TOP

Vyjadrenie iniciatívy Naša voľba k prezidentským voľbám

Pápež František v nedeľu 4. marca 2019 povedal: „Kresťan, ktorý je zapojený v politickej aktivite, má povinnosť vyznávať svoju vieru. A ak z tohto vzíde na tomto poli konflikt medzi vernosťou viere a vernosťou organizácii, opravdivý kresťan musí dať prednosť viere a preukázať, že jeho boj za spravodlivosť je za spravodlivosť Božieho kráľovstva, nie za inú spravodlivosť.

Ako kresťania nebojujeme za hocijakú spravodlivosť, ale za spravodlivosť Božieho kráľovstva. Ak teda nejaká organizácia (napr. politická strana) alebo nejaká osoba (napr. kandidát na prezidenta) vyjadruje slovne alebo svojim štýlom života postoje, ktoré sú jednoznačne v rozpore s kresťanskou vierou a morálkou, nemôžeme ho v mene boja za „slušnosť a spravodlivosť“ podporiť ani voliť. Zvlášť, ak máme na výber kandidátov, o ktorých hodnotách a úprimnom celoživotnom zápase za spravodlivosť niet pochýb.

V prvom kole prezidentských volieb preto odporúčame voliť kandidátov, ktorí sa svojimi slovami, ale najmä svojím doterajším životom, jasne prihlásili k hodnotám a spravodlivosti Božieho kráľovstva. A naopak, neodporúčame voliť takých kandidátov, ktorí otvorene prezentujú postoje, ktoré sú v rozpore nielen s hodnotami Božieho kráľovstva, ale aj v protiklade s prirodzeným zákonom.

Nedajme sa však pomýliť ani účelovým alebo selektívnym hlásením sa niektorých kandidátov k témam, ktoré sú nám kresťanom blízke. Ak chce niekto náš hlas, nemôže zároveň koketovať s antisemitizmom a rasizmom, urážať ľudskú dôstojnosť, či ospravedlňovať odsúdeniahodné udalosti z našich dejín, vzdialenejších i tých nedávnych.

 

Vyzývame vás, aby ste sa 16. marca zodpovedne zúčastnili prezidentských volieb a volili naozaj slobodne a múdro.”

Július Slovák, Mário Tomášik, Ján Buc, Brano Letko, Marian Lipovsky, Pavol Strežo, Anton Pariľák, Vladimir Smatanik, Juraj Ďurnek, Timotea Lenka Šebeňová, Milan Bednárik, Ondrej Chrvala, Eva Petrovičová, Vladimir Beregi, Andrej Kmotorka, Lukáš Košťál, Pavol Biroš, Eduard Filo a Peter Lipták

Za iniciatívu Naša voľba informoval Lukáš Valach.

Titulná fotka: visitbratislava.com

Komentáre