TOP

#ziveslovo 16.1.2021

Ježiš znova vyšiel k moru. Celé zástupy prichádzali k nemu a on ich učil. Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním.

Keď potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom, stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho a nasledovali ho. Keď ho zákonníci zo skupiny farizejov videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi, hovorili jeho učeníkom: „Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“

Ježiš to začul a povedal im: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“

Mk 2, 13 – 17

kňaz Ondrej Chrvala

My ľudia sme veľmi náchylní na myslenie „my a oni“. „My“ správni a „oni“ nesprávni. Je inej národnosti; volil inú politickú stranu; je inej rasy alebo kultúry; nevyznáva tú istú vieru ako ja; žije úplne iné hodnoty ako ja, a teda nesprávne. Máločo tak posilní moju identitu, ako keď si nájdem nepriateľa, voči ktorému sa „my“ môžeme zomknúť. Niekedy je dokonca odmietanie niekoho iného zmyslom mojej identity.

Čo však s evanjeliom? S identitou, ktorej zmyslom je, že nemáme nepriateľa? Ba dokonca, že v zárodku odmietame samotný postoj nepriateľstva? Pretože druhý človek, než už vyznáva a robí čokoľvek, stále je milovaným dieťaťom toho istého Otca ako aj ja. Už je len „my“, nie je žiadne „oni“. Áno, aj vtedy sú tu ľudia, ktorí odmietajú žiť spôsobom života, ktorý nemá nepriateľov; ale hoci s ich postojom nesúhlasím, stále to z nich nerobí v mojich očiach nepriateľov; inak by som už nebol nasledovníkom Ježiša.

Ježiš pristupuje k všetkým, aj k tým, čo Boha svojím spôsobom života odmietajú, ako k svojim bratom a sestrám. Nie ako k nepriateľom, ktorých treba zničiť, ale ako k chorým, ktorých treba uzdraviť. A tým ich získať. A pohoršuje tých, čo žijú spôsobom „my“ a „oni“, pretože ak je na strane „ich“, tým pádom nemôže byť na strane „nás“ – dobrých.

Nemôže?

 

TIP NA DNES:

V čom žijem mentalitu „my“ a „oni“? Čo musím spraviť, aby som ju dnes zmenil a správal sa k svojim „nepriateľom“ ako Ježiš k mýtnikom a hriešnikom?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Komentáre

Žije v krásnej dedine pri Trenčíne a je študentom Fakulty informačných technológií VUT v Brne. Veľmi rád cestuje po svete a spoznáva nové miesta. Medzi jeho záľuby patrí technika, čítanie kníh a beh.