TOP

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho,

Pracuje pre Fórum života a zabezpečuje jeho PR a komunikáciu, aj keď mala spočiatku voči nemu predsudky. Je

Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali Ježišovi o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich

Všimli ste si, že obrátení ľudia sú akísi iní? Niečo z nich žiari. Akoby sa to, čo

Mnohí ľudia si kladú otázky o modlitbe. Ako sa modliť? Kedy si nájsť čas na modlitbu? Čo

K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ Preto

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal

Ježiš povedal farizejom: „Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo

Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: „Hľa, vystupujeme do

Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. S narodením Ježiša Krista to bolo

Jednou z najnáročnejších vecí na rodičovstve bolo pre mňa naučiť sa byť mamou každému z mojich troch detí

Nevytvárajme z kríža len ďalšiu ozdobu. Autor: Otec Robert McTeigue, SJ Pôst je niekoľkotýždňové úsilie, celoživotný zápas a večný boj. V tomto

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil

Je zjavné, že manželstvo a panenstvo sa dôležitým spôsobom líšia. Avšak tieto rozdiely nie sú v protiklade. Hodnota

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do

(Trnava, 11. marec 2019) Pár dní pred Vianocami potešili organizátori všetkých milovníkov gospelovej hudby skvelou správou.

Čo zaujímavé by som dnes objavila vo vašich vreckách? Nedávno som na portáli huffpost.com objavila milý článok

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane,

Myšlienky samy osebe nie sú zlé, ale môžu sa takými stať, ak sa nimi neustále zapodievame,