TOP

Tlačidlo

A zázračné tlačidlo, ktoré by v okamihu zmenilo veci, by som brala aj vtedy, keď sa deti doma vadia… keď sa im nič nechce… keď máme komunikačnú krízu… keď mi chýba pár hodín času na oddych… keď príde k neporozumeniu v práci… keď…

Šťuk… Je to zapnuté. A potom vypnuté. Alebo naskočí obraz, odošle správu. Pohne práčku do chodu. Roztočí mixér. Otvorí dvere na automatickom vrátnikovi.

Jedno malé tlačidlo.

Aké jednoduché. A rýchle! Neskutočne to urýchľuje život.

Ale aj neskutočne spomaľuje.

Ten život, ktorý nikdy nemá byť na tlačidlo.

Pretože niektoré veci sa tlačidlom jednoducho ovládať nedajú.

Aj keď… brala by som, aby si moje oči oddýchli a nemusela som so svojimi štvorkami dioptriami triafať niť do uška ihly.

Alebo aby na niektorých hodinách zazvonilo, skôr ako je naprogramované (a niekedy zas neskôr).

Aby v správnom okamihu prišiel list, telefonát, človek, pomoc, dobrá situácia.

A zázračné tlačidlo, ktoré by v okamihu zmenilo veci, by som brala aj vtedy, keď sa deti doma vadia… keď sa im nič nechce… keď máme komunikačnú krízu… keď mi chýba pár hodín času na oddych… keď príde k neporozumeniu v práci… keď…

Ale tlačidlo na takéto veci nie je.

Juj, ako by sa zišlo! A nielen mne.

Miesto toho sa učím stláčať iné tlačidlá. Nie sú síce také rýchle ako na elektronike… a niekedy aj to ich stlačenie stojí námahu. Takú inú.

Poprosiť niekoho z detí, aby mi navliekli niť do ihly. A čakať (popri smiechu a doťahovaní), kým trafia aj ony.

Alebo v škole sa znovu nadýchnuť a pokojne zopakovať výklad, úlohu, utíšiť, usmerniť… aj keď už mi lezú na nervy svojou nedisciplinovanosťou.

Tlačidlo pokory. Tlačidlo prosby. Tlačidlo prijatia. Tlačidlo rozlišovania vecí (a konania podľa toho). Tlačidlo milosrdenstva. Tlačidlo trpezlivosti. Tlačidlo odovzdanosti. Tlačidlo nádeje. Tlačidlo modlitby.

Objavujem funkcie, ktorých „stláčanie“ ma v živote čosi stojí a veci sa nemenia lusknutím prsta.

Ale objavujem okrem spomalenia života (miesto toho vytúženého, rýchleho operatívneho kliku) aj tajomstvo pridanej hodnoty, keď sa proces zavŕši do konca.

Pri tom navliekaní ihly som sa dozvedela kopec vecí. A spoznala svoju dcéru inak, nielen ako príliš pohodlnú pubertiačku.

Ako dobre, že neexistuje tlačidlo na automatické navliekanie nite do ihly, keď chcem prišiť pútko. A ani na iné.

Všetko je dobre takto.Komentáre