TOP

Nedávno sa ma jeden rodič pýtal na „zdravú webovú komunitu pre mladého človeka, ktorý bude čoskoro

Náš redaktor Juraj Švec (23) je v týchto dňoch v ďalekej Paname na Svetových dňoch mládeže

O predmanželskej čistote sa medzi veriacimi hovorí vcelku dosť. Ale čo taká čistota v manželstve? To, ako by

Sme na začiatku nového roka, máme nové diáre, ktoré sa postupne – deň po dni –

banner-300x300
Antikrehka-firma_300x300

„Nemám čas!“ Už ste si to niekedy povedali? Ak áno, potom sú tieto riadky venované práve

Ježiš o niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome, a zišlo sa ich

Rodičia milí, som presvedčená, že sú vety, ktoré by mamky a otcovia jednoducho hovoriť nemali. Jednou z tých

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Ježiš sa zľutoval nad

Niekedy nezáleží na tom, čo poviete, ale čo nepoviete. Autor: Sam Guzman Tehotenstvo je požehnanie, o ktorom hovoríme radi.

Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke.

Veľakrát sa modlíme a prosíme o správne veci. O zdravie, o obrátenie človeka bojujúceho so závislosťou. O šťastný pôrod. O požehnanie pre

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten,

Objavila som najlepší spôsob, ako reagovať na náročné ranné situácie s deťmi. Autor: Rachel Macy Stafford Bolo

Budem trocha osobná. Mám rada hokej. Chlad klziska a atmosféru zápasu. Hráčov s hokejkami v rukách a korčuľami na nohách.

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa

V príspevku na istej sociálnej sieti nám otec troch detí hovorí o tom, čo je skutočne dôležité. Autor: Cerith Gardinerová Richard

Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal

Svätý Cyprián nám vysvetľuje, ako prekonať jeden z najväčších nedostatkov dnešnej doby. Autor: Fr. Michael Rennier Svedectvo otca Michaela Renniera. Som

Ježiš prišiel so svojimi učeníkmi do judejskej krajiny. Tam s nimi pobudol a krstil. Ale aj Ján krstil

Keď bol Ježiš v ktoromsi meste, zjavil sa muž plný malomocenstva. Len čo zbadal Ježiša, padol na