11 najmocnejších výrokov svätého Jána Pavla II.

11 najmocnejších výrokov svätého Jána Pavla II.
Mnohými prezývaný „Ján Pavol Veľký“, svätý pápež Ján Pavol II. počas 26-ročného pontifikátu vydal štrnásť encyklík, založil Svetové dni mládeže, viedol Cirkev počas významného jubilea v roku 2000, navštívil 129 krajín, kanonizoval 483 svätých, zaviedol slávenie nedele Božieho milosrdenstva, rozšíril modlitbu posvätného ruženca o tajomstvá svetla a uviedol do života mnoho ďalších noviniek.

Čo je však najdôležitejšie, priniesol evanjelium na koniec sveta, mocne ohlasoval Evanjelium života, inšpiroval tisícky mladých mužov vybrať si cestu kňazstva a celú novú generáciu mladých ľudí.

Tu je niekoľko z jeho najmocnejších výrokov.

 

 • „Dostali ste do rúk oslobodzujúci odkaz Evanjelia života… Ako veľký apoštol Pavol, aj vy musíte cítiť plnú naliehavosť tejto úlohy… Teraz nie je čas hanbiť sa za evanjelium. Je čas hlásať ho zo striech!“

(Kázeň počas Svetových dní mládeže v Denveri, Colorado, 15. august 1993)

 

 • „Čelíme obrovskej a dramatickej zrážke medzi dobrom a zlom, smrťou a životom, »kultúrou smrti« a »kultúrou života«. A nielenže jej čelíme, my sme nutne uprostred tohto konfliktu: týka sa nás všetkých a všetci sa na ňom podieľame, s nevyhnutnou zodpovednosťou byť bezpodmienečne pro-life“.

(Evangelium vitae)

 

 • „Je to Ježiš, koho hľadáte, keď snívate o šťastí; čaká na vás, keď vás nič z toho, čo nachádzate, neuspokojuje; on je tou krásou, ku ktorej vás to ťahá; je to on, kto vás provokuje tým smädom po plnosti, ktorý vám nedovolí uspokojiť sa s kompromisom; je to on, ktorý vás vyzýva zbaviť sa masky falošného života; je to on, kto vo vašich srdciach číta vaše najúprimnejšie rozhodnutia; rozhodnutia, ktoré sa ostatní snažia potlačiť.“
 • „Je to Ježiš, ktorý vo vás vzbudzuje túžbu urobiť dačo veľké s vašimi životmi, vôľu nasledovať ideál, kvôli ktorému odmietate nechať sa priemernosťou strhnúť k zemi, ktorý vám dáva odvahu pokorne a trpezlivo sa zaviazať k zdokonaľovaniu vás samých i celej spoločnosti a robiť tak svet ľudskejším a viac otcovským.“

(Prejav na Svetových dňoch mládeže v Ríme, Taliansko, 19. august 2000)

 

11 najmocnejších výrokov svätého Jána Pavla II.

 

 • „Nebojte sa. Otvorte Kristovi dvere dokorán!“

(Kázeň počas pápežskej inauguračnej omše, 22. október 1978)

 

 • „Spoločnosť bude súdená na základe toho, ako sa správa k svojim najslabším členom; a medzi najzraniteľnejšími sú iste nenarodení a umierajúci.“

(Adresované novému ambasádorovi Nového Zélandu pri Svätej stolici, 25. máj 2000)

 

 • „Neexistuje žiadne zlo, ktorému by Kristus nečelil spolu s nami. Neexistuje žiaden nepriateľ, ktorého by už Kristus dávno neporazil. Neexistuje žiaden kríž, ktorý by už pre nás Kristus nebol dávno niesol, a nenesie teraz s nami.“
 • „A na konci kríža nachádzame novosť života v Duchu Svätom, ten nový život, ktorý dosiahne svoje naplnenie v zmŕtvychvstaní. Toto je naša viera. Toto je naše svedectvo pred týmto svetom.“

(Kázeň v Baltimore, Maryland, 8. október 1995)

 

 •  „Netvárime sa, že život je iba krásny. Uvedomujeme si temnotu a hriech, chudobu a bolesť. Ale vieme, že Ježiš porazil hriech a prešiel svojou vlastnou bolesťou k sláve zmŕtvychvstania. A žijeme vo svetle jeho paschálneho tajomstva – tajomstva jeho smrti a zmŕtvychvstania. My sme veľkonočný ľud a Aleluja je našou piesňou!“

(Angelus v Adelaide, Austrália, 30. november 1986)

 

 • „Aká je rodina, taký je národ, a taký je celý svet, v ktorom žijeme.“

(Kázeň v Perthe, Austrália, 30. november 1986)

 

 • „Viera a rozum sú ako dve krídla, na ktorých sa ľudský duch pozdvihuje ku kontemplácii pravdy; a Boh dal do ľudského srdca túžbu poznať pravdu – poznať jeho samého.“

(Fides et ratio)

 

 • „Pamätajte si, že nikdy nie ste sami, Kristus je s vami na vašej púti každý deň vašich životov! Povolal vás a vybral si vás, aby ste žili v slobode Božích detí. Obracajte sa naňho s modlitbou a láskou. Proste ho, aby vám udelil odvahu a silu žiť stále v jeho slobode. Kráčajte s tým, ktorý je „cesta, pravda a život!“

(Príhovor počas krstnej vigílie na Svetových dňoch mládeže v Paríži, Francúzsko, 23. august 1997)

 

 • „Iba v Kristovi nachádzame naozajstnú lásku a plnosť života. A tak vás dnes pozývam spoľahnúť sa na Krista.“

(Príhovor študentom v Madison Square Garden v New Yorku, 3. október 1979)  

Zdroj: churchpop.com

Fotka v článku: Z. Kotyłło, CC BY-SA 3.0

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00