TOP

#teologiatela_Vianoce a tajomstvo ženského tela

Počas slávenia vianočných sviatkov sa bez prestania ohlasuje základná pravda, ktorá má veľkú dôležitosť, ale prehliada sa.

„Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn,“ oznamuje prorok Izaiáš (9, 5) v čítaniach na noc pred Narodením Pána. V evanjeliu zas z úst anjela znie: „Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ Fundamentálna pravda, ktorá sa prehliada, je: Boh k nám prichádza skrze telo ženy! Spoznať, že ženské telo je „bránou“, cez ktorú Večnosť vstupuje do časnosti, Nekonečno do konečnosti, aby sme sa my mohli stať súčasťou večnosti, nekonečna… spoznať to znamená byť naplnený úžasom a údivom nad mystériom ženy.

O takejto „duchovne zrelej fascinácii“ hovoril svätý Ján Pavol II. vo svojej Teológii tela. Je to svätá fascinácia „tajomstvom ženy“, ktorá rozpletá zauzlenú, zdeformovanú fascináciu, aká tak vehementne prevláda v dnešnom svete. „Cirkev vychvaľuje a ctí si „život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval“ (Lk 11, 27). Tieto slová,“ ako nás ubezpečuje Ján Pavol II., „sú ódou na materstvo, ženskosť, na ženské telo v jeho typickom výraze kreatívnej lásky.“

Tieto slová, ak nad nimi budeme rozjímať v modlitbe, nás vtiahnu do slávy tajomstva a daru Vianoc.

Autor: Christopher WestKomentáre