TOP

V Trenčíne sa konal 25. ročník stretnutia On je živý

7. – 9. februára Trenčín hostil 25. ročník evanjelizačného stretnutia On je živý, ktoré organizuje katolícka Komunita Emanuel. Dni sa niesli v duchu slov: „Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ (Jn 11, 25)

Stretnutie sa začalo svätou omšou v piatok večer. Hlavný celebrant otec Miroslav Hafera z Nitry otvoril myšlienku poznávania života, ktorý má človek v Ježišovi Kristovi. Nasledoval večer chvál a modlitieb za jednotu kresťanov vedený spoločenstvom Marana Tha z Prešova. Pozvanie prijali predstavitelia rôznych kresťanských spoločenstiev, aby sa spolu modlili za vzájomnú jednotu veriacich na Slovensku. Večer ukončilo eucharistické požehnanie.

 

Sobotný program uviedli ranné chvály. Impulz na hlavnú tému prednášal Otto Neubauer (člen Komunity a riaditeľ Akadémie pre dialóg a evanjelizáciu vo Viedni). Účastníkom rozvíjal posolstvo vybraných evanjeliových slov, ktoré reflektovali aj situáciu ľudí na Slovensku (udalosti po smrti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej). Pripomenul, že v súčasnosti sa doslova „bojuje“ o život. Kresťania sú povolaní prijať a žiť realitu, v ktorej však smrť nie je riešenie. Práve v mladých ľuďoch akoby odumierala nádej, lebo podliehajú smútku a depresii. Ale realitou kresťanov je, že na ľuďoch niekomu veľmi záleží. Všetci ľudia sú milované deti milujúceho Boha, to je skutočnosť, ktorá všetkým prináša nádej. V nedeľnom pokračovaní Otto pripomenul, ako je možné sprostredkovať aj ľuďom vzdialeným od Cirkvi život, ktorý máme v Ježišovi. Východiskovým bodom je osobné stretnutie s Ježišom, lebo aby sme o ňom mohli hovoriť, musíme najprv hovoriť s ním. Vyzdvihol hodnotu a význam ľudských priateľstiev, pretože cez ne ľudia milujúci Boha prinášajú Ježišov život. Svoje priateľstvo s Bohom máme sprostredkovať aj cez ľudské priateľstvá, aby sa slovami pápeža Františka z nášho putovania na zemi stala „svätá púť“.
Myšlienku života v Ježišovi rozvinul aj Mons. Peter Brodek, generálny vikár nitrianskej diecézy, v kázni počas sobotnej svätej omše. Účastníkom vysvetlil nutnosť nielen veriť všetko o Kristovi, ale vložiť doňho svoj život. Kresťan nemôže žiť akoby „v inkubátore“, ale musí zo svojich istôt vychádzať do sveta.

 

V programe sobotného poludnia sa predstavila evanjelizačná škola ESM z Ríma. Kornél Fábry, kňaz z Maďarska, predstavil Eucharistický kongres, ktorý bude 13. – 20. septembra 2020 v Budapešti. Vzápätí sa účastníkom prihovorili hlavný moderátor Komunity Emanuel Michel-Bernard de Vregille a jeho manželka Catherine.

 

 

Popoludní si účastníci mohli vybrať z ponuky workshopov: Osobná modlitba (Radovan Hasík), Boj o pekné manželstvo, boj s pornografiou (Amélia Jarásová), Plánované rodičovstvo (Zuzana Tomašová), Nácvik piesní Komunity Emanuel (Monika Šimorová a Ľuboš Majerech), Ekonomika spoločenstva pre spravodlivejší a inkluzívnejší svet (Tomáš Sepp), Hlas kresťana – ako si obhájiť nádej, ktorá je vo mne (Milena Dudášová).
Sobotný program zavŕšil večer milosrdenstva, ktorý ako zvyčajne ponúkol svedectvá a možnosť adorácie, spovede, modlitby príhovoru a požehnania.
V nedeľu sa na sv. omši účastníkom prihovoril nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Slovami povzbudenia a eucharistickým slávením ukončil stretnutie. Pripomenul, že život je dar, ktorý treba užívať a nie zneužívať a s radosťou a láskou, ktoré účastníci počas stretnutia zažili, je potrebné sa podeliť.

Komunita Emanuel ďakuje všetkým účastníkom, hosťom a organizátorom za každý prejav podpory, účasti a angažovanosti.

 

Komentáre

Žije v krásnej dedine pri Trenčíne a je študentom Fakulty informačných technológií VUT v Brne. Veľmi rád cestuje po svete a spoznáva nové miesta. Medzi jeho záľuby patrí technika, čítanie kníh a beh.