TOP

#teologiatela_Boh sa nám prihovára znakovou rečou

Je vhodné a priliehavé volať troch návštevníkov mudrcmi, lebo oni múdrosťou Ducha Svätého rozoznali v hviezde na nebi znamenie Krista.

Autor: Christopher West

V túto nedeľu oslavujeme Zjavenie Pána pohanom. Nimi boli aj traja mudrci, o ktorých Písmo hovorí ako o „spoluúčastníkoch prisľúbenia v Kristovi Ježišovi“ (druhé čítanie). Samotný hmotný vesmír ich „volal“, aby hľadali Boha, jeho tvorcu. A aký veľký div: Boh, ktorý stvoril vesmír, doň aj vstúpil, „narodený zo ženy“ (Gal 4, 4). Prišli „sa mu pokloniť“ (Mt 2, 2), pričom nasledovali hviezdu, nech smerovala kamkoľvek, podstupovali všakovaké nebezpečenstvá, prekonávali mnohoraké ťažkosti, ale nevzdávali sa.

Boh k nám hovorí „posunkovou“ rečou – zjavuje sa nám pod závojom tohto fyzického sveta. Isto prevažná väčšina z nás už zažila ten hlboký pocit bázne a údivu, keď sme pozorovali hviezdnu noc, žiarivý západ slnka či nádherný kvet. V takýchto okamihoch, či už si to uvedomujeme, alebo nie, hmotný svet nás vyzýva, aby sme začali kráčať vo viere a hľadali pritom Krista. Fyzická nádhera je „znakom“ najväčšej Krásy – alebo, lepšie povedané, Jeho samotného.

Pane, daj nám oči, aby sme nimi videli, a srdcia schopné rozoznať reč znakov všade okolo nás.Komentáre