TOP

Tisícky žien sa dnes stali vdovami

Podľa štatistiky Katolíckej cirkvi (2016) sa viac ako šesťstotisíc žien rozhodlo úplne zasvätiť a odovzdať svoj život Bohu (v rôznych formách zasväteného života) – stali sa tak manželkami Boha, nevestami Ježiša Krista, pravého Ženícha.

Dnes po tretej hodine stoja tisícky zasvätených žien ako vdovy pri Božom hrobe. Ich Ženích, Ježiš Kristus, bol umučený, ukrižovaný a teraz leží v tmavom hrobe. Zdá sa, že všetko sa skončilo, že nádej je preč a Nepriateľ vyhral. Ale ony vedia, že to nie je celá pravda a príbeh sa ešte neskončil.

Neprežívajú to po prvýkrát. Robí to tak každý rok a každoročne sa na to intenzívne pripravujú už od Popolcovej stredy. Povedal, že musí odísť, aby prišiel Duch Svätý, ktorý ich naplní radosťou. Povedal im, čo ho čaká. Žijú s ním vo vrúcnom vzťahu a komunikácii, nevedia si predstaviť ani deň bez modlitby. Povedal im, že bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia ho na smrť, vydajú pohanom, zbičujú a zabijú, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych. Síce neudržali slzy, keď im vravel: „Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete,“ predsa sú však verné.

 

 

A tak dnes zotrvávajú v modlitbách pri hrobe svojho Milovaného. S vreckovkami, lebo sú predsa len ženami, aj keď majú takého vznešeného a bezkonkurenčného Ženícha, takže so slzami sa počíta.

Sú to ženy plné viery, nádeje a lásky. Veria, že to bude len na tri dni a že ich Ženích sa vráti. Majú nádej a očakávajú vzkriesenie. Sú naplnené láskou, ktorou očakávajú svojho Manžela. Verne.

Pridáte sa k nim?

 

Komentáre

v Slovo+ od roku 2014 Vyštudovala žurnalistiku, editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Okrem práce v Slovo+ sa venuje jazykovým korektúram kníh a časopisov. Dcéra milovaných rodičov a svojho Boha, sestra troch súrodencov. Žena, ktorá zasvätila svoj život Bohu a službe blížnym. Nohami Zvolenčanka, srdcom v nebi. Rada sa necháva unášať stránkami kníh, hudbou, službou, kreativitou či chvíľami za šijacím strojom alebo volantom. Hľadá pravdu a neuspokojí sa, kým ju nenájde. Rada objavuje Boha vo všednosti dní. Jej srdcu je obzvlášť blízke prepájanie psychológie a viery. A v neposlednom rade potrebuje najmä Ježiša a kávu (áno, v tomto poradí).