TOP

Keď zostupovali z vrchu, učeníci sa pýtali Ježiša: „Prečo zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?“ On odpovedal:

Niekto má rád na Vianoce „klasiku“ a nemenil by. No asi nielen ja mám chuť vyskúšať a pridať

Čakanie na svätú spoveď vôbec nebýva nudné. Obzvlášť pred Vianocami. Ak sa chystáte na veľké adventné

Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na

banner-300x300

Niekedy si deti zvyknú urobiť zoznam toho, čo by chceli na Vianoce pod stromček. Niekedy to

„Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ.

Je všetko, čo sa nám v živote stane Božia vôľa? Prečo nám Boh priamo nepovie, čo

Časy sa menia a tajomstvá sa strácajú. Aj tie, ktoré súvisia s tým najkrajším obdarúvaním najprv od Mikuláša

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba

Klasika z pera Christophera Westa, ktorá bola dlhodobo vypredaná a nedostupná, sa dočkala svojej reedície. Radostná zvesť o sexe a manželstve

Poznáte to, však? Jedného dňa príde deň, keď vaše dieťa podozrievavo na vás pozrie a povie: „Ja

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá

EZIO ACETI, STEFANIA CAGLIANIOVÁ: Ježiš stále klope na tvoje srdce Pracovný zošit pre deti od troch do siedmich

Rodney Stark: Vyriekli krivé svedectvo Kniha Vyriekli krivé svedectvo vyvracia zaužívané mýty a nepravdy o Katolíckej cirkvi. Hovorí o inkvizícii,

V Knihe proroka Izaiáša čítame: „Roste nebesia z výsosti, oblaky nech pršia Spravodlivého. Nech sa otvorí zem a vyklíči

Keď v istý deň Ježiš učil, sedeli pri ňom farizeji a zákonníci, čo poprichádzali zo všetkých galilejských a judejských

Slovo „povinnosť“ nepatrí zrovna k príliš obľúbeným. Pre niekoho znie vyslovene odpudzujúco. Nemusíte sa ho však

Marcela Bagínová: Hľadajúca Prechádza pomedzi nás. Celkom obyčajná žena. V duši si nesie príbeh, o ktorom sa nám ani

Ako žiť ticho uprostred hluku sveta? Dá sa to vôbec? Žijeme v ruchu a rušne. V dobe, ktorá akoby

V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat