21 životných lekcií, ktoré sa od Ježiša môžu naučiť naozaj všetci

21 životných lekcií, ktoré sa od Ježiša môžu naučiť naozaj všetci
Okrem toho, že pre kresťanov je Záchrancom a pre moslimov dokonca prorokom, Ježiš bol aj revolucionárom. Revolucionárom, ktorý spochybnil vtedajšie tradície, náboženstvo i vieru. Bol prvým z myšlienkových lídrov, ktorí inšpirovali svet.

Autor: Carlo Cruz

Či ste kresťan, alebo nie, tu je 21 životných lekcií, ktoré sa od neho môžete naučiť:

 

 1. Majte jasno v tom, čo chcete

Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. (Mt 7, 7-8)

Ježiš vedel, že mať jasno je jedným z tajomstiev úspechu. Dobre zvážte, aký život budete žiť. Majte jasno v tom, čo chcete dosiahnuť. Je potrebné vedieť, o čo chceme žiadať a ako o to žiadať.

 

 1. Keď „to“ nájdete, odhodlajte sa na skok

Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, predá všetko, čo má, a kúpi ju. (Mt 13, 44-46)

Ak napokon nájdete zmysel svojho života, svoje poslanie či svoj vlastný sen, chopte sa šance a skočte do nej obomi nohami, a hlavne s vierou. Možno neuspejete okamžite, ale raz áno. Práve cesta je skutočná radosť a naplnenie. Všetko ostatné už bude čerešničkou na torte. Tak smelo skočte za svojím snom!

 

21 životných lekcií, ktoré sa od Ježiša môžu naučiť naozaj všetci

 

 1. Buďte zhovievaví a milujte tých, ktorí vás kritizujú

Počuli ste, že bolo povedané: „Oko za oko a zub za zub.“ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. (Mt 5, 38-39)

Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? (Mt 5, 44-47)

Ak nás niekto vytláča na vedľajšiu koľaj, prirodzene sa priečime. Nevzdorovať je ťažké. No pokúste sa radšej tých, ktorí vás utláčajú, dostať bližšie k sebe – a ich zmena vás prekvapí. Budete mať i menej konfliktov. Mimochodom, viac sa cení to, keď milujeme tých, ktorí nás nemilujú. Vždy reagujme s láskou.

 

 1. Robte viac než len to, čo sa požaduje

Tomu, kto sa chce ísť s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním aj dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. (Mt 5, 40-42)

Stále choďte o hodný krok ďalej – v kariére, v biznise, vo vzťahoch, v službe druhým, v milovaní druhých… Snažte sa o dokonalosť vo všetkom, čo robíte.

 

 1. Dodržujte svoje sľuby a dávajte si pozor na to, čo hovoríte

Ale vaša reč nech je „áno – áno“, „nie – nie“. Čo je navyše, pochádza od Zlého. (Mt 5, 37)

Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený. (Mt 12, 37)

Existuje staré príslovie: „Dvakrát meraj a raz strihaj.“ A preto skôr, než niečo poviete, premyslite si to. Vaše slová majú silu nielen nad vaším životom, ale i nad životom ostatných. Buďte stále pravdovravní a dodržiavajte svoje sľuby. Ak pochybujete o tom, čo povedať, povedzte niečo láskavé.

 

21 životných lekcií, ktoré sa od Ježiša môžu naučiť naozaj všetci

 

 1. To, ako vidíte druhých, je odrazom toho, ako vnímate sami seba

Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. (Mt 7, 1-2)

Ak meriate úspech iných výškou ich majetku, je veľmi pravdepodobné, že svoj meriate rovnako. Ak ich úspech meriate počtom titulov, pravdepodobne aj ten svoj. Nemali by ste svoju mierku zmeniť?

 

 1. Riaďte sa zlatým pravidlom

Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im… (Mt 7, 12)

V zlatom pravidle je zhrnuté všetko, čo nás Ježiš naučil. Vlastne, je to pravdepodobne tá najpopulárnejšia lekcia pre veriacich aj neveriacich. Ako chcete, aby sa k vám ľudia správali? Čo chcete, aby pre vás urobili? Správajte sa k nim rovnako a robte pre nich to isté. Nezáleží na tom, v čo veríte, ak sa budete riadiť zlatým pravidlom, nepochybíte.

