TOP

Svetovým misiám pomohla aj Danica

Nedávna tragédia: smrť Danice Olexovej. Pomáhala misiám? Aké bolo jej poslanie v živote riaditeľa Pápežských misijných diel? A čím sa tieto diela zaoberajú?

Riaditeľom Pápežských misijných diel na Slovensku je kňaz Ivan Kňaze. Svoju farnosť, kde pôsobil ako farár, vymenil za misie.

 

Čo je poslaním tejto inštitúcie?

Pápežské misijné diela pomáhajú Svätému Otcovi v rozvoji misií. To je ich prvoradá úloha. Existujú v stoštyridsiatich krajinách a usilujú sa o rozvoj miestnych cirkví. V súčasnosti máme tisícsto misijných diecéz, kde pomáhame nielen duchovne, ale aj finančne. Pomoc je rozdelená do troch oblastí: šírenie viery, podpora seminaristov a projekty, ktoré sa dotýkajú pomoci deťom.

Pápežské misijné diela napĺňajú Ježišove slová: „Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu,“ a preto našou úlohou je povzbudzovať ľudí, aby sa modlili za misionárov i misionárky a za požehnanie pre novú evanjelizáciu.

Keďže viera bez skutkov je mŕtva, ako to hovorí apoštol, pomáhame aj finančne, aby kresťania vo svete mali naplnené aspoň základné potreby. Podporujeme kňazov v misiách, bohoslovcov v seminároch, snažíme sa vytvárať primerané prostriedky pre pastoráciu.

Z historického kontextu môžeme povedať, že Slovensko sa vo veľkej miere zaslúžilo o rozvoj misií. A to aj vďaka misionárom, ktorí pôsobia alebo pôsobili v ďalekých krajinách.

 

 

Ozaj, čo ďaleké krajiny a riaditeľ Pápežských misijných diel? Veľa cestuje?

Je to jedna z jeho úloh, pretože ak chceme podporiť nejaký projekt, snažíme sa poznať všetky okolnosti. Tak je potom naša cirkev na Slovensku lepšie pripravená a vie sa konkrétnejšie zamerať na pomoc jednotlivým diecézam.

Ja osobne som v tomto roku navštívil Rwandu, ktorá je srdcom Afriky. Niektorí ju nazývajú aj Krajom tisícich vrchov. Je to maličká krajina, rozlohou ju môžeme prirovnať polovici Slovenska, ale zato tam žije jedenásť miliónov ľudí. Známou vo svete sa stala vďaka smutnej genocíde v roku 1994. Ľudia, ktorí tam žijú, sú veľmi pracovití a šesťdesiatpäť percent z nich žije v absolútnej chudobe. Pestujú tam banány, sladké zemiaky, fazuľu a ryžu.

Pápežské misijné diela na Slovensku podporujú v Rwande päť projektov; medzi nimi je aj Centrum svätého Antona, ktoré sa nachádza v meste Nynza. Tu pôsobí slovenský misionár Vlastimil Chovanec. Pochádza z Abrahámoviec (okres Bardejov). Je to naozaj misionár srdcom. V centre, o ktoré sa stará, je ubytovaných štyridsať detí z ulice. Každé z nich pozná po mene. Okrem iného tu má aj materskú školu.

Navštívil som aj Nairobi. Býval som v jednoduchom kláštore jarumelských misionárov, kde majú aj seminár pre seminaristov priamo v slumoch. Tu som stretol niekoľko zaujímavých ľudí. Jedným z nich bol Nicolas, ktorý tam hľadal lekársku pomoc pre svoju ťažko chorú manželku. Bol to statočný muž. Z malých guľôčok vyrábal ružence a napriek utrpeniu rozdával radosť.

Ďalším mužom bol Adam Masava, ktorý si neďaleko kláštora založil výtvarnú dielňu. Je to chlapec, ktorý si vďaka podpore zo Slovenska cez projekt Dobrej noviny našiel prácu a založil ateliér. Teraz sa venuje chlapcom zo slumov a pomáha im objavovať ich výtvarný talent. Podporuje ich, aby začali maľovať. A niektorí chlapci, teraz už dospelí muži, sa vďaka Adamovi stali aj profesionálnymi maliarmi.

 

 

V spojitosti s vašimi misijnými cestami rezonuje aj meno Danica Olexová. Čo vám Boh cez ňu dal do vášho života?

Bola to práve ona, kto mi ako prvý priblížil Afriku. Mesiac, ktorý som s ňou a jej kamarátmi strávil v Keni, bol neskutočne radostný a podnetný. Päť rokov žila v Keni a bola tam ako doma. Spomínam si, ako ľudia zdravili, keď sme šli na trh. Poznali ju a aj ona ich. Všimol som si, že nosí v sebe originálnu radosť. Pomáhala aj s projektmi Dobrej noviny. Keď som bol v Keni, tak ma sprevádzala a veľa času sme trávili v rozhovoroch.

To, že zomrela pri havárii lietadla, som sa dozvedel od jej kamarátov, ktorí ju v ten deň čakali na letisku v Nairobi. Zvláštne je, že jej radosť a nádej pre Afriku tu ostáva s nami. Verím, že nám tam zhora vyprosí veľa dobra – a nielen nám, ale aj deťom či seminaristom, ktorých podporujú Pápežské misijné diela.

 

Keď už ste spomenuli tých seminaristov, môžeme im pomôcť aj my na Slovensku?

Samozrejme. Minulý rok sme tu mali vzácnu návštevu. Prišiel medzi nás rektor zo seminára v Benine, Ambroise Kinhoun. Chcel poďakovať za podporu pre seminaristov, ktorí aj vďaka milodarom Slovákov môžu študovať teológiu a pripravovať sa na kňazské a misionárske povolanie.

Pápežské misijné diela podporujú seminaristov v Kamerune, na Pobreží Slonoviny, v Burkine i v Benine.

Konkrétna pomoc našich veriacich spočíva v tom, že si môžu „adoptovať“ seminaristu a finančne ho podporovať v štúdiu, ktoré trvá štyri roky. Bližšie informácie môžete nájsť na našej webovej stránke.

 

Foto: Facebook – Pápežské misijné dielaKomentáre