TOP

V kampani Sviečka za nenarodené deti sa tento rok pozornosť sústredí na ženu

Občianske združenie Fórum života aj tento rok organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Od roku 2003 každoročne na jeseň, v čase sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých desiatky dobrovoľníkov po celom Slovensku predávajú na cintorínoch, v rodinných a pastoračných centrách  malé sviečky.

Bratislava, 1. október 2019

Celé podujatie má niekoľko rozmerov. Jedným z nich je hovoriť o téme, ktorá je ťažká – o umelých i spontánnych potratoch na Slovensku. Za rok 2018 bolo na Slovensku evidovaných 15 274 potratov. Štatistiky ďalej uvádzajú tieto skutočnosti: v roku 2018 bolo vykonaných 7350 umelých potratov 7924 žien prežilo v minulom roku spontánne a zamĺknuté potraty, vrátane mimomaternicových tehotenstiev.

Zapálenie sviečky je silným symbolom a odkazom práve na tieto skutočnosti. „Tento rok sme sa zamerali na ženu, na ktorú sa v súvislosti s potratom sústredí najväčšia pozornosť,“ vysvetľuje Lucia Lalíková, koordinátorka kampane. „Plameň sviečky má viesť však aj k stíšeniu a k myšlienke na všetky nenarodené životy. Sme presvedčení, že nás to môže nasmerovať k lepšiemu pochopeniu prežívania každej ženy, ktorú zasiahla táto neľahká životná skúsenosť. V konečnom dôsledku toto pochopenie povedie aj ku skutočným riešeniam a konkrétnej pomoci.“

Peniaze, ktoré Fórum života získa predajom sviečok, budú smerovať práve do pokračovania a rozvíjania pomoci predovšetkým ženám a rodinám. Platforma už niekoľko rokov (od roku 2007) realizuje projekt Zachráňme životy. Darcovský systém, prepojenie pomáhajúcich organizácií a odborná práca s tehotnými ženami, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii, vedie k tomu, že projekt dosahuje dlhodobo pozitívne výsledky. Za 12 rokov existencie sa vďaka nemu narodilo 159 detí.

 

 

Podobným spôsobom pomáhajú aj Centrá konkrétnej pomoci Femina v Leviciach, Prešove a Snine. Sústredia sa najmä na ženy, ktoré sú týrané, čakajú choré dieťa alebo sa ocitli v inej ťažkej situácii.

Podstatnou súčasťou kampane sú aj v tomto roku dobrovoľníci. V tomto roku premiérovo dochádza aj k prepojeniu dobrovoľníkov kampane s dobrovoľníkmi v projekte Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti. Fórum života od roku 2018 sieťuje pomáhajúce organizácie, buduje databázu organizácií a odborníkov sociálnej pomoci a vytvára kontaktné miesta a rodinné centrá po celom Slovensku. „Naším cieľom je, aby sme zo zbierky vedeli v budúcnosti podporiť fungovanie týchto centier. Pomoc sa tak decentralizuje mimo Bratislavy a bude dostupná ženám i rodinám čo najbližšie k ich bydlisku,“ vysvetľuje prepojenie Lucia Lalíková.

Zapojiť sa do príprav kampane je stále možné – Fórum života ocení prácu dobrovoľníkov, ktorí zorganizujú zbierku a predaj sviečok. Podrobné informácie, čo dobrovoľnícka práca prináša a prihlasovací formulár nájdu na kampaňovom webe www.sviecka.forumzivota.sk.

Sviečky sa začnú predávať od 19. októbra, kampaň vyvrcholí počas sviatku Pamiatky zosnulých 2.11.2019.

 

Kampaň je možné podporiť niekoľkými spôsobmi: kúpou sviečky v mieste predaja; zaslaním SMS s textom DMS SVIECKA na číslo 877 (cena SMS: 2 EUR); darovaním financií cez portál darujme.sk; bankovým prevodom na účet IBAN SK25 0900 0000 0050 3335 7295.Komentáre