TOP

„Nemám čas!“ Už ste si to niekedy povedali? Ak áno, potom sú tieto riadky venované práve

Ježiš o niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome, a zišlo sa ich

Rodičia milí, som presvedčená, že sú vety, ktoré by mamky a otcovia jednoducho hovoriť nemali. Jednou z tých

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Ježiš sa zľutoval nad

banner-300x300
Antikrehka-firma_300x300

Niekedy nezáleží na tom, čo poviete, ale čo nepoviete. Autor: Sam Guzman Tehotenstvo je požehnanie, o ktorom hovoríme radi.

Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke.

Veľakrát sa modlíme a prosíme o správne veci. O zdravie, o obrátenie človeka bojujúceho so závislosťou. O šťastný pôrod. O požehnanie pre

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten,

Objavila som najlepší spôsob, ako reagovať na náročné ranné situácie s deťmi. Autor: Rachel Macy Stafford Bolo

Budem trocha osobná. Mám rada hokej. Chlad klziska a atmosféru zápasu. Hráčov s hokejkami v rukách a korčuľami na nohách.

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa

V príspevku na istej sociálnej sieti nám otec troch detí hovorí o tom, čo je skutočne dôležité. Autor: Cerith Gardinerová Richard

Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal

Svätý Cyprián nám vysvetľuje, ako prekonať jeden z najväčších nedostatkov dnešnej doby. Autor: Fr. Michael Rennier Svedectvo otca Michaela Renniera. Som

Ježiš prišiel so svojimi učeníkmi do judejskej krajiny. Tam s nimi pobudol a krstil. Ale aj Ján krstil

Keď bol Ježiš v ktoromsi meste, zjavil sa muž plný malomocenstva. Len čo zbadal Ježiša, padol na

Nemám veľmi rada kadejaké zamyslenia, úvahy, príhovory atď. vydávané knižne. Autori si takými knihami pohladia ego,

Modlitby, ktoré by sa mal otec naučiť naspamäť a používať ich. Kňaz, prorok a kráľ Pokrstený muž sa podieľa na

Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich

Ako hovoriť, pristupovať a správať sa voči partnerovi, ktorý je ku mne nevrlý, vysmieva ma, ponižuje ma,