TOP

Zázraky sa dejú: Krík, ktorý nezničil oheň

Poznáte príbeh o Mojžišovi a horiacom kríku? Nie ste sami. Viac sa nad ním zamyslel aj kňaz Branislav Polča (39), ktorý v sebe objavil dar a premenil ho na výzvu: túži priblížiť Božie slovo ľuďom nielen cez písmená, ale aj cez piesne. Chcete ho spoznať viac a dostať odpoveď i na to, či môže byť kresťan zvedavý? Čítajte ďalej.

Nápad pretaviť biblický príbeh o Mojžišovi do hudobno-poetického pásma vznikol vo farnosti Bardejov. Jeho autorom je kňaz – kaplán v Bazilike svätého Egídia. Minulý rok vydal aj CD s názvom Horiaci krík, ktoré okrem umeleckých veršovaných meditácií o postave Mojžiša ukrýva aj päť autorských piesní, ktoré dotvárajú celkovú kompozíciu diela.

Ako sám autor hovorí, Horiaci krík je príbehom Mojžišovej zvedavosti. Mojžiš chce vidieť ten čudný zjav a chce zistiť, prečo krík nezhára. Boh sa zjavuje zvedavým ľuďom. A zvedavosť je bránou k Božím tajomstvám.

Čo sa udialo, skôr ako sa Horiaci krík dostal medzi ľudí, nám povie autor sám.

 

 

Ako vyrástol Horiaci krík?

Myšlienka projektu Horiaci krík začala vo mne klíčiť, rásť a silnieť asi pred štyrmi rokmi v Lipanoch, kde som pôsobil ako kaplán. Podnetom bola skutočná existencia konkrétneho osamoteného rozkonáreného kríka na lúke nad mestom, ktorý za letného súmraku v lúčoch zapadajúceho slnka vyzeral, akoby sa jeho listy zmenili na stovky maličkých ohnivých plamienkov. Tento prírodný úkaz, hra božského svetla s ľudským zrakom, evokoval v mojej fantázii starobylý príbeh zapísaný už dávno na pergamenoch starozákonných svätopiscov.

Uprostred lúčneho ihriska, kde sa v tráve ukrývali lezúce mravce, lietajúce červené lienky a zelené skákajúce koníky, akoby som sa vcítil do postavy Mojžiša, ktorý pri pasení oviec na madiánskych lúkach jedného dňa spozoroval nevídaný jav: krík, ktorý horí, ale nezhára. Zapadajúce slnko vtedy osvietilo nielen krík, ale aj moje oči, myseľ i srdce, vliala sa do mňa miazga inšpirácie a skrsol vo mne nápad prerozprávať a prepísať biblický príbeh o horiacom kríku v ucelenej umeleckej forme veršovanej poémy.

 

Je toto hudobno-poetické pásmo výlučne vaším dielom?

Nie. Ja som v októbri 2015 vymyslel zamyslenia a skoncipoval meditácie a na jar 2017 som k nim dotvoril a dopísal texty piatich piesní (Oáza, Utečenec, Horiaci krík, Noc odchodu, V mene Božom choď). Začiatkom roku 2018 som oslovil Jozefa Ždiľu, skúseného autora hudby k rozprávkovým muzikálom Judášova matka, Príbeh z TammiruLegenda o zakliatom meste, s prosbou, aby zhudobnil texty piesní.

Moju ponuku podieľať sa na tomto projekte prijala aj bardejovská skupina Slnovrat (Ľudovít Billý, Peter Harčar, František Tkáč, Samuel Tkáč), ktorá je na hudobnej scéne už dvadsať rokov. Do trojlístka spolupracovníkov neodmysliteľne patrí Lucia Jacková, mladá talentovaná speváčka z Lipian (víťazka Slávika Slovenska 2004, účinkovanie vo folklórnych, mládežníckych a univerzitných zboroch), ktorá je hlavnou interpretkou tohto pásma – spieva piesne, recituje a prednáša zamyslenia.

 

 

Čím je pre vás Mojžiš príťažlivý?

Mojžiš je pre mňa príťažlivý tým, že sa pre neho stal príťažlivým Boh. Jeho život hebrejského imigranta – prisťahovalca – sa prvýkrát zmenil vtedy, keď bol vytiahnutý z vody, a druhýkrát vtedy, keď bol ako hebrejský emigrant – vysťahovalec – pritiahnutý ohňom. Nestal sa jeho domovom ani Egypt, kde sa narodil, nestala sa jeho vlasťou ani madiánska krajina, kde si založil rodinu, ale Boh ho poveril, aby bol vodcom izraelského ľudu a voviedol ich do zeme, ktorá bude patriť im, ale jeho noha do nej nikdy nevkročí.

