25 bodov, ako byť svätý podľa Filipa Neriho

25 bodov, ako byť svätý podľa Filipa Neriho
Úsilie o svätosť v dvadsiatich piatich bodoch, ktorých autorom je obľúbený svätec.

Autor: Elizabeth Scalia

Svätý Filip Neri, rovesník svätého Ignáca z Loyoly, sa veľmi túžil stať misionárom, ale Ignác tvrdil, že samotný Rím je misijným územím a že Filip to s Rimanmi zvláštne vie, hoci pochádza z Florencie. Filip teda prijal radu svojho priateľa ako vnuknutie Svätého Ducha a z celého srdca po celý život slúžil v Ríme. Nazývajú ho aj „apoštolom Ríma“ a je patrónom tohto mesta.

Známy je aj svojou radostnosťou a zmyslom pre humor, no ako spovedník a kazateľ bol seriózny a mal srdce mystika, ktoré, podobne ako u svätej Terézie z Avily, na dôkaz jeho horúcej lásky prešlo z milosti fyzickou zmenou. Jeho svätosť spočívala v úplnom odovzdaní všetkých záležitostí do Božej prozreteľnosti, pričom nebu vravieval: „Pane, Filipovi nedôveruj!“

Nasledujúcich dvadsaťpäť bodov by sa dalo nazvať „homíliou o tom, ako sa v novom roku snažiť o svätosť“, založenou na zásadách svätca Filipa Neriho.

 

1. Skutočný Boží služobník neuznáva inú domovinu ako nebo.

2. Náš nepriateľ diabol, ktorý proti nám bojuje, aby si nás zotročil, vyhľadáva nejednotu v našich domácnostiach, podporuje hádky, antipatie, súťaživosť a rivalitu, pretože kým sa jeden s druhým ruveme, on prichádza a podmaňuje si nás a zaisťuje si, aby sme mu patrili.

3. Ten, kto sa stále hnevá, neustále sa sporí a má zatrpknutého ducha, ochutnáva atmosféru pekla.

4. Jeden z najúčinnejších spôsobov, ako sa chrániť od hriechu, je súcitiť s tými, ktorí padajú kvôli svojej slabosti, nikdy sa nechvastať svojou spravodlivosťou, ale s ozajstnou pokorou uznávať, že v milosti Božej sme iba Božou zásluhou.

5. Pre náš duchovný život nie je nič nebezpečnejšie než chcieť riadiť svoj život podľa seba.

6. Stvorenie v sebe nesie štedrosť, ktorá dokazuje dobrotu Tvorcu: slnko vydáva svetlo, oheň teplo, stromy rozprestierajú svoje vetvy ako ramená a rodia pre nás ovocie, voda, vzduch a vôbec celá príroda vyjadruje veľkodušnosť Stvoriteľa. A zatiaľ my, čo sme jeho živým obrazom, ho nereprezentujeme, ale svojimi zvrátenými skutkami bez lásky ho popierame, hoci by sme ho aj vyznávali svojimi perami.

7. K nikomu necíť nenávisť. Tam, kde niet lásky k blížnemu, Boh nikdy nepríde.

8. Ak sa skutočne túžiš stať svätým, nikdy neprechádzaj do defenzívy a vždy si uznaj svoju vinu, aj keby to, čo sa tvrdí, nebola pravda.

9. Škrupule sú neduhom, ktorý prináša zdanlivý mier, ale zriedka prinesie skutočný pokoj; poraziť ich dokáže iba pokora.

10. Prinúť sa k poslušnosti, aj v tých najmenších, na pohľad bezvýznamných veciach; potom bude ľahšie poslúchať v dôležitejších záležitostiach.

 

25 bodov, ako byť svätý podľa Filipa Neriho

 

11. Často čítaj životopisy svätých, aby si sa inšpiroval a poučil.

12. Aby si v živote viery vytrval, nauč sa rozlišovať; nedá sa robiť všetko naraz alebo stať sa svätým za štyri dni.

13. Ani na prostriedky (úsilia o svätosť) sa nesmieme tak upäť, že zabudneme na cieľ. Umŕtvujeme telo, ale musíme umŕtvovať aj mozog, ktorý je hlavným spôsobom, ako sa stať hriešnikom alebo svätým.

14. Radostnosť posilňuje srdce a pomáha nám vytrvať. Boží služobník by mal mať stále radostného ducha. Naším mottom by mali byť „milosrdná láska a radosť“ alebo „milosrdná láska a pokora“.

15. Pokoru dosiahneš úprimnou a častou spoveďou.

16. Sebaláska veľmi rýchlo obalí naše srdce a zlúpnuť ju bolí. A čím hlbšie, až k špiku toho, čo je skutočne v našich srdciach, sa dostaneme, tým ostrejšie a ťažšie je zniesť to.

17. Najlepší spôsob, ako sa naučiť modliť? Priznať si, že sme nehodní modliť sa, a tak úplne vložiť svoje úsilie do Pánových rúk.

18. Pravda, že sme sami vo všeobecnosti tými, čo zhotovujú svoje kríže, sa, žiaľ, ľahšie spoznáva na iných než na sebe.

19. Všetky Božie zámery slúžia na dobré, a hoci tomu nie vždy rozumieme, môžeme sa na to spoľahnúť.

 

25 bodov, ako byť svätý podľa Filipa Neriho

 

20. Písmo sa lepšie naučí cez modlitbu než cez štúdium.

21. Ak si chorý a nemôžeš sa postiť, dávaj štedrejšie almužny.

22. Keď chceš prosiť preblahoslavenú Pannu vo svojich najvážnejších potrebách, opakuj ako pri ruženci: „Panna Mária, Božia Matka, pros za mňa Ježiša.“

23. Hoci čas sa míňa (a o rokoch to platí tiež), čas konať dobro sa ešte neskončil.

24. Boh má zvláštnu záľubu v pokore tých, čo veria, že ešte nezačali konať dobro.

25. Dobre teda! A kedy začneme konať dobro?

Zdroj: aleteia.org

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00