10 tipov, ako objaviť Boha v tichosti

10 tipov, ako objaviť Boha v tichosti
„Ježiš na vás stále čaká v tichu,“ povedala svätá Matka Terézia.

Ticho. Je opakom kriku, ale zároveň je niečím hlbším: miestom, cez ktoré hovorí Boh. Príležitosťou na započutie Božieho hlasu. Čo ťahá ma dnes večer do ticha, to tvoj Duch, Pane, ženie ma na púšť. Už neviem, kedy som ti potykal, otvára srdce, tak to skús, znie v jednej piesni. Sme tichom ťahaní, a teda ťahaní Bohom. Lanami lásky, slovami proroka Ozeáša. Nie škrtení, ale pozývaní.

Inšpirujme sa ľuďmi, ktorí o tichu povedali pozoruhodné myšlienky. Desať ľudí, desať výrokov, desať tipov a návodov na objavenie Pána v tichosti.

 

  1. Kto nevie mlčať, je ako človek, ktorý by chcel v živote iba vydychovať, a nie aj vdychovať. (Romano Guardini)

Ako je dýchanie prirodzeným prejavom nášho života, tak je aj ticho prejavom zdravého životného štýlu. Guardini pri inej príležitosti povedal, že mlčanie je prejavom vnútorného stavu človeka. Akoby sa stávalo jeho zrkadlom.

TIP: Nájdite si chvíľu času a sústreďte sa na svoje dýchanie. A vnímajte, akým darom je náš nádych aj výdych a že jedno bez druhého nie je možné. Samozrejme, v tichu.

 

  1. čo viac prijmeme v mlčaní, o to viac budeme môcť rozdávať v každodennom živote. (Matka Terézia)

Poznajú nás po ovocí a naše ovocie je také, aký je náš čas s Pánom. Ak chceme slúžiť, potrebujeme svoju službu podoprieť modlitbou, z ktorej má všetko vychádzať. Niekedy môžeme počuť, a možno sa nám to samým neraz stáva, že sa sťažujeme, že sa nemáme čas modliť, lebo máme to stretko, takú službu, potom birmovancov či zbor a sme na roztrhnutie. Ale nemôžeme dávať, ak sme predtým nečerpali vo chvíli strávenej s Otcom.

TIP: Prijmite pozvanie Ježiša, ktorý na vás čaká v tichu. A nebojte sa túto pozvánku prijímať často.

 

10 tipov, ako objaviť Boha v tichosti

 

  1. Čím si tichší, tým viac počuješ. (Ram Dass)

Ak má niekto oslabený alebo úplne nefunkčný niektorý zo zmyslov – napríklad zrak či sluch – je známe, že má viac vyvinuté a vycibrené tie ostatné. Môže sa zdať, že ak budeme vo svojom živote praktizovať ticho, staneme sa nudnými, fádnymi a prázdnymi, nezaujímavými. No je to presne naopak. Cibrime si svoj duchovný zmysel – zmysel pre ticho a Boží hlas v ňom.

TIP: Čo si dnes započul v tichu? Nič? Tak to skús ešte raz!

 

  1. Kto chce počuť úprimný hlas svedomia, musí vôkol seba a v sebe vytvoriť ticho. (Arturo Graf)

V už spomínanej piesni sa ďalej spieva: Deň je už na sklonku, a tak ti dar prinášam, hrsť hriechov špinavých. Dobre vieš, ako ten náklad neznášam, a teraz čakám, či ma ho nezbavíš. Odpoveď znova dostávam tú istú, zbytočne bál som sa, že odpovie inak, hriechy zas z rúk mi vzal samotný Kristus, neboj sa, vraví mi: „Ľúbim ťa, synak.“ Netreba k tomu viac hovoriť.

TIP: Stretnite sa s Bohom pri večernom spytovaní svedomia. V tichu, v kútiku svojej duše, tvárou v tvár svojmu Bohu. Vyznajte svoj hriech a dovoľte mu povedať slová odpustenia.