Mojžiš je trvalý bezdomovec, večný tulák, Ahasver, bludný Holanďan, celoživotný pútnik. A napriek tomu má horiace srdce, neuhasiteľnú túžbu po slobode, plamennú horlivosť za Boží zákon, ohnivú vášeň pre svoj národ, spaľujúcu lásku k svojmu nevernému ľudu.

 

Čo sa môžeme naučiť od Mojžiša?

Príbeh o horiacom kríku je ouvertúrou k prelomovému príbehu exodu z Egypta. Rozpráva o osobnej skúsenosti Mojžiša, ktorý počul Boží hlas, no nevidel nikoho, iba plameň z kríka. Podobne Šavol na ceste do Damasku počul mocný hlas Ježiša, ale nevidel nikoho, iba veľké svetlo z neba. Aj my niekedy začujeme Boží hlas v ozvenách ticha, ale svojimi očami nevidíme ani len záblesky jeho skutočnej prítomnosti. Boh vystupuje z tieňa anonymity, ale žiara ohňa nás tak oslepuje, že naďalej ostáva pre nás tajomstvom.

 

 

Čím je starozákonný Mojžiš aktuálny pre dnešnú modernú dobu?

Mojžiša priťahuje oheň, ktorý nezhára. Horiaci krík je emblematickým symbolom vecí, ktoré sú trvalé; ideí, ktoré sú nadčasové; princípov, ktoré sú nemenné; hodnôt, ktoré sú nezničiteľné; skutočností, ktoré sú večné. Moderné neoideológie spochybňujú odvekú platnosť mnohých univerzálnych daností sveta a človeka a gýčovito ich deformujú do tragikomickej karikatúry „nových vymožeností“.

Dnešná doba je dobou vecí na jedno použitie – vyrábajú sa moderné veci, ktoré sa jednorazovo použijú a hneď sa ničia a vyhadzujú. Životnosť myšlienok, ideálov, posolstiev a postojov je niekedy kratšia ako životnosť žuvačky v ústach chuligána. Mojžiš však na Horebe, kde stál bosý v žiare horiaceho kríka, dostal na kamenných tabuliach príkazy Desatora – nemenného zákona Božieho. Sú platné už tritisícpäťsto rokov a budú až do konca sveta. Nikdy sa nezmenia, lebo ani Boh sa nemení, on je ten istý včera, dnes i naveky. Nebo a zem sa pominú, ale jeho slová sa nepominú.

 

Kde vás môžeme stretnúť?

Hoci Horiaci krík nie je scénické divadelné predstavenie na pozeranie, ale skôr meditačné pásmo na sústredené počúvanie, predsa len sme sa však od vzniku tohto projektu usilovali predstaviť ľuďom úvahy, zamyslenia a piesne naživo a pretlmočiť nimi biblické posolstvo v atmosfére bezprostredného kontaktu s publikom. Počas uplynulých mesiacov sme navštívili niektoré farnosti, kde sme sa dostali do povedomia verejnosti.

Premiérovo bol Horiaci krík pustený do éteru na púti v Gaboltove v júli 2018; potom sme ešte so skupinou Slnovrat hrali a spievali v Prešove – Solivare na Hrádku a v Bardejove na Kalvárii; ďalej sme navštívili UPC v Košiciach a farnosť v Kapušanoch pri Prešove. Najnovšie sme k spolupráci pozvali aj detský spevácky zbor Vinimini pod vedením Silvie Demskej a naposledy sme spoločne vystupovali u saleziánov v Bardejove na Vinbargu. Niektoré z vystúpení sú zdokumentované v TV Lux, v TV Noe a v Bardejovskej televízii. V Gospelparáde Rádia Lumen sme na konci apríla obsadili s ústrednou piesňou Horiaci krík prvé miesto, za čo patrí vďaka našim hlasujúcim priaznivcom.

Aktuálne informácie týkajúce sa diania okolo Horiaceho kríka si môžete zistiť na sociálnych sieťach. Sme otvorení pozvánkam do farností, kde by nás chceli kňazi a veriaci privítať s týmto programom, vidieť ho a počuť na vlastné oči a uši.

 

Ďakujem za rozhovor a verím, že ako Mojžiš našiel Boha, tak aj vďaka tomuto projektu objavia Božiu lásku i ďalší.Komentáre