10 tipov, ako poraziť koronavírusový strach

10 tipov, ako poraziť koronavírusový strach
Neviem, či ste si to všimli… Ale čo vidíte v očiach druhých spoza rúšok? Ja si najviac všímam STRACH. A to, žiaľ, neraz aj v tých svojich očiach.

Samu ma to prekvapilo, ale veľmi rýchlo som vhupla do „koronavírusového strachu“. Všimla som si ho vo vlastných očiach (aj srdci). Len čo som vyšla zo svojho bytu, mala som až paranoidný strach z toho, že v každom nádychu na mňa striehne neviditeľný nepriateľ – COVID-19. (Ne)vnímate to náhodou aj vy?

Vyčerpávalo ma to. Nevedela som si s tým rady. Vlastne som ani nevedela, prečo tak reagujem. A potom jedného dňa v modlitbe vyhŕkla z môjho srdca otázka: „Čoho sa vlastne tak bojím?“

Odpoveď som nedostala, ani som na ňu neprišla. Aj keď dnes by som pár vecí vedela vymenovať, ale ani jedna z nich nestojí za to, aby som sa tým nechala toľko sužovať, aby som mala vystrašené srdce a nechala sa ovládať strachom. A po tejto otázke v modlitbe vstúpil do môjho srdca pokoj. A už sa (toľko) nestrachujem. Dala som to Bohu. Ako Max Lucado v knihe Bez strachu napísal: „Nakŕm svoje strachy a tvoja viera bude hladovať. Nakŕm svoju vieru a hladovať budú tvoje strachy.“

Neviem, či si to uvedomujete, ale táto situácia má jednu veľkú výhodu – sme v nej všetci spoločne. Nie je nik, koho by sa nedotýkala. Každý znáša obmedzenia, prekonáva strach, aj keď iste, sú ľudia, ktorí sú takpovediac „v prvej línii“. Ale v tomto „koronavírusovom boji“ sme naozaj všetci spoločne.

 

10 tipov, ako poraziť koronavírusový strach

 

ČO RADIA ODBORNÍCI?

Je však pochopiteľné, že táto situácia nie je pri nikoho z nás ľahká – a je pre nás aj nová, čiže neraz čelíme strachu z nepoznaného. Práve preto je dobré nechať si poradiť v tom, čo robiť, ako neprepadnúť strachu.

Ja takéto rady z rukáva vysypať neviem (hoci by som rada), preto som sa opýtala povolanejších – kňazov Andreja Darma a Ondreja Chrvalu, psychológov Františka Nociara a Lucie Drábikovej. Čo radia?


František Nociar: Vnímanie pomoci Boha a vedomie spoločenstva ostatných veriacich pomáha nepodľahnúť strachu

Klinický psychológ František Nociar vraví, že koronavírus je významnou súčasťou týchto dní a v mnohých vyvoláva strach. „Strach je reakcia na nepoznané, negatívne, náročné veci a situácie. Strachu sa dá čeliť aj tak, že si človek zachová rovnováhu medzi ratiom a emóciami, filtruje si informácie (katastrofické, hoaxy a zaručené klebety a podobne), žije aj inými vecami, nielen myšlienkou na ohrozenie. Ide najmä o zvládnutie strachu a paniky z ohrozenia, z neznámeho. Preto potrebujeme vecne a racionálne nahliadať na informácie, ktoré sú spoľahlivé a pomôžu nám orientovať sa v problematike, a tým zmenšovať strach,“ radí.

Dodáva, že si potrebujeme uvedomiť, že aj keď je koronavírus významnou témou súčasnosti, zďaleka nie je jedinou. V rámci psychohygieny odporúča venovať sa aj ostatným informáciám, ustriehnuť si rovnováhu medzi negatívnymi a pozitívnymi zmenami aj informáciami. „Je dobré zaoberať sa celou škálou vecí, ktoré sa okolo nás dejú, nielen zacieliť všetku pozornosť na problém ochorenia. Keď človek vidí a vníma okolo seba aj pozitívne veci, jeho psychika ľahšie zvláda stres a záťaž,“ pokračuje. „Stres a psychická záťaž znižuje telesnú imunitu. Dobrá odolnosť voči stresu dáva predpoklad zvládať aj väčšiu záťaž.“

Pridáva aj konkrétne veci, ktoré nám môžu v tomto boji s COVID-19 v rámci našej psychiky pomôcť: „Dodržiavanie denného režimu, rozplánovanie si úloh a voľnočasových aktivít, využívanie komunikačných kanálov s inými ľuďmi, ale je aj priestor na aktivity, ktorým nie je čas venovať sa inokedy, a tiež čas nahliadnuť do seba, uvažovať o tom, čím a ako žijem a aký tomu dávam zmysel. Viera a náboženské prežívanie dáva rámec smerovaniu života, jeho zmyslu, ale ovplyvňuje aj každodenné videnie bežných vecí. Vnímanie pomoci Boha a vedomie spoločenstva ostatných veriacich pomáha nepodľahnúť strachu, beznádeji,“ dodáva.


