TOP

#ziveslovo 30.8.2020

Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“

On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“

Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.“

Mt 16, 21-27

 

riaditeľka zastolom.sk Andrea Mikolášiková

Pokušenie nasledovania evanjelia prosperity je nemenej nebezpečné dnes, než bolo v Ježišových časoch, hoci vtedy takto zaiste pomenované nebolo. Vybrať si z Ježišovho života a slov tie momenty, kde sa dejú zázraky a uzdravovanie, je veľmi lákavé. Vrcholom „takéhoto Ježiša“ –  mocného, ktorý koná divy – je slávnostný vstup do Jeruzalema. Vrcholom Ježiša s tvárou trpiaceho služobníka je Golgota.

On však túži byť milovaný a nasledovaný celý. Aj plný moci, aj plný bolesti.

 

TIP NA DNES:

Spojme sa dnes s Ježišom v momente, keď budeme prežívať nejakú bolesť. Nezáleží na tom, či bude veľká, alebo malá. Prijmime ju a obetujme mu ju.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Komentáre

Žije v krásnej dedine pri Trenčíne a je študentom Fakulty informačných technológií VUT v Brne. Veľmi rád cestuje po svete a spoznáva nové miesta. Medzi jeho záľuby patrí technika, čítanie kníh a beh.