TOP

Slovenské deti boli opäť miliónové

SLOVENSKO – Školy, škôlky, kostoly, sirotince, nemocnice – to všetko boli miesta, odkiaľ sa aj tento rok niesol hlas modlitieb miliónov detí. Do trinásteho ročníka iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“ sa zapojili deti z osemdesiatich krajín sveta. Nechýbali ani deti zo Slovenska, ktoré prijali pozvanie pápežskej nadácie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Iniciatíva vznikla v roku 2005 vo venezuelskom Caracase a odvtedy sa deti spájajú v modlitbe ruženca za pokoj ľudského srdca a mier vo svete vždy 18. októbra o 9:00. „Ak sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“ Vo viere v tieto slová svätého pátra Pia sa zúčastňuje modlitby ruženca každoročne nie jeden, ale milióny detí po celom svete.

Zo Slovenska sa tentokrát vďaka zapojeniu učiteľov, katechétov, kňazov, rodičov a mnohých ďalších pridali desaťtisíce detí. „Pred modlitbou svätého ruženca si žiaci pozreli krátky príbeh, ktorý porovnával život v pokojnej krajine a rodine so životom v krajine zmietanej vojnou. Veríme, že aj týmto ružencom zasiahne Boh tam, kde je ľudské úsilie a námaha neúspešná,” povedala o priebehu aktivity na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku Katarína Hrižová. Táto škola je len jednou z mnohých naprieč celým Slovenskom, ktoré sa k iniciatíve pridali.

Pastoračná a dobročinná pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi pripravila pre iniciatívu na svojej stránke www.miliondeti.sk informačné a didaktické materiály, ktoré využili stovky škôl a farností. Desaťtisíce malých i veľkých zaujal okrem ružencov a pestrých plagátov s modlitbami aj skutočný príbeh Nousseiry z Palestíny v podobe animovanej rozprávky či videopozvánka jedenásťročnej Lucky.

Medzinárodná pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need denne informuje o utrpení a chudobe kresťanov v stopäťdesiatich krajinách sveta, kam smeruje modlitebná a finančná pomoc nadácie. Tohoročná modlitba detí bola mimoriadne venovaná blízkovýchodnej Sýrii, v ktorej bolo za posledných sedem rokov vojny zabitých viac ako šesťdesiattisíc detí. Takmer dva milióny detí nemôžu chodiť do školy, približne tri milióny žijú v utečeneckých táboroch alebo sú na úteku.

„Ďakujeme otcom biskupom za pomoc pri šírení pozvania k modlitbe. Ďakujeme aj rodičom, starým rodičom, učiteľom, kňazom i animátorom za výchovu, animáciu a pomoc pri organizovaní medzinárodnej iniciatívy na lokálnej úrovni, ružencovým bratstvám, rehoľným komunitám, chorým i ostatným jednotlivcom za obetu a za pripojenie sa k modlitbe,“ reaguje na tohtoročnú iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec riaditeľka národnej kancelárie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi Martina Hatoková

 

.

 

Na adresu info@acn-slovensko.org prichádzajú spätné väzby a fotografie. Za mnohé vyznanie mamičky Miriam: „Pred chvíľou som sa so svojimi deťmi domodlila ruženec. Ešte sa ho nevedia modliť celý, avšak po celý čas kreslili smútok a nádej. Syn nakreslil vojnu a dcérka zasa dievčatko, ktoré vojnu prežilo – našlo posledný kvietok a stalo sa svätou…“

 

Autor: ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi

ACN – Aid to the Church in Need je medzinárodnou dobročinnou a pastoračnou organizáciou. Je zameraná na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci kresťanom všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde trpia hmotnou núdzou. Vznikla v roku 1947 a v roku 2011 bola povýšená na nadáciu pápežského práva. ACN každoročne realizuje približne 5 300 projektov v takmer 150 krajinách sveta. Podporuje ju vyše 400 000 súkromných darcov z celého sveta. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom národnej kancelárie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi od marca 2017.

 Komentáre