Andrej Darmo: Boli sme zosadení z koňa vlastnej nenahraditeľnosti a zaneprázdnenosti

Správca farnosti Trnavá Hora, Andrej Darmo, hovorí o tom, že vníma, že strach z koronavírusu vyrastá z toho, že nás konfrontuje so základnou otázkou života – s jeho koncom. „To sme si my v západnej civilizácii nepripúšťali, hoci je reálny. Dennodenne ho mnohí zakusovali cez tie najrozličnejšie choroby a udalosti. Teraz je však všeobecne reálny a prítomný vo vedomí nás všetkých,“ povedal.

Ponúka aj radu, ako tento strach z konca a zraniteľnosti nášho života zmierniť: „Pripútať sa k Pánovi, volať k nemu, lebo on je Pán života. Usilovať sa cez túžbu stretnúť ho v každodennosti, tam, kde sme. Biblia je toho príkladom a inšpiráciou. Dovoliť si vrátiť sa do náručia Otca, ktorý je tu a teraz s nami. Boli sme zosadení z koňa vlastnej nenahraditeľnosti a zaneprázdnenosti. Je tu pozvanie dať priestor Bohu v čítaní Biblie, je tu pozvanie k reflexii toho, čo pekné sme cez deň s ním a s inými zažili, či už ako jednotlivci, alebo aj ako rodina. Verím, že objavy nás prekvapia.“


Lucia Drábiková: Nedokážeme ovplyvniť vonkajšie okolnosti, môžeme však ovplyvniť to, ako na nás pôsobia

Psychologička z Centra pomoci pre rodinu a najnovšie aj poslankyňa NR SR, Lucia Drábiková, tiež pridáva pár tipov na to, ako psychicky zvládnuť túto aktuálnu situáciu. Spomína myšlienku, ktorá sa k nej nedávno dostala na sociálnej sieti: „Nie je problém, ak je loď vo vode, problém sa začína, keď sa voda dostane do lode,“ čo považuje za veľmi trefnú myšlienku k aktuálnej situácii. „Nedokážeme ovplyvniť vonkajšie okolnosti, môžeme však ovplyvniť to, ako na nás pôsobia alebo či nás prevalcujú, čím naplníme svoje srdce a myseľ,“ vysvetľuje.

„Čeliť pandémii, ktorú naša generácia doteraz nezažila a málokto niečo také čakal, je naozaj veľká výzva. Jej sila a ťaživosť narastá aj vzhľadom na množstvo informácií, ktoré sa k nám dostávajú. Pandémia okrem existenčného ohrozenia prináša aj výraznú psychickú záťaž spôsobenú negatívnymi informáciami, strachom o zdravie a život seba a blízkych, úzkosťou, ale aj ponorkovou chorobou z izolácie a neistotou.“

Hovorí aj o tom, že kríza je veľkou príležitosťou pre rast v duchovnom živote. Spomína aj ďalšie pozitívne dôsledky, ktoré kríza prináša – zastavenie sa, množstvo solidarity, zmobilizovanie mnohých zdrojov pomoci, kreatívne prejavovaná ľudskosť na mnohých úrovniach: „Činorodá práca, otvorenosť srdca pre druhých a aktívne ponúknutá pomoc môže byť efektívnym spôsobom, ako vykročiť z vlastnej úzkosti a premeniť vlastné trápenie na niečo cenné.“

Povzbudzuje nás nešíriť statusy, ktoré prinášajú strach, ani neoverené správy, ale radšej sa deliť o tipy, čo robiť doma, aktivity pre deti, povzbudenia. Pokračuje, že nemáme zabúdať zavolať osamelým príbuzným, najmä starším, pre ktorých je táto situácia veľmi stresová, a priviesť ich na iné myšlienky. „Je zrejmé, že pandémia môže priniesť ohrozenie pre naše životy i životy našich blízkych. Riziko sa dá značne zmierniť dodržiavaním pravidiel. Na druhej strane nám pandémia pripomína, že nie sme pánmi vlastných životov a nikto z nás nevie, kedy príde jeho čas. Možno práve toto nedobrovoľné zastavenie a konfrontácia s vlastnou smrteľnosťou nám pomôže dozrieť a zmieriť sa so sebou, s Bohom, s realitou, v ktorej sa nachádzame. A to je veľmi cenný benefit.“

Vysvetľuje tiež, že práve v boji so strachom a úzkosťou pomáha dobrá životospráva a psychohygiena. Čas, ktorý musíme tráviť doma, nám radí využiť napríklad na úpravu domácnosti, zbavenie sa zbytočností a urobenie si poriadku, aby sme sa tam cítili čo najlepšie.