 

 1. Odpúšťajte druhým… ak treba, tak aj nespočetne veľa ráz

Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. (Mt 6, 14-15)

Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.“ (Mt 18, 21-22)

Ak niekomu nechceme odpustiť, neťaží to len „previnilca“, ale aj nás. Odpustite a zbavíte ťažoby nielen jeho, ale aj seba. A nezabudnite, že všetci robíme tie isté chyby. Dookola. Dovoľte to aj ostatným. Veď nikto predsa nie je dokonalý, nemyslíte?

 

21 životných lekcií, ktoré sa od Ježiša môžu naučiť naozaj všetci21 životných lekcií, ktoré sa od Ježiša môžu naučiť naozaj všetci

 

 1. Nemôžete vyhovieť každému. Pohnite sa z miesta.

A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh. (Mt 10, 14)

Prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“ A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.“ A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov. (Mt 13, 54-58)

Nezáleží na tom, čo robíte alebo ako veľmi sa snažíte – nevyhoviete všetkým. Nie každý vo vás bude veriť. Vlastne, často sa stáva, že tí najbližší v nás veria najmenej. Pohnite sa teda z miesta a vložte všetku svoju energiu a úsilie do tých, ktorí vo vás veria. Spočiatku to možno bude bolieť, ale je to lepšie než nechať seba a svoje sny pomaly zapadnúť prachom.

 

 1. To, že za niečo stojíte, dokazujte prácou, nie slovami

Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte.(Mt 7, 17-20)

 

Často hovoríme, že sme viac, než si druhí myslia. No žijeme vo svete, ktorý si zakladá na výsledkoch. Neostávajte teda len pri slovách „som viac“. Dovoľte, aby sa stali pravdou. Dovoľte si byť viac. Usilujte sa, prinášajte výsledky. To je ten najlepší dôkaz. Neostávajte len pri rozprávaní o dobrých veciach. Robte dobré veci. Nehovorte viac o svojich veľkých snoch, ale spravte niečo pre to, aby sa stali realitou.

 

 1. Kráčajte menej vychodenou cestičkou

Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú! (Mt 7, 13-14)

Rozhodnutia väčšiny nie sú vždy tie správne. Nie vždy platí vox populi, vox dei (hlas ľudu, hlas boží). Nie každý chce prejsť ďalšiu míľu, aby mohol slúžiť druhým. Nie všetky spoločnosti chcú klientovi poskytovať tie najlepšie služby či odovzdať tie najlepšie skúsenosti. Robiť správne veci najčastejšie znamená ísť proti prúdu a robiť to, čo nie je populárne. Zvoľte si tú menej vychodenú cestičku a určite sa ocitnete na správnej ceste.

 

21 životných lekcií, ktoré sa od Ježiša môžu naučiť naozaj všetci

 

 1. Nech cítite čokoľvek, strávte istý čas osamote

Keď to (o Jánovej poprave; pozn. prekl.) Ježiš počul, odobral sa odtiaľ loďou na pusté miesto do samoty… (Mt 14, 13)
Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. (Mt 14, 23)

Akokoľvek sa cítite, či znepokojene, alebo skvele, vždy si nájdite čas, ktorý strávite sami so sebou. Je jedno, koľko ľudí sa vás bude snažiť povzbudiť, keď sa vy budete zhadzovať. Taktiež strávte osamote čas, v ktorom objavíte najhlbšie túžby svojho srdca, neoslabené inými ľuďmi. V tých najhlbších, najrýdzejších túžbach svojho srdca nájdete odpoveď na otázku, prečo ste tu a na čo ste povolaní.

 

 1. Buďte vytrvalí

Potom im hovoril: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: „Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť.“ A on znútra odpovie: „Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.“ Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje.“ (Lk 11, 5-8)

Ak budete vytrvalí, vyvoláte rozruch nielen medzi ľuďmi či na nebesách. Ale aj v sebe, pretože budete mať oveľa jasnejšie v tom, čo naozaj chcete. Napredujte bez ohľadu na to, koľkokrát sa potknete alebo koľkokrát vás odmietnu.

