TOP

Učiteľka roka Zuzana Tkáčová: Baví ma hrať sa, skúmať, experimentovať a tvoriť

Súťaž Učiteľ roka prišla na Slovensko len tento rok, no hneď spôsobila v očiach verejnosti malý pozitívny ošiaľ. Spomedzi desiatky finalistov udelila odborná porota toto ocenenie pani učiteľke Zuzane Tkáčovej, ktorá pôsobí na Gymnáziu svätej Edity Steinovej v Košiciach.

Táto súťaž má svoje pokračovanie a košická učiteľka informatiky tak bude Slovensko reprezentovať aj na celosvetovom kole. Hoci pôvodne vyštudovala odbor umelá inteligencia, nakoniec sa rozhodla pre učiteľskú kariéru. A predsa – odbornej práci sa neprestala venovať ani v učiteľskej profesii a ako jediná Neameričanka získala učiteľský grant od NASA na Central Michigan University a postgraduálne štúdium v odbore bionanotechnológie absolvovala na univerzite v Kaiserslauterne v Nemecku.

 

Ako ste sa dozvedeli o súťaži Učiteľ roka a čo vás motivovalo prihlásiť sa?

O súťaži som sa dozvedela z médií – z časopisu Dobrá škola. Nominovať učiteľov môže ktokoľvek, no v konečnom dôsledku je na samotnom učiteľovi, aby sa prihlásil a vyplnil registračný formulár do súťaže. Motivovali ma k tomu moji žiaci a učitelia, ktorých učím. Povedala som si, že ak sa im pozdáva moja práca, tak vyskúšam, čo na to povie odborná komisia. Keď som potom ocenenie získala, bolo to uznanie, že to, čo robím, robím správne a má to význam. A že je potrebné pokračovať a šíriť tieto myšlienky ďalej.

V súčasnosti sa veľa hovorí o našom školstve predovšetkým v negatívnych intenciách. Súťaž Učiteľ Slovenska je iná – chce ukázať, koľko dobrého a úžasného aj v súčasnosti učitelia so svojimi žiakmi v školách robia. Všetci finalisti tejto súťaže sú toho príkladom – každý má za sebou jedinečný, silný a ľudský príbeh o obrovskom srdci, je nadšený pre svoju prácu a otvorený v prístupe k inováciám a tvorivosti, ale predovšetkým k svojim žiakom. Pre mňa osobne bolo stretnutie s nimi mimoriadne inšpiratívne a ľudsky obohacujúce.

 

Prečo ste sa v prvom rade rozhodli pre učiteľské povolanie, keď s vaším nadaním by ste sa ľahko uplatnili aj v IT sektore, ktorý je, povedzme si rovno, dnes oveľa lepšie zaplatený?

Prácu učiteľa nemôžete robiť len kvôli peniazom. Musí to byť kdesi vo vašom vnútri. Keď sa postavíte pred žiakov, musíte mať ten intenzívny pocit, že toto je niečo, čo vás napĺňa. Pre mňa je práca učiteľa informatiky spojenie troch dôležitých atribútov – tvorivosti, práce s mladými ľuďmi a využívania najnovších technológií. Baví ma hrať sa, skúmať, experimentovať a tvoriť, nuž a k tomu sa snažím viesť aj mojich žiakov. V IT sektore by som mohla tvoriť, ale v školstve hľadám cesty, ako naučiť tvoriť mladých ľudí, ktorí potom o pár rokov do toho IT sektora prídu. To je pre mňa oveľa väčšia výzva.

 

Aký mal výsledok súťaže dopad na váš školský – učiteľský život? Čo vás teraz čaká ďalej?

V škole ma prijali úžasne, aj žiaci, aj kolegovia. Myslím, že na ocenení majú zásluhy aj oni, lebo sú pre mňa veľkou inšpiráciou. Ocenenie so sebou prinieslo veľký záujem médií, čo bolo veľmi vyčerpávajúce a časovo dosť stresujúce popri bežných pracovných povinnostiach. Na druhej strane sa tu otvorili nové možnosti networkingu v odbornej rovine prostredníctvom workshopov, konferencií alebo priamej spolupráce s IT spoločnosťami, čo považujem za veľmi dôležité z profesijného hľadiska, keďže pôsobím aj ako metodik a expert pre inovácie vo vzdelávaní.Komentáre