Kniha je prepletená citátmi zo Svätého písma, učením cirkevných otcov a mnohými svedectvami, čo jej dodáva nezvyčajnú živosť. Už len preniesť prečítané do praxe!

 

Ukážka

Neplánované uzdravenie (Mary)

Pán niekedy vykoná tie najpozoruhodnejšie uzdravenia vtedy, keď sa o ne neusilujeme alebo ich neplánujeme. Môj priateľ Dan Almeter je vedúcim ekumenického charizmatického spoločenstva Alleluia Community v americkom štáte Georgia. Spolu so svojím priateľom organizovali duchovné cvičenia v istej farnosti. Po večernej svätej omši sa spolu s farníkmi stretli na fare. Počas jedla spomenuli, že sa modlievajú za chorých. Dan spomína, čo nasledovalo potom:

„Len čo sme dohovorili, začali k nám prichádzať ľudia s prosbami o modlitbu. Prvá prišla na rad asi šesťdesiatročná pani, ktorá nedokázala poriadne chodiť ani s pomocou chodítka. Takmer plakala od bolesti. Vysvetlila nám, že pred polrokom spadla a zlomila si bedro na troch miestach. Operácia jej vôbec nepomohla.

Modlili sme sa za ňu a potom sme sa jej opýtali, či sa s našou pomocou pokúsi postaviť. Neochotne poslúchla, pretože očakávala, že znovu pocíti bolesť. Tá sa však nedostavila. Potom sme ju vyzvali, aby odložila chodítko, chytila nás za ruky a urobila niekoľko krôčikov. Sľúbili sme jej, že ju v žiadnom prípade nepustíme. Opäť dosť váhala, ale napokon poslúchla. Urobila niekoľko krokov a začala opakovať: „Ó, môj Bože, ó, môj Bože!“ Potom zdvihla ruky do vzduchu a začala chváliť Pána.

Vzápätí už doslova pobehovala po miestnosti, úplne bez bolestí. Plakala a chválila Boha. Asi o polroka som ju stretol znovu a povedala mi, že problémy s bedrom už nemala.“

(Clark, Healyová, 2019, s. 148 – 149)

 

RANDY CLARK

Je známy tým, že pomohol zažať iskru hnutia, dnes označovaného ako Toronto Blessings. Káže na konferenciách po celom svete a húževnato dokazuje Božiu uzdravujúcu moc. Napísal viac ako štyridsať kníh a jeho hlavný odkaz znie: „Boh ťa chce použiť.“ Slúži mnohým denomináciám v Argentíne, Brazílii a Južnej Afrike.

 

MARY HEALYOVÁ

Vyučuje na teologickej fakulte v Michigane, prednáša a vedie modlitby za uzdravenie na konferenciách po celom svete. Je šéfredaktorkou projektu Catholic Commentary on Sacred Scripture. Pápež František ju ako jednu z prvých troch žien vymenoval za členku Pápežskej biblickej komisie. Jej cieľom je pomôcť katolíkom a všetkým kresťanom zamilovať sa do Božieho slova a otvárať srdcia ľudí pre moc a dary Ducha Svätého.

 

Knihu si môžete zakúpiť v internetovom knihkupectve Kumran.sk tuKomentáre