TOP

Redakcia na kolenách po celú noc

Stretnutia našej redakcie nebývajú časté, a preto sa ich snažíme využiť naplno. Tentoraz sme sa stretli v Beckove pod zrúcaninou hradu. Nie vonku! To by sme dosť zmokli. Strechu nad hlavou nám poskytol františkánsky kláštor.

Dva dni prvého májového víkendu sme si vyhradili na spoločný pracovný, priateľský a dokonca aj duchovný čas. Program bol nahustený, začal sa totiž až vtedy, keď sme všetci docestovali. A keďže prísť z východu na západ Slovenska trvá jednej redaktorke celé dopoludnie a niektoré mamičky museli dokonca dovariť doma obed, až poobede sme mohli začať zhodnocovanie našej práce.

 

 

Novinkou stretnutia bolo, že sme si varili sami. Aj sme si to sami zjedli, poumývali riad, poupratovali. Popritom sme stihli mať svätú omšu s bratom Felixom Mária. Večer prekvapení sa začal, keď sme všetci dostali dlhoočakávané novinárske preukazy a osobné vizitky. Niežeby sme bez toho neboli profíci, ale teraz už ozaj sme.

 

 

Čakal nás aj tajný hosť. Svoju identitu odhalil v neskorých večerných hodinách, no ešte sme ho vládali vnímať. Kňaz Ondrej Chrvala okrem toho, že je jedným z cenzorov našich novín, došiel aj do Beckova, aby nás osobne videl a povzbudil. A my sme z neho boli naozaj hotoví a označili sme to jednoznačne za jeden z naj momentov víkendu.

 

 

Absolútnou topkou však bola celonočná adorácia. Počas nej sme kládli pred Ježiša svoje prosby za redakciu, čitateľov, za vedenie Duchom Svätým pri písaní. Veruže to nebol stratený ani prespatý čas, ale veríme, že priniesol či ešte prinesie svoje ovocie.

 

 

Okrem pracovných vecí sme, samozrejme, veľakrát skĺzli do rôznych iných tém, zaujímavých rozhovorov, vieme, kto nechce nikdy v živote dostať otázku, prečo niekoho zabil… Humoru bolo popri vážnych veciach dosť, a tak sme nabrali aj novú silu, odhodlanie či nový dych. A určite aj požehnanie do ďalších dní.

 

Komentáre

v Slovo+ od roku 2015

Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru, estetickú výchovu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Býva v Prešove s manželom a štyrmi deťmi. Deti vzdeláva doma v rámci individuálneho vzdelávania. K jej záľubám patrí divadlo, dobrá kniha, tanec. V článkoch sa venuje hlavne kultúrnym, rodičovským či manželským témam. Je dlhoročnou členkou spoločenstva MaranaTha v Prešove, kde slúži prevažne v tanečnej chválovej službe.