TOP

#ziveslovo 22.8.2021

Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“

Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Ale niektorí z vás neveria.“

Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“

Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili.

Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“

Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“

Jn 6, 60-69

jezuita Jakub Garčár

Aj Jozue – v dnešnom prvom liturgickom čítaní – zhromaždil izraelské kmene a povedal: „Ak sa vám nepáči slúžiť Pánovi, tak si vyberte, komu chcete slúžiť.“ A ľud odpovedal: „Nech je ďaleko od nás, že by sme opustili Pána a slúžili cudzím bohom. Veď Pán je náš Boh. On nás vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. On nás chránil celou cestou… My teda budeme slúžiť Pánovi, lebo on je náš Boh.“

Vyvádzaš z otroctva, sprevádzaš na ceste… dávaš život večný… – Pane, ku komu by sme išli?!

 

TIP NA DNES:

Dnes si nájdem niekoľko minút navyše pre tiché stretnutie s Pánom, aby som mu – svojmu Bohu – poďakoval za konkrétne dobré veci, ktoré pre mňa koná.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.Komentáre