TOP

#teologiatela_Radostná pravda o celibáte, 4. časť: Manželstvo a panenstvo sa navzájom dopĺňajú

Je zjavné, že manželstvo a panenstvo sa dôležitým spôsobom líšia. Avšak tieto rozdiely nie sú v protiklade. Hodnota jedného je v prieniku s hodnotou toho druhého. V podstate sa manželstvo a panenstvo (celibát) „navzájom vysvetľujú alebo dopĺňajú“ (Teológia tela, audiencie 78, 2). Dovoľte mi to vysvetliť.

Autor: Christopher West 

Ako vrhá manželská láska svetlo na podstatu povolania k panenstvu? Ján Pavol II. píše, že vernosť a „úplné sebadarovanie“, ktoré žijú manželia, je modelom pre vernosť a sebadarovanie vyžadované od tých, ktorí si zvolia povolanie k panenstvu. Obe povolania svojím vlastným spôsobom vyjadrujú manželskú alebo snubnú lásku, ktorá v sebe zahŕňa „úplný dar seba“ (porov. Teológia tela 78, 4). Dar detí v manželstve navyše pomáha mužom i ženám žijúcim v panenstve, aby si uvedomili, že aj oni sú povolaní prinášať ovocie, a to duchovné.

Takto vidíme, že prirodzená realita manželstva nás smeruje k nadprirodzenej realite panenstva pre Božie kráľovstvo. Vlastne človeka žijúceho v celibáte nie je možné oslobodiť od úplného poznania a úcty k Božiemu plánu s manželstvom a rodinou. Ako to vyjadril Ján Pavol II., aby si bola osoba v panenstve „plne vedomá toho, čo si volí, musí si byť tiež úplne vedomá toho, čoho sa vzdáva (Teológia tela 81, 2).

Naopak, panenstvo „je zvlášť dôležité a veľavravné pre tých, ktorí žijú v manželskom živote“ (Teológia tela 78, 2). Pretože očakáva budúcu (Baránkovu; pozn. prekl.) svadbu, panenstvo je svedectvom o sviatosti jednoty manželských párov, keďže ukazuje, k čomu ich manželstvo smeruje. Pápež František to vyjadril slovami, že kresťanské panenstvo „povzbudzuje manželské páry, aby žili svoju manželskú lásku v horizonte Kristovej definitívnej lásky a spolu putovali v ústrety plnosti Kráľovstva“ (Amoris Laetitia, 161).

Panenstvo navyše dokazuje obrovskú hodnotu pohlavnej jednoty tým, že sa jej zrieka. Ako je to možné? Obeta má hodnotu iba do tej miery, nakoľko má hodnotu obetovaná vec. Napríklad, ak by som sa mal v pôste vzdať kvasenej zeleniny, nemalo by to pre mňa žiadnu cenu, pretože takú zeleninu nemám rád. Ak by som sa však mal počas pôstu vzdať piva, to by pre mňa bola ozajstná obeta, pretože dobré pivo milujem. Cirkev si tak váži panenstvo presne preto, že si tak veľmi váži, čo ono obetuje – sexuálne zjednotenie a všetko s ním súvisiace.

Ešte raz zopakujem, že sebazapieranie, ktoré sa pri tejto obete uplatňuje, sa nesmie chápať ako popieranie sexuality. Panenstvo pre Kráľovstvo má byť plodným životom z vykúpenej pohlavnej žiadostivosti, chápaným ako túžba byť úprimne darom pre iných.

 

 

 

Panenstvo vyjadruje snubný zmysel tela

Ako môžeme vidieť, manželstvo a panenstvo sú späté omnoho užšie, než si väčšina ľudí uvedomuje. Obe povolania sú „plnou odpoveďou“ na otázku o význame sexuality (Teológia tela 85, 9), ktorou je sebadarovanie podľa Božieho príkladu. Nemalo by nás potom prekvapiť, že kedykoľvek nejaká kultúra degraduje sexualitu, nevyhnutne tým znehodnocuje manželstvo aj panenstvo. V praxi sa to určite dokázalo na sexuálnej revolúcii dvadsiateho storočia.

Ján Pavol II. trvá na tom, že panenstvo, o ktorom hovoril Kristus, musí

Pokračovanie článku je dostupné iba pre predplatiteľov

Existujeme takmer výhradne vďaka predplatiteľom. Objednajte si naše predplatné a o už niekoľko sekúnd môžete čítať všetky naše články. Ďakujeme, že nám pomáhate tvoriť hodnotný obsah.


Objednať predplatné Už mám účet, prihlásiť


Komentáre