TOP

2 percentá / Pre zamestnancov

Potvrdenie o zaplatení dane

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
Všetky potrebné tlačívá sú uvedené na konci tohto článku.

1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech BenePace,o.z. poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

4. BenePace,o.z. sa nachádza v Zozname prijímateľov na rok 2022.

5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.

6. Údaje o BenePace,o.z. napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Údaje, ktoré potrebujete do Vyhlásenia uviesť o BenePace,o.z. sú:

IČO: 42295581
Právna forma: občianske združenie
Obchodný názov: BenePace, o.z.
Sídlo: Winterova 1752/10, 921 01 Piešťany

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 31.03.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech BenePace, o.z.

9. Urobte si kópiu vyhlásenia o poukázaní dane a zašlite ju (oskenovaná stačí) vedúcemu svojho OC do konca mája.

 

Poznámka:

Fyzické osoby poukazujú v roku 2021 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!

Do kolónky ROK sa píše 2021. Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Číslo účtu BenePace, o.z. nepotrebujete ani ho nikde neuvádzate, keďže peniaze na účet BenePace, o.z. prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje sprava. BenePace, o.z. nemá SID, kolónku SID nechajte prázdnu.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

 

Tlačivá:

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane s vyplnenými údajmi BenePace, o.z.