10 spôsobov, ako vyhrať zápas o čistotu

10 spôsobov, ako vyhrať zápas o čistotu
Božia Matka zvestovala už v roku 1917 vo Fatime, že väčšina duší ide do záhuby najmä za hriechy proti šiestemu a deviatemu Božiemu prikázaniu, teda za hriechy nečistoty. Dnes je toto nebezpečenstvo možno aktuálnejšie než kedykoľvek predtým, preto chceme ponúknuť duchovnú stratégiu, ako mu čeliť, a duchovné zbrane pre boj o čistotu:

Autor: o. Ed Broom, OMV

1. Modlitbová výzbroj

Ježiš nás v osobe apoštolov v Getsemanskej záhrade upozornil, že sme veľmi slabí: „Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ (Mt 26, 41) Hlavným dôvodom, prečo padáme do akéhokoľvek hriechu, je slabá, neduživá modlitba alebo jej nedostatok. Aby sme odolali žiadostiam tela, dobiedzaniu sveta a pokušeniam diabla, musíme tak ako Mojžiš (Ex 17, 8-13) ustavične dvíhať ruky k modlitbe. Pán nás povzbudzuje, aby sme prosili, lebo nám bude dané (Mt 7, 7). Prosme teda úpenlivo o dar a čnosť čistoty.

 

2. Nehrajme sa s ohňom

Ďalší z kľúčových dôvodov pádu do hriechu nečistoty je to, že sa nevyhýbame blízkej príležitosti k hriechu. I ľudová múdrosť dosvedčuje, keď hovorí o chôdzi po tenkom ľade, alebo upozorňuje: „Kto sa hrá s ohňom, popáli sa!“. Musíme používať rozum a rozvahu. Obyčajný príklad: Chlapec pozve svoju priateľku po spoločnej večeri k sebe domov, aby sa spolu pomodlili ruženec. S veľkou pravdepodobnosťou sa ruženec nepomodlia, no obaja padnú do pasce svojich telesných túžob.

 

3. Cudnosť

Keď sa zahľadíme na ktorékoľvek vyobrazenie Panny Márie, upúta nás nielen nebeská krása, ale i jej cudnosť. Ženy by nikdy nemali provokovať ku hriechu, no ani muži nemajú výhovorku pre necudné pohľady. Katechizmus Katolíckej cirkvi (2521-2524) o cudnosti učí, že stráži cnosť čistoty. Naše telá sa krstom stali chrámami Ducha Svätého, vlastne celej Najsvätejšej Trojice, po svätom prijímaní sú z nich svätostánky. Kiež je nám Preblahoslavená Matka vzorom a sprievodkyňou najmä pri praktizovaní čistoty.

 

4. Pokánie

Ježiš vyhlásil, že niektorí zlí duchovia sa dajú vyhnať iba modlitbou a pôstom. Náš duchovný život sa dá prirovnať ku vtákom. Sme povolaní letieť k výšinám ako orly, ale potrebujeme na to pár duchovných krídel – modlitbu a kajúcnosť. Treba sa nám modliť, modliť, modliť, ale musíme sa naučiť aj postiť a kajať sa, teda lekciu, ktorú ovládali všetci svätí.

 

5. Vyhýbajme sa lenivosti

Záhaľka či lenivosť tiež patrí k vstupným bránam pre nečistotu. Svätý Ján Bosco, vychovávateľ mladých a ich patrón, prežíval smrteľný strach o svojich zverencov, keď sa začínali prázdniny. Podľa neho vtedy diabol žal najväčšie úspechy na poli nečistoty, pretože deti nemali žiadne povinnosti. Aj dnes je jedným z primárnych dôvodov, prečo toľko mladých (najmä mužského rodu) má vážne problémy s pornografiou, priveľa voľného času, nuda a ľahký prístup k nemorálnym webstránkam. Svätý Bonaventúra to zhrnul takto: „Keď pracuješ, diabol ťa môže pokúšať, no keď nemáš nič na práci, prichádza ťa pokúšať množstvo démonov.“

 

