TOP

Ako sa učia bohoslovci kázať a ako by mala dobrá kázeň vyzerať? Aj o tom sme sa rozprávali

Kniha, ktorá neočarí iba nadšencov Lewisa, ale zaručene sa dotkne všetkých romantických duší. Duší, ktoré neprestávajú

Možno je vám známa jeho tvár z Kostola sv. Štefana v Bratislave, alebo ste ho dokonca stretli v uliciach

Vaše manželstvo za to stojí. Potrebujete sa (nanovo) zakoreniť, vybudovať hlboké a pevné korene svojho manželského vzťahu.

Výchova našich detí k viere sa zvykne scvrknúť do rutinnej večernej modlitby – a tým je to

Prvé „dieťa zo skúmavky“ prišlo na svet 25. júla 1978. Odvtedy sa obdobným spôsobom narodilo odhadom

O smútení, ako pomôcť smútiacemu, ale aj o tom, čo takýto človek práve nepotrebuje počuť, sme sa rozprávali

Prekvapivé odkrývanie hĺbky manželskej intimity. Spojenia dvoch ľudí, ktoré je takým veľkým tajomstvom, že často o ňom

Na tri rovnaké otázky o kázaní nám odpovedali diakon Michal Barniak a skúsený kazateľ s viac ako štyridsaťročnou praxou

Životopis mladučkej „hostie čistoty“ veľa námahy pri čítaní a inšpirácie na prvý pohľad nedá – no predsa

Krv. Červená, hustá, jej pach v úzkej pivnici prerážal do nozdier napriek mrazu. Díval som sa na

Všetko stíchlo. Cez zatemnené okno dopadalo na oltár tlmené svetlo. Moment, do ktorého smerovala atmosféra očakávania,

Čo patrí nášmu manželskému partnerovi? Čo máme robiť, aby sme mu „dali, čo je spravodlivé“ (Mt

V živote som prišla na zaujímavú vec. Aby som dokázala pomáhať iným, musím sa modliť. Nie recitovať

„Pripravte cestu Pánovi a vyrovnajte mu chodníky!“ Celý Advent je pozvánkou očistiť naše srdce a putovať postupne, deň

Klauni s červenými nosmi – clowndoctors. Ich úlohou je prinášať radosť a smiech na miesta, kde je trápenie

Od zváračky a jazdy na káre k stolu riaditeľa televízie a predsedu ZKSM. O dobrodružnej identite

Sekty teoreticky i prakticky. O svoj pohľad či skúsenosti sa s nami podelili Ján Kraus, fundamentálny teológ; Boris Rakovský,

Má nám svedomie iba pripomínať naše zlyhania? Na čo je dôležité nezabúdať pri spytovaní svedomia? Hosťami novembrovej

Ženy, ale aj muži zasiahnutí potratom vo svojom utrpení nemusia zostať sami. Na Slovensku je niekoľko