TOP

#ziveslovo 17.11.2020

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť.

Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou.

Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“

Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“

Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

Lk 19, 1 – 10

redaktorka Zuzana Verešová

Mám veľmi rada toto evanjelium, napríklad aj preto, že tak ako Zachej, aj ja som malej postavy. Viem si predstaviť, čo znamená, že pre zástup nevidel. Kto je nízky, vie, že v mnohých situáciách nám nepomôže ani postaviť sa na špičky, stolček, stoličku… ale treba „vyliezť na strom“, aby sme videli. Predstavujem si, či by som v situácii, v ktorej bol Zachej, mala takú veľkú túžbu vidieť Ježiša, že by som bežala a urobila niečo, čo bolo možno druhým aj na posmech, alebo by som rezignovane zostala stáť za zástupom, hľadiac do zeme.

Nezostaňme nečinne stáť, ale buďme tí, ktorí pre Ježiša konajú – modlia sa, robia dobré skutky, hovoria druhým slová lásky…

 

TIP NA DNES:

Konkrétnym skutkom lásky dnes pobežím za Ježišom.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Komentáre

v Slovo+ od roku 2017

Vyštudovala sociálnu prácu a katolícku teológiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Obľubu v písaní našla cez denníčky, slohové práce a dlhoročné prispievanie do farského časopisu ŽiTo. Každú svoju doterajšiu prácu považuje za veľké požehnanie, či už to bola osobná asistencia chlapcovi pripútanému na vozík počas vysokej školy, práca lektorky v galérii a neskôr redaktorky Slovo+.

Jej srdce ožíva pri obdivovaní krásy, ktorú okrem umenia nachádza aj v nenápadných a všedných veciach či okolnostiach. Je manželkou a mamou troch dcér. Má rada mesto, v ktorom žije, bosé nohy a rozprávanie cez oči.