6. Nevhodný slovník

Svoj jazyk by sme mali ovládať vždy a všade. Svätý Jakub nás takto napomína: Každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu (Jak 1, 19; tiež si pozrite tretiu kapitolu o hriechoch jazyka). Obzvlášť to však platí pre čistotu. Už ako zrelý kňaz Don Bosco nariekal, že zo svojej mysle nedokáže vymazať nečisté slová, čo začul, keď bol ešte malý chlapec. Ježiš nás varuje, že budeme súdení z každého slova, ktoré vyjde z našich úst. Z našich úst by nikdy nemali vyjsť nečisté, dvojzmyselné slová, a tobôž nie hrubé a oplzlé vtipy. Nezabúdajme, že našimi jazykmi prijímame Telo a Krv Pána, a teda sa stávajú trónmi Kráľa kráľov a Pána pánov. Nech teda jazykom vyslovujeme i slová ozdobené úctou.

 

7. Ustavičná bdelosť – najmä očí

Ku bdelosti nás neprestajne vyzýva aj Svätý Otec František. Skvelou pomôckou je ignaciánske každodenné spytovanie svedomia, ktoré nás nabáda, aby sme si premietli svoj deň a dokázali vidieť, kde v ňom bol prítomný Boh, ale tiež chvíľu, keď sa naše srdcia od neho odtúlali. Veľmi ľahko sa to dá aplikovať aj na čnosť čistoty – kedy sa naše oči, myseľ a srdce začali vzďaľovať od Pána a pohrávať sa s tým, čo nepochádza od Boha, s nečistotou. Vhodná biblická pasáž, ktorú si môžeme pripomenúť v pokušení, je tá o kráľovi Dávidovi. Bol to svätý muž, muž modlitby, muž podľa Božieho srdca. No nestrážil si úzkostlivo svoj pohľad, myseľ a srdce, čo zapríčinilo jeho pád do hlbín smilstva a klamstva. Keď sa nechal ovládnuť žiadostivosťou, padol do cudzoložstva, to potom viedlo k vražde a tá k potláčaniu hlasu svedomia. Nech je jeho príbeh pre nás varovaním, rovnako ako už spomínané Pánove slová o modlitbe a bdelosti.

 

8. Svätá spoveď a obnovená nádej

Všetci sme slabí a padáme. No ešte horší než pád do hriechu je pád do beznádeje. Judášov najhorší skutok nebola jeho zrada, ale zúfanie si a nedôvera v nesmierne Ježišovo milosrdenstvo. Preto by sme si nikdy nemali zúfať pre svoju náklonnosť k hriechu a ich spáchanie. Práve naopak. Svätý Pavol nás povzbudzuje: …kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť. (Rim 5, 20) Svätý Augustín, ktorý žil až do svojej tridsiatky v otroctve smilstva a nečistoty, učil o „šťastnej vine“. Boh niekedy dovolí aj zlo, lebo z neho dokáže vyťažiť ešte väčšie dobro. Preto ak nešťastne padneme do hriechu proti čistote, majme neobmedzenú dôveru k Bohu a hľadajme útočisko v sviatosti jeho milosrdenstva, v sviatosti zmierenia. Majme pritom na pamäti Božie slová cez proroka Izaiáša: Ak budú vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako sneh, ak sa budú červenať sťa purpur, budú ako vlna (biele). (Iz 1, 18)

 

9. Časté sväté prijímanie

Keď prijímame Eucharistiu, skutočné Telo, Krv, dušu a božstvo Ježiša, Božieho Syna, dostávame jeho celého, a teda aj jeho myseľ a pamäť, ktorá očisťuje naše možné nečisté myšlienky. Jeho Srdce s najvznešenejším prežívaním, ba aj absolútnu čistotu jeho Najsvätejšieho Srdca. Jeho Krv koluje v celom našom krvnom obehu. Teda každé hodné prijatie Eucharistie predstavuje duchovnú transplantáciu srdca. Sám Ježiš preberá vládu nad našimi životmi a nami ako takými.

 

10. Panna Mária

Ona je vzorom všetkých čností a tá, čo nám ich vyprosuje. Je skúsenosťou nespočetných svätých, že čistý a svätý život viedli vďaka svojej veľkej láske k Bohu a synovskej dôvere a láske k Márii. Ju prosme, aby nám dopomohla k čistote mysle, srdca, tela, duše i úmyslov. Nech na jej príhovor raz dosiahneme blaženosť čistých srdcom, ktorí uvidia Boha.

Zdroj: catholicexchange.com

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00