TOP

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam

Znie to tak hlúpo. Kto by už len odporoval šťastiu? A predsa to robíme. Neveríte? Matthew Kelly sprevádza

V každodennej nedokonalosti skrýva Boh niečo lepšie. Ponúka nám plnosť, ktorú si sami nedokážeme predstaviť ani vysnívať.

S cieľom spojiť svoje sily v úsilí o obnovu Európy tak, aby ľudská dôstojnosť bola akceptovanou

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna

„Ak nemáte čas na veci, na ktorých záleží, prestaňte robiť veci, na ktorých nezáleží.“ (Courtney Carver) Autor:

Meno nášho respondenta je zviazané nielen s bratislavským Národným pochodom za život, ale aj s mnohými pro-life aktivitami,

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za

Hovoriť o manželstve s mladými ľuďmi je často boj na dlhé trate. Hlavne s tými, ktorí v tom majú jasno.

Doma majú trojročného syna Michala a v novembri minulého roka odprevadili do neba dcérku Marušku. Viac nám o svojej

Ježiš a učeníci prišli do Betsaidy. Tam priviedli k nemu slepca a prosili ho, aby sa ho dotkol. On

Kríza katolíkov. Úpadok spoločnosti. Týmto témam sme sa venovali minulý týždeň, no pozornosť sme venovali najmä

V tom čase si učeníci zabudli vziať chleba a na lodi mali so sebou iba jeden chlieb. A on ich

K Ježišovi prišli farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. On

AUTORI: Samuel Brečka, Ľubomír Švorca Približne o mesiac sa uskutoční prvé kolo volieb na funkciu prezidenta Slovenskej republiky.

Ježiš s Dvanástimi zostúpil dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey

„Panenstvo pre Božie kráľovstvo súvisí so vzkrieseným človekom, u ktorého sa absolútny a večný manželský význam osláveného tela

Byť verný Cirkvi, keď ide všetko v našom živote tak, ako má, sa môže zdať jednoduché. Ale

V tých dňoch zasa bol pri Ježišovi veľký zástup a nemali čo jesť. Zvolal učeníkov a povedal im: „Ľúto

Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja. Tam priviedli k nemu