 

10 tipov, ako objaviť Boha v tichosti

 

  1. Mlčanie Boha je iné než mlčanie človeka. Jeho mlčanie nie je protikladom hovorenia. U Boha hovoriť a mlčať je to isté. (Max Picard)

Hovorí, keď chce hovoriť. Mlčí, keď chce mlčať. Ten tajomný Boží hlas. Kto ho už započul, nevie sa ho „nabažiť“. Ale usilujeme sa porozumieť aj Božiemu (zdanlivému) tichu? Možno napokon zistíme, že on nemlčal, to len my sme sa nestíšili, aby sme ho mohli počuť.

TIP: Pozrite sa na uplynulý deň (týždeň, mesiac, rok…) a usilujte sa v ňom spoznať stopy Božieho ticha, ticha, ktoré však nie je prázdne, ale je plné odpovedí. Nájdite Božie slová v jeho zdanlivom mlčaní.

 

  1. Na otázku, či sa k nám Pán prihovára v hluku alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo teda sa občas neodmlčíme? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme? (Pavol VI.)

Túžime po tichu, a predsa sa ho neraz stránime. Je pekné o tichu počúvať či rozprávať, písať alebo čítať, ale nič nám to neosoží, ak to neprenesieme do praxe vo svojom všednom živote viery.

TIP: Čo tak dávkovať si každý deň aspoň pár minút ticha – otvoreného pre Boha?

 

  1. Skutoční proroci majú skôr odvahu mlčať, než odvahu hovoriť. (Alessandro Pronzato)

Azda môže byť neraz väčšou evanjelizáciou trpezlivé, pokorné a tiché znášanie kríža či iných príkorí, než hlasné slová o Ježišovi. Tak, aby bol celý náš život piesňou lásky o našom Spasiteľovi.

TIP: Spomeň si na to, keď ťa budú ohovárať, odsudzovať, či keď budeš v spoločnosti plnej prázdnych rečí a klebiet…

 

10 tipov, ako objaviť Boha v tichosti

 

  1. tichu človek vo svojom vnútri stretne seba takého, aký je pred Bohom. (Pau del Rosso)

Máme na sebe množstvo nálepiek, pri pohľade do zrkadla vidíme ďalšiu a keď sa hlbšie zamyslíme, možno ani nevieme, kto vlastne sme. Nejako sa vnímame my, nejako nás vníma naša rodina, priatelia a úplne inak zas ľudia, ktorí nás možno až tak dobre nepoznajú alebo sme s nimi v nie veľmi priateľskej zóne. Ale to, kým sme v skutočnosti, zistíme na jedinom mieste: pred Božou tvárou.

TIP: Vieš, kto si? Nie? Tak sa postav v tichu pred Božiu tvár a on ti to ukáže.

 

  1. Vnútorný život dnešného sveta je chorý. Keby som bol lekár a niekto by ma požiadal o radu, odpovedal by som: Vytváraj ticho a veď ľudí k tomu, aby mlčali! (Søren Kierkegaard)

Ak ste tichí aj napriek kriku celej zeme, vám z nej bude pri súde do dedičstva nadelené. Len v pravom stíšení sa človek ozaj premení. Veď Pán hovorí: Ste blahoslavení, takto Poetica musica vo svojej piesni parafrázuje blahoslavenstvo tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

TIP: Vezmi liek – vytváraj ticho nielen v sebe, ale šír ho aj okolo seba. Aby bol svet okolo teba oázou pokoja.

 

  1. Mlčanie je rečou večnosti. (Gertrud von Le Fort)

Učíme sa rôzne jazyky sveta, ale do učenia toho nebeského sa nám azda veľmi nechce. Oficiálny jazyk republiky nebo znie: ticho.

TIP: Dnes si už počul nebeskú reč? Ak nie, tak sa uchýľ do svojej izby, zavri dvere, vypni telefón a v tichu sa nalaď na nebeskú frekvenciu.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00