TOP

Keď v istý deň Ježiš učil, sedeli pri ňom farizeji a zákonníci, čo poprichádzali zo všetkých galilejských a judejských

Slovo „povinnosť“ nepatrí zrovna k príliš obľúbeným. Pre niekoho znie vyslovene odpudzujúco. Nemusíte sa ho však

Marcela Bagínová: Hľadajúca Prechádza pomedzi nás. Celkom obyčajná žena. V duši si nesie príbeh, o ktorom sa nám ani

Ako žiť ticho uprostred hluku sveta? Dá sa to vôbec? Žijeme v ruchu a rušne. V dobe, ktorá akoby

V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat

Richard Vašečka: Muži, milujte svoje manželky Väčšina mužov si roky láme hlavu hľadaním odpovede na otázku: Čo

Ticho. Také fascinujúce, a predsa také ťažké. Potrebujeme ho vôbec? Ako malé dieťa som túžila mať možnosť dať

Ôsmy december je jedným z mojich najobľúbenejších sviatkov, hovorí Christopher West. Žiaľ, ľudia o ňom majú „nepoškvrnene“ mylné

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z

Advent už zo svojho názvu vyzýva na očakávanie príchodu – príchodu Mesiáša medzi nás i do našich

Keď Ježiš odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ Keď potom

Mal som dobrého prastarkého, ktorý nám vždy ako deťom prichystal cukríky. Už bol dosť chorý a nevládny,

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale

Ohlasovať Božiu lásku cez internet? Veru, dnes sa to dá. Preto si tím kresťanov z organizácie Hlas

Dnes sa počas sviatku svätého Mikuláša zameriavame najmä na sladké dobroty pripravené pre deti a mládež. Aj

Ježiš sa nenarodil iba raz, kedysi dávno. Jeho narodenie máva aj iné podoby. Celkom osobné. A u

Ježiš prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol. Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré

Desiaty ročník Godzone tour. Môj prvý. Chvály v preplnenej hale nie sú mojou šálkou kávy a obľúbeným spôsobom

Ježiš v tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné