10 rád pre lepšiu komunikáciu manželov

10 rád pre lepšiu komunikáciu manželov
Jednou z najčastejších príčin manželských konfliktov, a z toho vyplývajúcich zranení, sú práve komunikačné nezhody. Prečítajte si 10 rád, ako sa pri komunikácii vyvarovať zbytočných chýb.

1. Vyslovujme skôr svoje pocity ako myšlienky. Pocity hovoria o našom emocionálnom stave, myšlienkami vyjadrujeme viac naše súdy a útoky, ale nevyjadrujú naše potreby. Ak povieme: „Myslím si, že to od teba bolo hrozné,“ nepriamo na druhého útočíme. Inak znie veta: „Dotklo sa ma, akým spôsobom si mi to povedal/-a.”

2. Ak vyjadrujeme svoje negatívne pocity, používajme vety, ktoré začínajú slovom „ja“, a nie „ty“. Keď chceme partnerovi povedať, že sa mi nepáči, že chodí domov z práce neskoro, skúsme mu to povedať asi takto: „Som z toho už dosť unavená/-ý a trápi ma, že chodíš často tak neskoro domov.“

3. Nepoužívajme v našich rozhovoroch slová „nikdy“„nič“„vždy“. Sú to prehnané vyjadrenia. Napríklad: „Vždy chodíš neskoro domov.“ Tieto slová znižujú pravdivosť našich slov, pretože váš manželský partner určite aspoň raz prišiel domov načas.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00