TOP

#ziveslovo 25.7.2019

K Ježišovi pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila.

On sa jej opýtal: „Čo chceš?“

Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“

Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“

Oni mu vraveli: „Môžeme.“

On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“

Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov.

Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.

Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“

Mt 20, 20-28

 

sestra Alena Barvirčáková CJ

Dnešné evanjelium je také blízke našej realite! Mamky majú často presnú predstavu o tom, kam by sa mali dostať ich deti, čo by mali robiť a aké postavenie dosiahnuť, aby sa dalo nimi pochváliť pred susedkami. Jedna matka išla teda tiež prosiť za svojich synov. Čo urobil Ježiš? Spýtal sa jej: „Čo chceš?“ A ona odpovedala. Ale Ježiš si bol istý, že ani nevie, o čo prosí, a tak začal vysvetľovať, čo znamená byť po jeho pravici a piť z jeho kalicha.

Aj my môžeme prísť za Ježišom so svojimi prosbami, ale počúvajme pozorne, keď nám začne vysvetľovať, čo vlastne žiadame.

 

TIP NA DNES:

Poprosím dnes Ježiša o to, čo mi leží na srdci a čo pokladám za dôležité, a budem pozorne počúvať, aká je jeho odpoveď na moju prosbu.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

 

Komentáre

Žije v krásnej dedine pri Trenčíne a je študentom Fakulty informačných technológií VUT v Brne. Veľmi rád cestuje po svete a spoznáva nové miesta. Medzi jeho záľuby patrí technika, čítanie kníh a beh.