10 otázok pre: Dávid B. Tencer

10 otázok pre: Dávid B. Tencer
Hnedý habit, brada, úsmev i zmysel pre humor. Slovenský biskup na Islande, kapucín Dávid Tencer, nám zodpovedal desať netradičných otázok.
 1. Keby ste chytili zlatú rybku, aké by boli vaše tri želania?

So zlatou rybkou to mám jasné:

Aby nemala kosti.

Aby mala aspoň pol kila.

Aby chutila ako šunka.

 

 1. Čo vás vždy rozosmeje?

Človek, ktorý sa schuti smeje.

 

 1. Akú vlastnosť si na ľuďoch najväčšmi ceníte?

Keď si vedia ceniť samých seba a druhých.

 

10 otázok pre: Dávid B. Tencer

 

 1. Na aký najkrajší zážitok z detstva si spomínate?

Bolo ich veľa, ale napríklad keď ma maminka dala spať poobede – a aby som zaspal, uložila ma v kuchyni na kanapu a spievala mi, kým varila. Ešte si pamätám aj tú pesničku, V richtárovej studni.

 

 1. Čo by ste sa ešte chceli v živote naučiť?

Ako naozaj poriadne žiť, nábožne umrieť a večnú blaženosť v nebi dosiahnuť.

 

 1. Keby ste neboli tým, kým ste, kým by ste chceli byť?

Urobil by som všetko pre to, aby som zas len kňazom mohol byť… a kapucínom… a biskupom… a najradšej na Islande. (úsmev) Ja som rád na svete a spokojný s tým, ako to Pán Boh riadi.

 

10 otázok pre: Dávid B. Tencer

 

 1. Ku ktorému filmovému hrdinovi máte najbližšie?

Žeby škriatok Dávid? Alebo možno zbojník Rumpel? Teda aspoň tou bradou.

 

 1. Ak by ste mali možnosť položiť pápežovi Františkovi tri otázky, ktoré by to boli?

Mal som tú možnosť. A dokonca aj viackrát. A bolo to vždy podľa situácie. Ale keď sa pýtate, tak asi tak:

 1. Svätý Otec, môžem sa vás niečo spýtať?
 2. Čo by som mohol pre vás urobiť ja, aby sa vám poľahčilo?
 3. Nejdeme na ryby?

 

 1. Čo vás na ľuďoch najväčšmi rozčuľuje?

Keď sa rozčuľujú a myslia si, že sa tým niečo vyrieši.

 

 1. Nie všetci vedia, že viete… (čo konkrétne)?

Hrať na strumstick.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00