Dodáva ešte, že psychické problémy – depresie, úzkosti –, ktorými ľudia aj v „normálnom“ čase trpia, môžu v tejto situácii zosilnieť, a preto netreba podceňovať potrebu odbornej pomoci a je nutné užívať lieky podľa lekárskeho odporúčania.


Ondrej Chrvala: Neustále dôverujem, že Boh je dobrý

Ondrej Chrvala, správca farnosti Abrahám, hovorí o tom, že sa v prvom rade modlí za zdravotníkov, zosnulých, osamelých aj uzavretých. „Hneď, ako o nich čítam, vysielam k nebu modlitbu za nich. A prosím o ochranu pre seba a pre svojich drahých,“ pokračuje. „Snažím sa tiež počúvať rady odborníkov a nehrať sa na väčšieho odborníka ako oni. Keď vyhlásia nejaké pravidlo, hoci mu úplne nerozumiem, dodržiavam ho a neprotestujem. Napríklad, keď vyhlásili uzavretie svätých omší, v prvom rade som aj ja myslel na to, že Eucharistia nemôže nikomu ublížiť, ale veľmi rýchlo som sa stotožnil s vysvetlením KBS, že treba byť zodpovedný a chrániť život,“ vysvetľuje.

Svoj konkrétny boj proti koronavírusu bojuje takto: „Dávam si pozor, čo čítam. Sledujem správy, ale snažím sa vyvarovať konšpiračným teóriám, ktoré zvyšujú nepokoj a paniku. A neustále dôverujem, že Boh je dobrý. Choroby sú súčasťou tohto sveta, aj takéto nebezpečné. Ak by som si nechal ukradnúť vieru, že Boh je dobrý, riskoval by som, že sa prepadnem do ničoty a beznádeje.“

 

10 tipov, ako poraziť koronavírusový strach

 

10 TIPOV V BOJI PROTI KORONAVÍRUSOVÉMU STRACHU

ak si to zhrnieme, prinášame v kocke desať konkrétnych tipov, ako proti tomuto strachu z nového koronavírusu bojovať, z toho, čo povedali naši kňazi aj psychológovia.

  1. Zachovať si rovnováhu medzi ratiom a emóciami a filtrovať informácie.
  2. Žiť aj inými vecami, nielen myšlienkou na ohrozenie, zaoberať sa celou škálou vecí okolo nás, vrátane pozitívnych vecí.
  3. Praktizovať činorodú prácu, otvorenosť srdca pre druhých a aktívne ponúknutú pomoc.
  4. Nešíriť statusy, ktoré prinášajú strach, ani neoverené správy, konšpiračné teórie, ale radšej povzbudenia, tipy, rady, čo robiť doma, aktivity.
  5. Dodržiavať správnu životosprávu a psychohygienu – pravidelný denný režim, dostatok spánku, pobyt na slnku a čerstvom vzduchu.
  6. Vnímať pomoc Boha a vedomie spoločenstva ostatných veriacich, čo pomáha nepodľahnúť strachu, beznádeji.
  7. Pripútať sa k Pánovi, volať k nemu. Usilovať sa stretnúť ho v každodennosti, tam, kde sme.
  8. Dať priestor Bohu v čítaní Biblie aj prostredníctvom toho, čo sme s ním zažili.
  9. Modliť sa za tých, ktorí sú v prvej línii, aj za tých, ktorí zomreli, sú osamelí, v karanténe – za všetkých, ktorí pre koronavírus trpia.
  10. Neustále dôverovať, že Boh je dobrý.

 

10 tipov, ako poraziť koronavírusový strach
KAM SA OBRÁTIŤ O POMOC?

Ozvite sa svojmu kňazovi, zasvätenému človeku. Nebojte sa poprosiť ho o rozhovor, radu. Dá sa to vyriešiť aj telefonicky či cez iné komunikačné prostriedky.

A ak si myslíte, že potrebujete skôr odbornú pomoc, psychologička Lucia Drábiková ponúka zoznam niekoľkých užitočných kontaktov pomoci, na ktoré sa môžete obrátiť. Zdôrazňuje, že je potrebné hľadať efektívne spôsoby, ako túto situáciu zvládať, a nie je hanbou vyhľadať pomoc psychológa či iného odborníka.

V rámci Centra pomoci pre rodinu vytvorili web, ktorý má pomôcť informovať rodičov a obsahuje linky, kam sa môžu rodičia obracať ohľadom psychologickej podpory:

A keďže najlepším zdrojom pokoja a zvládania tejto situácie je práve náš dobrý Boh, pripájam aj modlitbu olomouckého biskupa, Mons. Jana Graubnera.

Tak sa nebojte!

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+