 

21 životných lekcií, ktoré sa od Ježiša môžu naučiť naozaj všetci

 

 1. Orezávanie bolí, ale je dôležité pre váš rast

On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. (Jn 15, 2)

Prečo márniť čas s vecami a zvykmi, ktoré nám neprinášajú výsledky a nenapomáhajú v raste? Vzdať sa istých zvykov, ako je napr. sledovanie televízie či nezdravé vzťahy, môže veľmi bolieť. Ale ak chceme dosiahnuť svoje sny a rásť, je to potrebné. Ak chceme v našich životoch prinášať viac ovocia, orezávanie je nutné. Nechajte veci a ľudí, ktorí vás od vašich snov odďaľujú, ísť ich vlastnou cestou.

 

 1. Ak chcete dávať úprimne, robte tak v tajnosti

Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. (Mt 6, 1-4)

Testom naozaj úprimného darovania je, keď niečo darujete bez toho, že by ste za to očakávali chválu či uznanie. Dávajte v skrytosti a anonymne. Budete tak rásť v štedrosti aj vo vďačnosti.

 

 1. Na čokoľvek miniete peniaze, ceňte si to

… kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. (Mt 6, 21)

Ak dávate peniaze na charitu, viac myslíte na to, ako pomôcť druhým a tým niečo zmeniť. Ak investujete do svojho vzdelávania, viac sa sústredíte na vlastný rast a osobnostný rozvoj. Ak míňate peniaze spolu s tými, ktorých milujete, viac myslíte na nich a na čas, ktorý s nimi môžete stráviť. Buďte opatrní, na čo dávate svoje peniaze. Majú hodnotu z istého dôvodu. Míňajte ich na veci, ktoré si skutočne ceníte.

 

 1. Používajte to, alebo sa toho vzdajte

Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. (Mt 25, 29)

Čo je vašou vášňou? Aký talent máte od Boha? Cibrite sa v tom, čo vám bolo dané. Ak to nebudete robiť, vaše dary zapadnú prachom a možno o ne časom prídete. Ak ste dobrí v písaní, píšte. Ak v číslach, pokračujte v počítaní a analyzovaní. Neokrádajte svet o to, čo skutočne viete.

 

 1. Prestaňte sa obávať a žite pre dnešok

… Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony? A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. (Mt 6, 25-27.34)

Áno, mať našetrené na horšie časy (a dôchodok) je dôležité. Ale to, čo skutočne máme, je prítomnosť. Naučme sa žiť viac v súčasnosti a zbavme sa obáv a strachu zo zajtrajška. Dnes sa snažte zo všetkých síl a dôverujte, že zajtrajšok sa o seba postará sám. Žite svoj život práve teraz.

 

 1. Ak chcete byť veľkí, slúžte

Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. (Mt 23, 11-12)

Zamyslite sa nad veľkými ľuďmi ako Martin Luther King, Jr., Matka Tereza či Gándhí. Budú navždy nesmrteľní, lebo svoj život zasvätili službe druhým a tomu, v čo verili. Čím viac slúžite, tým väčšími sa stávate.

 

 1. Preneste sa cez rozdiely v denomináciách, náboženstvách a vierovyznaniach

Ján mu povedal: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás.“ (Mk 9, 38-40)

Jednoducho povedané, je to pravda.

 

21 životných lekcií, ktoré sa od Ježiša môžu naučiť naozaj všetci

 

 1. Na sklonku dňa – všetko je o láske

„Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“ (Mt 22, 36-40)

Ježiš zhrnul všetkých 613 prikázaní Starého zákona do dvoch. Vedel, že na sklonku dňa je to jediné, na čom skutočne záleží, láska. Láska ide za hranice písma, náboženstva, rasy i viery. Prečo si spôsobovať problémy našou rozdielnosťou? Uprostred všetkého je láska. Dokonca Písmo vraví: „Boh je láska.“ Tak ako to platí aj pre zlaté pravidlo, nikdy neurobíte chybu, ak budete milovať. Dovoľte láske preniknúť do centra vašich myšlienok, slov, snov a túžob, vášho konania i celého vášho života.

 

BONUSOVÁ LEKCIA

Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. (Jn 15, 13)

Máte vo svojom živote ľudí, ktorých milujete natoľko, že by ste za nich zomreli? Ak máte niekoho, koho milujete viac ako seba, je to ten najlepší pocit na svete!

Svet+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00