14. výročie fungovania projektu Fóra života Zachráňme životy

14. výročie fungovania projektu Fóra života Zachráňme životy
Fórum života, ktoré si tento rok pripomína 20 rokov, dnes oslavuje i štrnáste výročie úspešného fungovania projektu Zachráňme životy. Projekt vznikol 6. 12. 2007, na sviatok sv. Mikuláša. V roku 2009, takisto 6. 12. vznikla i Poradňa Alexis. Dnes má 12 rokov a obsiahla dovtedy prázdne miesto v poskytovaní odborného poradenstva najmä ženám a dievčatám zaskočeným nečakaným tehotenstvom.

Zachráňme životy je projekt konkrétnej pomoci tehotným ženám, matkám a ich deťom. Ženám zaradeným do programu je do jedného roku veku dieťaťa poskytovaná finančná pomoc. Takisto majú ženy prístup k odbornej pomoci týkajúcej sa ich životnej situácie. Riešenia nevnucujeme, rozhodnutie je vždy na nich samotných.

V roku 2021 bolo v projekte priemerne mesačne zaradených 17 žien. Ide o ženy v zložitej  sociálnej situácii, tehotné, bez strechy nad hlavou, bez podpory rodiny, partnera, pre ktoré bola interrupcia neakceptovateľná alebo z časových dôvodov nemožná. Vďaka štedrosti darcov im bolo vyplatených priemerne 4500 eur mesačne. Spolupráca prebiehala so 49 pomáhajúcimi organizáciami. Predovšetkým vďaka darcom, spolupracovníkom a dobrovoľníkom môže projekt úspešne pokračovať. Od štátu nemá žiadnu finančnú podporu. Z 15 bábätiek, ktoré sa v roku 2021 zatiaľ narodili, žijú všetky so svojimi matkami a niekedy aj s viacerými súrodencami. Doteraz ani jedna neľutovala, že sa rozhodla dať život svojmu dieťatku.

Mária Demeterová, hlavná koordinátorka projektu vysvetľuje: „Ženy sú rozličného veku, s rozličným osudom a často kruto týrané. Ale jedno majú spoločné. Bez pomoci ľudí ochotných pomôcť by to veľmi ťažko zvládli. Symbolom projektu Zachráňme životy je záchranné koleso, ktoré môže ženám v ťažkej životnej situácii podať každý z vás. Aj vy, vážení novinári. Tým, že sa budete ženám a rodinám s ťažkým životným osudom venovať, budete o tom písať, poukazovať na nedostatky a vyzdvihovať pozitívne príklady,“ a dodáva, „aj v mene príjemkýň pomoci vám zo srdca ďakujeme. Nech je nám všetkým odmenou 15 krásnych narodených detí v tomto roku.“

 

14. výročie fungovania projektu Fóra života Zachráňme životy

 

Niekoľko štatistických údajov z tohto roka 2021 (údaj k 30. 11. 2021)

  • Celkový počet narodených bábätiek – 199
  • Počet narodených bábätiek – 15
  • Celkový počet žien v projekte – 213
  • Priemerný mesačný počet žien zaradených v projekte –17
  • Celkový počet darcov cez systém 592
  • Celková suma darovaných prostriedkov k 30. 11. 2021 – 594 091,58 €
  • Suma darovaných prostriedkov za rok 2021 (do 30. 11. 2021) – 59 489,85 €
  • Priemerná mesačná suma darovaných prostriedkov 4661 eur
  • Počet spolupracujúcich organizácií – 49

 

“Čo by som rada osobitne vyzdvihla v tomto roku je vzájomná spolupráca v rámci projektov Fóra života na jednotlivých prípadoch v tomto zložitom covidovom období. V prvom rade je to spolupráca s Poradňou Alexis a Centrom konkrétnej pomoci Femina, na ktoré sa obrátili klientky v neriešiteľnej situácii a vďaka hľadaniu spoločného riešenia a odbornou prácou s klientkami sa nám vo viacerých prípadoch podarilo nájsť návrh riešenia pre klientky, ktoré bolo pre ne akceptovateľné a posunulo ich dopredu,” dodáva Mária Demeterová na záver. Oba projekty – Poradňa Alexis i Centrum konkrétnej pomoci Femina sú už osamostatnené projekty konkrétnej pomoci Fóra života.

Všetky informácie na www.zachranmezivoty.sk. Projekt možno podporiť tu: IBAN: SK7209000000000424246346

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00