10 (ne)všedných tipov, ako zlepšiť svoj vzťah s Bohom

10 (ne)všedných tipov, ako zlepšiť svoj vzťah s Bohom
Lebo ako povedal svätý Augustín: „Ten, ktorý ťa stvoril bez teba, nespasí ťa bez teba.“ Alebo na inom mieste: „Na ceste duchovného života nejsť dopredu znamená cúvať.“
1. MODLITBA A SVIATOSTI

„Ak sa modlíte, z dvoch zrniek, ktoré zasejete, vyrastú štyri klasy.“ (sv. don Bosco)

A často! Pravidelná modlitba a prijímanie sviatostí – najmä Eucharistie a sviatosti zmierenia – bez toho sa nepohneme ďalej. Je to základ, na ktorom môžeme stavať. Od neho sa odvíja všetko ďalšie. Čo tak zájsť na svätú omšu aj cez týždeň, nielen v nedeľu (a najmä nie iba z povinnosti)?

 

2. SLOVO

„Bez rozjímania bude náš mozog skoro nahradený kopírkou a zdá sa, že to nie je príliš dôstojná výmena.“ (Alessandro Pronzato)

Sväté písmo, ale aj duchovná literatúra, články… Čokoľvek hodnotné (a duchaplné). Sýtiť sa Slovom i slovom. Tým, ktoré buduje náš vzťah s Pánom. Často. Denne. Sýtiť dušu i ducha. Napríklad stráviť pätnásť minút čítaním z Božieho slova a/alebo kresťanskej literatúry. Alebo si nájsť krátky úryvok a rozjímať nad ním. Stačí hoc aj veta.


3. TICHO

„Na počiatku bolo ticho. Všetko, čo robí život veľkým, je z ticha a pre ticho v človeku.“ (Pavol Strauss)

V tichu v nás Slovo môže znieť a dozrievať. V tichu môžeme započuť Boží hlas. V tichu nachádzame Boha i seba samých. Čo tak stíšiť sa každý deň aspoň na pár minút, prípadne na nejakú tú hodinku týždenne? Alebo občas zájsť na pár dní do ticha?


4. VĎAČNOSŤ

„Vďaka Bohu za to, že sa ku mne neustále skláňa, aby mi niečo bral.“ (sv. Matka Tereza)

Ďakovať za straty aj zisky. Za úspechy aj neúspechy. Za všetko. Totálne. Denne. Už ste skúsili niekedy napísať každý večer zoznam napríklad desiatich vecí, za ktoré ste za daný deň vďační? A vôbec to nemusia byť len pozitívne veci – sami dobre vieme, že ďakovať za negatívne, ťažké veci je oveľa ťažšie. Ale aj to je potrebné! Vyskúšajte to!

10 (ne)všedných tipov, ako zlepšiť svoj vzťah s Bohom
5. SCHOPNOSŤ ŽASNÚŤ

„Skutočne duchovne živý je ten človek, ktorý nestratil schopnosť žasnúť.“ (G. K. Chesterton)

Nad každou (ne)všednosťou života. Ako malé deti. S otvorenými očami. Dychtiacim srdcom. Otvorenými ušami. Nebrať nič ako samozrejmosť. Nechávať sa nadchnúť krásou Boha v stvorení. Vystúpiť na vrch a nechať sa fascinovať nádherou prírody. Ísť na prechádzku a nechať sa ohurovať Božím stvorením.


6. ZMENA ZMÝŠĽANIA

„Základnou témou kresťanstva je zmena – kto sa nechce zmeniť, nech zmení vyznanie.“ (Pavel Kosorin)

Pokánie ako obnova zmýšľania. Roztrhnúť si srdcia, a nie šaty. Pokánie, ktoré nie je v prvom rade o pôste tela, ale srdca. Pokánie, ktoré má premeniť naše kamenné srdcia na srdcia z mäsa. Srdcia, ktoré budú schopné milovať. Je dobré skúsiť zdvihnúť zrak a získať tak výhľad. Pozrieť sa na veci z Božej perspektívy. Pozrieť sa na život, seba, druhých – na všetko, čím žijeme – z perspektívy večnosti. Pri pohľade z neba vyzerajú mnohé veci inak. A zväčša omnoho jednoduchšie.

 

7. MÁRIA! (a svätí)

„Mária je jedným z najväčších darov, aké kedy ľudstvo od Ježiša dostalo. Ježiš nám dal úplne všetko, čo mal.“ (Elias Vella)

Máriina veľkosť nespočíva(la) v privilégiách, ale v nasledovaní Ježiša. Mária nás drží za ruku a sprevádza nás na našej ceste k Ježišovi. Život Márie i svätých sú pre nás inšpiráciou, ako kráčať do večnosti. Kedy naposledy ste čítali životopis nejakého svätca? Možno treba oprášiť knižnicu.

 

8. ODOVZDANOSŤ, NO NIE PASIVITA

„Odovzdanie sa do rúk Hrnčiara. Vôbec to nie je pohodlná udalosť. Maskér pracuje iba s povrchom, zatiaľ čo Boh je hrnčiar, ktorý stvárňuje a premieňa do hĺbky.“ (Jacques Dupont OCart)

Svätosť? Nasledovanie Ježiša. Svätosť, ktorá nespočíva
v pokání a obete, ale v zjednotení s vôľou Otca. Veď naším najväčším dobrom je plniť Otcovu vôľu. Skúste si pomôcť modlitbou od Charlesa de Foucauld: „Môj Otče, odovzdávam sa ti, urob so mnou, čo sa ti zapáči.“ Každé ráno odovzdávať svoju vôľu, rozum i telo Pánovi. A každý deň odznova. Stále znova a znova.

10 (ne)všedných tipov, ako zlepšiť svoj vzťah s Bohom

 

9. SKUTKY MILOSRDENSTVA

„Ak každý z nás každodenne urobí skutok milosrdenstva, vo svete nastane revolúcia.“ (pápež František)

Nie na papieri, v hlave, ale v praxi. Cirkev nám predkladá po sedem skutkov duchovného a telesného milosrdenstva. Buďte tvoriví! Skúste si dať predsavzatie vykonať každý deň jeden z každého súdka. A to sa ani zďaleka nemusíme obmedzovať len názvami daných skutkov. Buďte originálni! Možností je toľko, koľko je ľudí vo svete.


10. JEDNODUCHOSŤ A PRIRODZENOSŤ

„Milosť predpokladá prirodzenosť.“ (sv. Tomáš Akvinský)

Nie vyumelkované, neprirodzené, umelé slová či skutky. Byť prirodzený a jednoduchý. Autentický. Žiť svoju vieru prirodzene. Ježiš k nám neprichádza so zoznamom vecí, ktoré máme urobiť, ale so zoznamom toho, čo on pre nás urobil (a robí). Ježiš je ten, kto dvíha bremená. Nepridáva ďalšie. Nekomplikujem svoj život príliš, nepridávam si bremená navyše? Ak áno, je načase ich odstrániť! Ježiš to s láskou urobí!

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00