30 krásnych biblických veršov pre tehotenstvo a pôrod

30 krásnych biblických veršov pre tehotenstvo a pôrod
Čakali sme s manželom naše druhé dieťa a ja som bola z toho úplne vystresovaná. Je toľko vecí, ktoré sa môžu počas tehotenstva a pôrodu pokaziť, a strach z nich ma úplne ničil.

Ale už pri svojom prvom dieťati som zistila, že pôrod môže byť tiež intímnym časom chvály nášho Boha, keď sa s ním podieľame na prinášaní našich detí na tento svet. A presne to chcem. Boh nám dal toto privilégium účasti na prinášaní našich detí na svet!

Tu sú verše, ktoré mi pomohli upokojiť sa a dôverovať Bohu počas pôrodu môjho druhého dieťaťa.

 

Chváliť Pána za zázrak tehotenstva

Jer 1, 5: „Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil.“

Jak 1, 17-18: „Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani zatmenia z obratu. On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.“

Iz 46, 3-4: „Počúvajte ma, dom Jakubov a všetky zvyšky domu Izraela, čo ste chovaní od lona, čo ste nosení od života. Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.“

Ž 127, 3-4: „Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia, jeho odmenou je plod lona. Čím sú bojovníkovi šípy v ruke, tým sú vám synovia z mladých liet.“

Ž 139, 13-18: „Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem. Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený, a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil. Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet aký je obrovský. Keby som ich všetky chcel porátať, je ich viac ako zŕn piesku; a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe.“

Ž 71, 6: „Od matkinho lona mám v tebe oporu, od života matky si mojím ochrancom; tebe vždy patrí môj chválospev.“

 

30 krásnych biblických veršov pre tehotenstvo a pôrod

 

Chváliť Pána za to, čo urobil

Ž 63, 4-8: „Veď tvoja milosť je lepšia než život; moje pery budú ťa oslavovať. Celý život ťa chcem velebiť a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe. Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami. Na svojom lôžku myslím na teba, o tebe rozjímam hneď za rána. Lebo ty si mi pomáhal a pod ochranou tvojich krídel budem plesať.“

Ž 46, 2-3: „Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení. Preto sa nebojíme, hoci by sa chvela zem a vrchy na dno morské padali.“

 

Chváliť Pánove úžasné diela

Ž 40, 2.4-6: „Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil. Do úst mi vložil pieseň novú, chválospev nášmu Bohu. Mnohí to uvidia a bázeň ich naplní a budú dúfať v Pána. Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru a nevšíma si pyšných ani náchylných klamať. Veľa zázrakov si urobil, Pane, Bože môj; a v tvojich zámeroch s nami kto sa ti vyrovná? Aj keby som ich chcel rozhlásiť a vyrozprávať všetky, toľko ich je, že sa nedajú spočítať.“

Ž 40, 17-18: „Nech jasajú a nech sa v tebe tešia všetci, čo ťa hľadajú. A tí, čo túžia po tvojej pomoci, nech stále hovoria: „Nech je zvelebený Pán!“ Ja som síce biedny a úbohý, no Pán sa stará o mňa. Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ, Bože môj, nemeškaj.“

 

Prekonať strach a úzkosť

Jer 1, 8: „Neboj sa ich, veď ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil! – hovorí Pán.“

Iz 41, 10: „Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou.“

Flp 4, 6-7: „O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“

 

Odovzdať Bohu naše starosti

Mt 6, 31-34: „Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: „Čo budeme jesť?“ alebo: „Čo budeme piť?“ alebo: „Čo si oblečieme?“! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.“

1 Pt 5, 7: „Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.“

 

30 krásnych biblických veršov pre tehotenstvo a pôrod

 

Pán je náš Tvorca a Pastier

Iz 43, 1-3: „Teraz však toto hovorí Pán, tvoj stvoriteľ, Jakub, tvoj tvorca, Izrael: „Neboj sa, veď ja ťa vykúpim, po mene ťa zavolám, ty si môj. Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe. Veď ja som Pán, tvoj Boh, tvoj Spasiteľ.““

Ž 23: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.“

 

Podvoliť sa Pánovi

Ž 55, 23: „Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.“

Iz 26, 3-4: „Má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba. Dúfajte v Pána na veky večné, lebo Pán, Jahve, je večnou skalou.“

2 Kor 12, 8-10: „Preto som tri razy prosil Pána, aby odstúpil odo mňa, ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.“

 

Pán neodoprie dobré veci

Ž 84, 11-12: „Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce. Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha ako prebývať v stanoch hriešnikov. Lebo Pán, Boh, je slnko a štít, milosť a slávu udeľuje Pán; neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti.“

Iz 40, 11: „Ako pastier pasie svoje stádo, do náručia berie, baránky do lona dvíha, tie, čo pridájajú, vodí.“

 

30 krásnych biblických veršov pre tehotenstvo a pôrod

 

Prehlasovať Pánovu moc a vytrvalosť

Kol 1, 11-12: „Modlíme sa, aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli veľmi trpezliví a vytrvalí a s radosťou vzdávali vďaky Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle.“

Iz 40, 29-31: „On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť. Ustáva mládež a omdlieva a junač podlomená padá. Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú.“

Flp 4, 13: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“

Joz 1, 9: „Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!“

 

Dôverovať Kristovi

Ef 6, 10: „Napokon, upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.“

Hab 3, 18-19: „Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy. Jahve, Pán, je moja sila, dal mi nohy ako jeleniciam a dá mi vykračovať po výšinách.“

1 Jn 5, 14-15: „A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali.“

 

Naplniť svoju myseľ Božou pravdou

Nedovoľme pochybnostiam a strachom, aby nás zovreli svojím smrteľným stiskom, ale naplňme svoje mysle Božou pravdou a dovoľme jeho pokoju a sile, aby nás obmývali. A keď stretneme naše malé uzlíčky radosti, môžeme oslavovať Božie víťazstvo úžasom nad zázrakom stvorenia.

Aké biblické verše vám pomohli či pomáhajú počas tehotenstva a pôrodu? Podeľte sa s nami v komentároch pod článkom.

Autor: Asheritah Ciuciu

Svet+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00